Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

       Judecătoria Marghita îşi desfăşoară activitatea  în baza  Constituţiei României şi a Legii 304/2004 privind  organizarea judiciară, a Legii 304/2004 republicată, privind organizarea judiciară şi ale Regulamentului de ordine interioara ale instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului  Consiliului  Superior al Magistraturii.

 

      Actele normative privind organizarea şi funcţionarea  sistemului judiciar sunt disponibile pe  site-ul CSM.

 

      Construcţia a fost ridicată în anul 1928 şi a fost preluată în administrare de Ministerul Justiţiei de la Ministerul Sănătăţii, în anul 1993, când s-au efectuat lucrări de consolidare.

 

      Judecătoria Marghita  se află în circumscripţia Tribunalului Bihor. 


      Activitatea  economico financiară şi administrativă  a Judecătoriei Marghita este asigurată de Departamentul  economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Bihor.

 

      Sediul se află în Marghita,  str. Tudor Vladimirescu, Nr. 2, cod 415300, jud. Bihor.

 

      În structura instanţei sunt integrate şi funcţionează compartimente auxiliare: registratură, grefă, arhivă, biroul de informare şi relaţii publice, biroul executări civile, biroul executări penale, biroul persoane juridice, la fiecare dintre acestea fiind desemnaţi grefieri şi judecători coordonatori. 


997.jpg
Istoric

A fost aprobată înfiinţarea prin Legea 92/1992 de organizare judecătorească. A început să funcţioneze la data de  1 Martie 1995 cu un preşedinte delegat Mihai Viorel , doi  judecători şi personalul auxiliar.