Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 Judecătoria Marghita, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, judeţul Bihor, cod 415300.
 
Telefon:
       0259 – 363834
Fax:
       0259 – 362527
      
Email: jud-marghita-reg@just.ro

     Purtator de cuvânt BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
         -     Judecător :  SĂLĂJAN MĂDĂLINA
         -  Grefier BIRP:  BULUGEAN DIANA - grefier şef 
 
Persoane de contact BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
        - Judecător SĂLĂJAN MĂDĂLINA
        - Grefier-şef BULUGEAN DIANA -persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public
 

Camere de lucru cu publicul

Există  trei  săli de judecată: Sala nr. 1 ( parter )
                                          Sala nr. 2 ( etaj I )
                                          Sala nr. 3 (etaj I ) 
 În toate  sălile  există aparatura necesară pen tru înregistrarea şedinţelor de judecată, şedinţele fiind înregsitrate.
 
 Accesul publicului
 
Programul cu publicul este asigurat zilnic la:
 
        Compartiment arhivă-camera nr.21: locul în care se pot consulta dosarele în curs de judecată de către parţi, unde se eliberează înscrisuri originale aflate la dosar sau certificate de grefă, copii legalizate de pe înscrisuri sau hotărâri.
 
Programul este:    Luni,      orele  9.00-13,00.
                           Marţi      orele  9.00-13,00.
                           Miercuri orele   9.00-13,00.
                                        orele 14.00-15,00;
                           Joi         orele   9.00-13,00;
                           Vineri     orele  9.00-13,00.
 
    Registratura instanţei-camera nr.22: locul unde se depun cererile de către părţi în vederea
înregistrării, se repartizează aleatoriu dosarul către completul de judecată; locul în care se depun cereri ulterioare înregistrării unui dosar, petiţii sau memorii, unde se primeşte corespondenţa scrisă referitoare la dosare.
          
Programul este: luni, orele   9.00-13,00.
                           Marţi       9.00-13,00.
                           Miercuri   9.00-13,00.
                                        14.00-15,00;
                           Joi           9.00-13,00;
                           Vineri      9.00-13,00.
 
Programul de lucru cu experţii  este   Marţi orele  14.00-16,00
                                                        Joi  orele   14.00-16.00
 
        Sălile de judecată: Şedinţele de judecată încep la ora 9,00 sau la o altă ora înscrisă în citaţie.
 
     Accesul în birourile judecătorilor şi ale grefierilor este interzis pentru justiţiabili, avocaţi şi public.
 Procurorii au asigurat un birou separat  pentru consultarea dosarelor. .
 Avocaţii au asigurat un birou  pentru serviciu de asistenţă  juridică camera  13 parter .
 
Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, parametrii de configurare a aplicaţiei ECRIS: stabilirea completelor, stabilirea punctajul maxim si număr maxim de cauze pe complet, punctajul asociat obiectelor cauzelor...

Program de funcţionare

         
  Anunt :
     Pe perioada vacantei judecatoresti 02.07.2018-31.08.2018  compartimentul arhiva - registratura va avea urmatorul program:
              Registratura - Arhiva    
                                           Marti    orele: 9.00 - 11.00
                                           Joi        orele: 9.00 - 11.00
 
 
                                            *** *** *** *** *** *** *** *** ***             
 
 
Programul de lucru cu experţii judiciari: 
                               Marţi    14.00 – 16.00
                               Joi        14.00 – 16.00               
Program de lucru
               ARHIVA  Luni -Joi  orele  09.00-13.00;
                              Miercuri  orele  14.00-15.00;
                              Vineri      orele 08.00-12.00;
 
    REGISTRATURA  Luni -Joi  orele  09.00-13.00;
                              Vineri      orele 08.00-12.00;
 
Cererile de divorţ se depun în fiecare zi de marţi între orele 09.00-11.00.
BIROUL DE  INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL   ZILNIC -ORELE 09.00-11.00
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta