Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

Contacte utile pentru depunerea cererilor împotriva instituirii măsurilor prevăzute de art.16 şi 17 din Legea nr.136/2020
 
 


 

BIROUL DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN 13.03.2020
MASURI  Coronavirus -SARS - CoV-2

decizia 22.pdfDecizia 22.pdf
Comunicat Judecătoria Mangalia.pdfComunicat Judecătoria Mangalia.pdf
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe
A N U N Ţ
         În conformitate cu Dispoziţia nr. 7 din 30.06.2017 emisă de preşedintele Curţii de Apel Constanţa referitoare la implementarea  măsurilor necesare funcţionării aplicaţiei Info dosar – Fişă dosar dezvoltată de Curtea de Apel Constanţa care, prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici şi altor persoane interesate, permite vizualizarea în integralitate a unor documente din dosare – documente emise de instanţă şi postate în ECRIS (hotărâri judecătoreşti) care sunt închise, documente depuse la dosar de către părţi sau alţi participanţi sau emise de instanţă, scanate şi ataşate în ECRIS, vă aducem la cunoştinţă următoarele;
-    Părţile sau apărătorii acestora vor comunica la adresa de e-mail a instanţei „jud-mangalia-reg@just.ro„ copii scanate în format pdf. ale documentelor depuse la registratură sau prin poştă;
-  Documentele comunicate nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină şi 12 MB/document;
-  În cazul în care documentele scanate sunt foarte mari, se va ataşa un DVD care să le conţină.

Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legea 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.


Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public
         1.3. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
           
2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
         Buletin informativ
3. Buget
         Buget
4. Bilanţuri contabile
         Bilanţuri contabile
5. Achiziţii publice
6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice
         6.1. Judecători
7. Cereri / formulare tipizate
         Formulare
         Informaţii taxe


Contact