Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

A N U N Ţ
         În conformitate cu Dispoziţia nr. 7 din 30.06.2017 emisă de preşedintele Curţii de Apel Constanţa referitoare la implementarea  măsurilor necesare funcţionării aplicaţiei Info dosar – Fişă dosar dezvoltată de Curtea de Apel Constanţa care, prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici şi altor persoane interesate, permite vizualizarea în integralitate a unor documente din dosare – documente emise de instanţă şi postate în ECRIS (hotărâri judecătoreşti) care sunt închise, documente depuse la dosar de către părţi sau alţi participanţi sau emise de instanţă, scanate şi ataşate în ECRIS, vă aducem la cunoştinţă următoarele;
-    Părţile sau apărătorii acestora vor comunica la adresa de e-mail a instanţei „jud-mangalia-reg@just.ro„ copii scanate în format pdf. ale documentelor depuse la registratură sau prin poştă;
-  Documentele comunicate nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină şi 12 MB/document;
-  În cazul în care documentele scanate sunt foarte mari, se va ataşa un DVD care să le conţină.

Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legea 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.


Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public
         1.3. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
           
2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
         Buletin informativ
3. Buget
         Buget
4. Bilanţuri contabile
         Bilanţuri contabile
5. Achiziţii publice
6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice
         6.1. Judecători
7. Cereri / formulare tipizate
         Formulare
         Informaţii taxe


Contact