Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4841/254/2016
Data inregistrarii16.11.2016
Data ultimei modificari:16.04.2018
Sectie:Civil
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare 688/2016
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
UNGUREANU MARIANA CU DOM. ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIContestator
UNGUREANU PETRU CU DOM. ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIContestator
ING BANK N.V.AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREŞTIIntimat

Şedinţe

11.05.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C5 COMPLET CONTINUITATE
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 4841/254/2016 HOTĂRÂRE/11.05.2017 Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată. Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes invocată de intimată. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de intimată Admite în parte contestaţia formulată de contestatorii Ungureanu Mariana şi Ungureanu Petru în contradictoriu cu intimata ING Bank NV Amsterdam. Constată caracterul abuziv şi dispune nulitatea absolută a următoarelor clauze din contractul de credit ipotecar euro clasic cu nr. 123508/12.01.2007: - Clauza referitoare la comisionul de comisionul de acordare credit, de 1% din suma creditului, prevăzut în punctul 2 - Condiţii speciale din contractul de credit. Respinge celelalte pretenţii ale contestatorilor referitoare la declararea nulităţii celorlalte clauze contractuale indicate ca fiind neîntemeiate. Îndreaptă actele de executare emise în dosarul de executare nr. 688/2016 aflat pe rolul BEJ Sarkis Ionica în sensul că dispune recalcularea debitului neachitat, urmărit în temeiul titlului executoriu- contractul de credit ipotecar euro clasic cu nr. 123508/12.01.2007, în sensul eliminării din cuantumul acestuia a sumelor aferente clauzelor contractuale declarate abuzive şi anulate prin prezenta. Dispune recalcularea cheltuielile de executare în funcţie de valoarea debitului neachitat, recalculat potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. Respinge celelalte pretenţii ale reclamanţilor - contestatori referitoare la anularea actelor de executare silită, ca neîntemeiate. Dispune comunicarea prezentei hotărâri inclusiv către executorul judecatoresc, după rămânerea definitivă a prezentei. În baza art. 451 alin. 2 C.pr.civ., reduce onorariul avocaţial în cuantum de 8136,36 lei pretins de intimat cu titlu de cheltuieli de judecată, la suma de 4000 lei. În baza art. 453 alin. 2 C.pr.civ., faţă de soluţia de admitere în parte a contestaţiei la executare, dispune compensarea cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. În baza art. 45 alin. 1 lit. f şi alin. 2 din OUG 80/2013, dispune restituirea către contestatori a sumei de 500 lei din taxa de timbru în valoare de 1000lei, achitată potrivit chitanţei seria 60482/2016 nr. 0010049/08.12.2016. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată la data de 11.05.2017 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarâre  748/2017  11.05.2017

05.05.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C5 COMPLET CONTINUITATE
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, Amână pronunţarea la data de 11.05.2017. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    05.05.2017

25.04.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, Amână pronunţarea la data de 05.05.2017. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    25.04.2017

04.04.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    04.04.2017

07.02.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.Respinge proba cu expertiză şi proba cu interogatoriul intimatei, ca nefiind utile soluţionării cauzei. Se va comunica un exemplar al înscrisurilor depuse la acest termen de către intimată către contestatori. învedere reprezentantului intimatei să formuleze precizări cu privire la modul de calcul al dobânzii.
Document: Încheiere de şedinţă    07.02.2017

13.12.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de intâmpinarea depusă, amână cauza şi acordă termen la data de 07.02.2017, după ora 12.00
Document: Încheiere de şedinţă    13.12.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
03/04/2018 UNGUREANU MARIANA CU DOM. ALES LA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.