Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:


Judecătoria LIPOVA, Str. Sava Brancovici nr. 27, Lipova judeţul Arad
 
Telefon: 0257-563-131
Fax: ​0257-561-886
​E-mail: jd-lipova@just.ro - pentru petiții în atenția conducerii instanței
​Acte depuse la dosar: jud-lipova-reg@just.ro
​Arhivă / Registratură:
​0786.117999

Camere de lucru cu publicul

Programul biroului de informare şi relaţii publice:

luni - vineri : 8.00-16.00


 

  • Şedinţele de judecată încep la ora 9.00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
  • Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8.00 după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul programului cu publicul conform orarului afişat.
  • Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
  • Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.

 


Program de funcţionare

Arhivă

luni - vineri : 08:30-15:00


  - Luând în considerare faptul că Judecătoria Lipova dispune de dosarul electronic, aplicaţie ce facilitează studierea dosarului online, dacă există situații în care se solicită studiul dosarului în arhivă, acest lucru este posibil numai după o programare prealabilă de cel puțin 24 de ore, programarea se va efectua doar în temeiul unei solicitări telefonice, solicitare ce va fi aprobată de grefierul coordonator al compartimentului.

    În cazuri de urgenţă deosebită se poate aproba studierea unui dosar şi într-un interval de timp mai mic, în funcţie de timpul liber între programări.

   - Studiul dosarului din arhivă se va efectua în sala de consiliu de la parter, sub supravegherea unei persoane de la arhivă, cu respectarea unui interval de cel puțin 30 de minute între solicitanți.

  - La Compartimentul arhivă-registratură este permis accesul unei singure persoane în incinta biroului, iar pentru persoanele aflate pe coridor este obligatorie respectarea distanţei sociale (minim 2 m).

  - Accesul în incinta instanţei este strict interzis pentru persoanele care nu poartă mască de protecție.

   - Persoanele care solicită accesul în incinta instanţei sunt obligate să folosească covorul cu dezinfectant pentru încălțăminte și soluțiile dezinfectante pentru mâini


Registratură

luni - vineri : 08:30-15:00


Pe durata vacanţei judecătoreşti: 3 iulie - 31 August 2017​

luni - vineri : ​ ​9.00-11.00

​E-mail :
jud-lipova-reg@just.ro - pentru documente dosar

Biroul de informare şi relaţii publice

luni - vineri : 8.00-16.00


Persoana de contact:​ judecător Sînziana Macra
​Telefon: ​0257.563.131
​E-mail: sinziana.cighir@just.ro

Programul cu publicul în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice este suspendat, iar sesizările, cererile sau memoriile vor fi transmise prin mijloace de comunicare alternative permise de lege, e-mail: jd-lipova@just.ro sau jud-lipova-reg@just.ro, fax: 0257.561.886, respectiv prin poştă. Persoanele interesate pot solicita detalii şi telefonic, apelând  numărul de telefon 0257.563.131


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta