Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:


Judecătoria LIPOVA, Str. Sava Brancovici nr. 27, Lipova judeţul Arad
 
Telefon: 0257-563-131
Fax: ​0257-561-886
​E-mail: jd-lipova@just.ro - pentru petiții în atenția conducerii instanței
​Birou executări penale:
daciana.gutu@just.ro

Camere de lucru cu publicul

Programul biroului de informare şi relaţii publice:

luni - vineri : 8.00-16.00
luni : 8.00-16.00 16.00-19.00

 

  • Şedinţele de judecată încep la ora 9.00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
  • Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8.00 după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul programului cu publicul conform orarului afişat.
  • Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
  • Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.

 


Program de funcţionare

Arhivă

luni - vineri : 8.30-12.30
joi : 8.30-12.30 14.00-16.00

Registratură

luni - vineri : 8.30-12.30
joi : 8.30-12.30 14.00-16.00

Pe durata vacanţei judecătoreşti: 3 iulie - 31 August 2017​

luni - vineri : ​ ​9.00-11.00

​E-mail :
jud-lipova-reg@just.ro - pentru documente dosar

Biroul de informare şi relaţii publice

luni - vineri : 8.00-16.00
luni : 8.00-16.00; 16.00-19.00
Persoana de contact:​ judecător Sînziana CIGHIR
​Telefon: ​0257-563-131
​E-mail: sinziana.cighir@just.ro

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

                                                     COMUNICAT

            În data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au stabilit desfăşurarea în fiecare an, în data de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justiţiei Civile, cu scopul de a populariza modul de funcţionare a justiţiei în spaţiul public comunitar european.

            Independenţa justiţiei, imparţialitatea judecătorilor, accesul la asistenţă judiciară, simplificarea procedurilor, reducerea sarcinii excesive de lucru din instanţe, diminuarea termenelor judiciare, folosirea medierii şi consolidarea procedurilor de executare a deciziilor justiţiei constituie preocupări comune ale Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene, în cadrul eforturilor de a se asigura tuturor cetăţenilor o justiţie cât mai dreaptă şi mai eficientă.

            Celebrarea Zilei Justiţiei Civile are ca raţiune principală crearea unui eveniment simbolic pentru a reaminti că justiţia este prin esenţa ei un serviciu public destinat cetăţenilor membri ai statelor suverane şi membri totodată ai Uniunii Europene, care le oferă garanţii pentru recunoaşterea drepturilor în rezolvarea disputelor judiciare.

            În acest context, Judecătoria Lipova vă aduce la cunoştinţă că în data de 25 octombrie 2016, organizează la sediul din Str. Sava Brancovici nr. 27 desfăşurarea unor activităţi specifice privind pentru a celebra 

                                     

                                                                                „Ziua Europeană a Justiţiei Civile

eveniment deschis participării oricărei persoane interesate, precum şi în mod special elevilor Grupului Şcolar „Sever Bocu” din Lipova şi Grupului Şcolar „Atanasie Marienescu” din Lipova

 

                                                                          Agenda evenimentului:

            Începând cu ora 10,00 va avea loc primirea elevilor şi a cetăţenilor interesaţi şi prezentarea diferitelor compartimente ale instanţei şi atribuţiile lor, explicarea etapelor procesuale pe care le parcurge un dosar până la soluţionare şi modalităţile de accedere în profesiile de judecător şi procuror, simularea unei şedinţe de judecată demonstrative.

                

            Domnul judecător Ion Domilescu împreună cu grefierii de şedinţă vor asigura primirea şi însoţirea vizitatorilor în cadrul instanţei.              

           

                                        Biroul de informare şi relaţii publice

                                                 Judecător Ion Domilescu


Harta