Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:


Judecătoria LIPOVA, Str. Sava Brancovici nr. 27, Lipova judeţul Arad
 
Telefon: 0257-563-131
Fax: ​0257-561-886
​E-mail: jd-lipova@just.ro - pentru petiții în atenția conducerii instanței
​Acte depuse la dosar: jud-lipova-reg@just.ro

Camere de lucru cu publicul

Programul biroului de informare şi relaţii publice:

luni - vineri : 8.00-16.00
luni : 8.00-16.00 16.00-19.00

 

  • Şedinţele de judecată încep la ora 9.00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
  • Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8.00 după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul programului cu publicul conform orarului afişat.
  • Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
  • Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.

 


Program de funcţionare

Arhivă

luni - vineri : 8.30-12.30


Registratură

luni - vineri : 8.30-12.30


Pe durata vacanţei judecătoreşti: 3 iulie - 31 August 2017​

luni - vineri : ​ ​9.00-11.00

​E-mail :
jud-lipova-reg@just.ro - pentru documente dosar

Biroul de informare şi relaţii publice

luni - vineri : 8.00-16.00
luni : 8.00-16.00; 16.00-19.00
Persoana de contact:​ judecător Sînziana CIGHIR
​Telefon: ​0257-563-131
​E-mail: sinziana.cighir@just.ro

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta