Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2140/250/2018
Data inregistrarii13.11.2018
Data ultimei modificari:13.05.2019
Sectie:Judecatoria Lipova
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare art. 712 alin. 2 NCPC
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PRIMĂRIA COVĂSÂNŢ PRIN PRIMARContestator
SECAPITAL SARLIntimat
STOICA VALENTIN-CRISTIANIntimat
INVESTCAPITAL LTDIntimat

Şedinţe

09.05.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02-sup
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excep?ia netimbrării cererii, excepţie invocată de intimaţi prin întâmpinare. Respinge excepţia vizând tardivitatea depunerii contestaţiei, excepţie invocată de intimaţi prin întâmpinare Respinge excep?ia lipsei calităţii procesuale pasive a creditorului intimat, respectiv a cedentei intimată, excepţie invocată de intimata Secapital S.a.R.L. Admite contesta?ia la executare formulată de contestatoarea Primăria Comunei Covăsânţ, în contradictoriu cu intimaţii Secapital S.á.R.L. şi Stoica Valentin – Cristian. Lămureşte Sentinţa civilă nr. 710/2017 a Judecătoriei Lipova, prin specificarea că validării popririi dispusă prin aceasta, îi este aplicabil art. 790 alin. 6 Cod procedură civilă, respectiv că executorul nu poate pretinde plata într-o singură tranşă a creanţei aferentă sumei de 17.711,49 euro şi 6.715,46 lei în contul sumelor pe care le datorează aceasta în calitate de terţ poprit debitorului Stoica Valentin - Cristian în mod periodic, respectiv indemnizaţia de şedinţă, ci poprirea trebuie executată pentru sumele ajunse la scadenţă, raportat la drepturile debitorului aferente indemnizaţiilor de şedinţă, iar pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea îşi produce efectele numai la data când aceste sume devin scadente. Anulează în consecinţă Adresa emisă în Dosarul execuţional nr. 572/Ex/2016 de către executorul judecătoresc din cadrul BEJ Căianu Sergiu – Titus, înregistrată la Primăria Covăsânţ cu nr. 944/30.10.2018, prin care executorul a comunicat acestei instituţii că indisponibilizarea sumelor de bani poprite nu va înceta decât dacă aceasta va achita integral creanţa specificată (17.711,49 euro şi 6.715,46 lei) la sediul biroului executorului, precum şi Adresa emisă la data de 24.10.2018 în Dosarul execuţional nr. 572/Ex/2016 emisă către trezoreria Lipova de către executorul judecătoresc din cadrul BEJ Căianu Sergiu – Titus, prin care acesta a solicitat ca, din contul contestatoarei instituţie publică să se efectueze poprirea asupra sumelor datorate de instituţia respectivă debitorului Stoica Valentin - Cristian până la concurenţa sumei de 17.711,49 euro şi 6.715,46 lei, nu doar a sumelor pe care le datorează aceasta în calitate de terţ poprit debitorului în mod periodic, respectiv indemnizaţia de şedinţă a acestuia. Comunicarea din oficiu a prezentei hotărâri cu B.E.J. Caianu Sergiu – Titu. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, apelul se va depune la Judecătoria Lipova. Pronunţată la data de 09 mai 2019.
Document: Hotarâre  336/2019  09.05.2019

18.04.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronun?area pentru termenul din 9 mai 2019 pentru când pronun?area se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.04.2019

21.03.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: T: 18 aprilie 2019, pentru a se introduce forţat în proces terţului, pentru a se cita acesta cu un exemplat din contestaţie şi documentele aferente, şi pentru ca acesta să îşi precizeze poziţia în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2019

31.01.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrarea probatiunii dispusa in cauza stabileste termen de judecata la data de 21 martie 2019
Document: Încheiere de şedinţă    31.01.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.