Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1799/250/2018
Data inregistrarii26.09.2018
Data ultimei modificari:24.06.2019
Sectie:Judecatoria Lipova
Materie:Civil
Obiect:plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
POPA LIVIA-DORAPetent
OCPI ARADIntimat
DATCAD SRLIntimat
COMUNA COVĂSÂNŢ PRIN PRIMARIntimat
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COVĂSÂNŢIntimat
BUNA RODICA MIRELAIntimat

Şedinţe

25.04.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Respinge plângerea
Solutia pe scurt: Admite cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată şi întâmpinărilor, respectiv: Încheierea de respingere nr. 3574/15.02.2018, Referatul din data de 15.02.2018, Încheierea de respingere de reexaminare nr. 1588/30.01.2018, Referatul privind reexaminarea cererii nr. 19829/07.11.2017, Încheierea de respingere nr. 19829/07.11.2017, Referatul din data de 07.11.2017, Referatul privind reexaminarea cererii nr. 3574/15.02.2018, Referatul din data de 31.07.2018, Încheierea de respingere de reexaminare nr. 15953/31.07.2018, inventar de coordonare, Sentinţa civilă nr. 419/12.05.2010 pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. 1779/250/2007, Adresa nr. 46/II/2/2018, Ordonanţa nr. 02.08.2018, declaraţie, Adresa nr. 231/07.03.2018, procesul – verbal încheiat la data de 26.02.2018, raportul de expertiză judiciară, Extrasul CF nr. 300755 Covăsânţ, procesul – verbal de vecinătate, Extrasul CF nr. 300682 Covăsânţ, Procesul – verbal întocmit la data de 27.10.2010, Procesul – verbal întocmit la data de 03.11.2010. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, excepţie invocată de aceasta prin întâmpinare. Respinge excepţia vizând lipsa calităţii procesuale pasive, excepţie invocată de intimata Buna Rodica – Mirela, precum şi excepţiile vizând lipsa calităţii procesuale pasive şi cea de inadmisibilitate a cererii împotriva intimatei Datcad S.R.L., excepţii invocate de intimata Datcad S.R.L. Respinge plângerea împotriva încheierii de carte funciară formulată de petenta Popa Livia – Dora, în contradictoriu cu intimaţii Datcad S.R.L., Comuna Covăsânţ prin Primar, Consiliul local al Comunei Covăsânţ şi Buna Rodica - Mirela. Obligă petenta să plătească intimatei Buna Rodica – Mirela, suma de 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova. Pronunţată la data de 25 aprilie 2019.
Document: Hotarâre  315/2019  25.04.2019

14.03.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrarea probatiunii dispusa in cauza stabileste termen de judecata la data de 25 aprilie 2019
Document: Încheiere de şedinţă    14.03.2019

07.02.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C 02
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrarea probatiunii dispusa in cauza stabileste termen de judecata la data de 14 martie 2019
Document: Încheiere de şedinţă    07.02.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
05/06/2019 POPA LIVIA-DORA, Apel
11/06/2019 POPA LIVIA-DORA, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.