Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 Actualitate 

 
 

Informaţii de interes public

  Informatii 

 

  Acces la date cu caracter personal


Judecătoria Lehliu Gară este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 14333.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Judecătoria Lehliu Gară  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Judecătoriei Lehliu Gară Str. Industriei nr.1, 915300 – Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

Judecătoria Lehliu Gară, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Judecătoriei Lehliu Gară, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Judecătoria Lehliu Gară.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0242/640.823.  

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Judecătoria Lehliu Gară, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

 Contact

Contact 

Pe perioada vacanţei judecătoreşti (01.07.2019 – 31.08.2019) programul compartimentului arhivă va fi de 2 orede la 09:00 la 11:00, în zilele de marţi şi joi ale fiecărei săptămâni.  

Pe perioada 01.09.2019 – 23.09.2019 (continuarea concediilor de odihnă) programul compartimentului arhivă va fi de 2 ore în fiecare zi – luni, marţi, miercuri, joi, vineri, de la 09:00 la 11:00.​