Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 Actualitate 

 

           ÎN ATENŢIA PUBLICULUI

      PROGRAMUL CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ÎN PERIOADA

      VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

                                 01.07.2021 – 31.08.2021

 

                                 MARŢI:        9:00 – 11:00


                                 JOI:             9:00 – 11:00


  

                                                                     PREŞEDINTE,


                                                                                                                               

EXTRAS DIN DECIZIA PREŞEDINTELUI INSTANŢEI NR. 261/30.06.2021
            ÎN ATENŢIA PUBLICULUI

      PROGRAMUL CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ÎN PERIOADA

                                 01.09.2021 – 12.09.2021

                                (CONTINUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ)


                                 LUNI:         9:00 - 11:00

                                 MARŢI:       9:00 - 11:00

                                 MIERCURI: 9:00 - 11:00

                                 JOI:            9:00 - 11:00

                                 VINERI:      9:00 - 11:00


                                                     PREŞEDINTE,


                                                                                                                               

EXTRAS DIN DECIZIA PREŞEDINTELUI INSTANŢEI NR. 261/30.06.2021
 
                      EXTRAS DIN DECIZIA PREŞEDINTELUI INSTANŢEI NR. 304/07.12.2020
        Art. 1 - Începând de la data emiterii deciziei şi până la data de 31.12.2020 inclusiv, se reduce programul de lucru cu publicul la compartimentul arhivă la două zile pe săptămână, pe o perioadă de câte două ore, respectiv:

 
        - marţi: 09:00 – 11:00
        - joi:     09:00 – 11:00

 
        Art. 2 - Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă şi persoane juridice se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numărul de telefon fix al biroului arhivă – registratură, respectiv 0242 – 640242, număr care va fi afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. În mod excepţional, se va permite accesul la compartimentul arhivă persoanelor neprogramate, în intervalul orar destinat activităţii cu publicul, dar numai cu respectarea programărilor efectuate anterior.

 
        Art. 3 - Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor / reprezentanţilor / avocaţilor / experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 15 min./persoană.

 
        Art. 4 - Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilite sau comunicate prin mail/fax. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierul - şef, care va anunţa părţile despre data şi ora stabilite în vederea ridicării acestora.
……………………………………………………………………………………..

 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI LEHLIU-GARĂ,

 
Judecător MIHAELA-DANIELA JOGA
 
                                                                                                    


 

EXTRAS DIN DECIZIA PREŞEDINTELUI INSTANŢEI NR. 188/03.07.2020

 

 

Art. 18 – Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României dispusă prin HG nr. 476/2020, prevederile Ordinului MS/MAI nr. 874/81/2020 - privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, văzând şi Hotărârea CSM – Secţia pentru Judecători nr. 734/12.05.2020, pe perioada concediilor de odină și a vacanţei judecătoreşti (06.07– 29.09.2020):

 

-se menţin măsurile dispuse prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Lehliu – Gară nr. 86/15.05.2020 de la pct. II – art. 11, 12, 13, 14 – „Măsuri privind relaţia cu publicul”

 

-se menţin măsurile dispuse prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Lehliu – Gară nr. 86/15.05.2020 de la pct. III – art. 15, 16 şi 17 – „Măsuri privind accesul în sediul instanţei şi în sălile de judecată/arhivă/registratură”. 

                                                                                                                              

 

EXTRAS DIN DECIZIA PREŞEDINTELUI INSTANŢEI NR. 86/15.05.2020

 

„Art. 11 - Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă şi persoane juridice se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numărul de telefon fix al biroului arhivă – registratură, respectiv 0242 – 640242, număr care va fi  afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. În mod excepţional, se va permite accesul la compartimentul arhivă persoanelor neprogramate, în intervalul orar destinat activităţii cu publicul, dar numai cu respectarea programărilor efectuate anterior.”

„Art. 17 - În interiorul sediului instanţei (săli de şedinţă, compartimentul arhivă) purtarea măştii de protecţie facială este obligatorie. Personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei şi supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care nu poartă mască de protecţie. În situaţii excepţionale, pentru persoanele care nu au mască de protecţie, aceasta va fi pusă la dispoziţie de către instanţă, în măsura stocului disponibil, urmând a fi predată pe bază de semnătură.”

 

                                             PREŞEDINTE,


Informaţii de interes public

  Informatii


 


 

 
 

  Acces la date cu caracter personal


 

Judecătoria Lehliu Gară este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 14333.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Judecătoria Lehliu Gară  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Judecătoriei Lehliu Gară Str. Industriei nr.1, 915300 – Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

Judecătoria Lehliu Gară, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Judecătoriei Lehliu Gară, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Judecătoria Lehliu Gară.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0242/640.823.  

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Judecătoria Lehliu Gară, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

 


 


Contact