Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria INEU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Actuala clădire în care funcţionează Judecătoria Ineu este dispusă funcţional pe două nivele.
Accesul publicului se face din strada Iuliu Maniu.
La primul nivel funcţionează compartimentele de lucru cu publicul; registratura, arhiva, Biroul de informare şi Relaţii publice, compartimentul executări civile (Camera 2)
Tot la parter se află şi sala de judecată publică (Camera nr. 1).
Punctul de informare INFOCHIOSK se află de asemenea la parter (Camera nr. 5), putând fi utilizat pe tot parcursul programului de lucru al instanţei (orele 8:00-16:00).
La etaj se află cele două Camere de Consiliu; Camera de Consiliu – 1 (camera 11) şi Camera de Consiliu - 2 (camera 12). La camera 12 au loc audieri de minori şi audieri de persoane prin sistemul de video-conferinţă.
Sediul secundar al Serviciului de Probaţiune din cadrul Tribunalului Arad funcţionează la camera 13 (etaj).
Accesul la Camerele de Consiliu şi la Probaţiune se face prin intrarea din str. Iuliu Maniu şi urcare la etaj.
Restul încăperilor sunt destinate compartimentului de informaţii clasificate, compartimentului  de executări penale, bibliotecă, compartiment IT şi servere,  precum şi birourile pentru personalul instanţei.
Biroul preşedintelui şi grefa instanţei se află la etaj (camera 17 şi 18). Procurorii au de asemenea la dispoziţie o încăpere pentru studiul dosarelor (camera 20).
Accesul personalului instanţei  se face  din str.  Narciselor, atât intrarea pentru personal  cât şi intrarea pentru public fiind supravegheată video şi controlate prin punctele de control acces de personalul de la poartă din subordinea Jandarmeriei Române.
Accesul în incintă este permis în intervalul programului de lucru cu publicul  şi în intervalul  programului de lucru al instanţei  cu respectarea  normelor  de acces şi securitate(accesaţi secţiunea bine de ştiut).
Persoanele private de libertate au amenajat în incinta instanţei un spaţiu distinct, accesul  la acesta fiind separat. Acest spaţiu dispune de boxe pentru bărbaţi respectiv femei, cameră pentru discuţii confidenţiale şi grupuri sanitare.
Parcarea care deserveşte instanţa se află în imediata vecinătate, accesul efectuându-se din  str. Iuliu Maniu.
Programul de lucru cu publicul  este  menţionat la secţiunea „ Bine de ştiut”.
Informaţii referitoare la amplasarea compartimentelor de lucru cu publicul şi alte informaţii de orientare precum şi regulile de conduită în instanţă se găsesc la avizierele de la parter (camera 1) respectiv  etaj (camera 12), precum şi pe portalul instanţei (secţiunea informaţii de interes public).
 


Istoric

Tribunalul regal Ineu a fost înfiinţat în urma adoptării articolelor de lege XXXI, XXXII şi XXXIII din 1871, dată la care au fost înfiinţate şi şapte judecătorii regale cercuale: oraşul liber regal Arad şi comunele rurale Buteni, Chişineu, Ineu, Pecica, Radna şi Şiria.
Competenţa materială a tribunalului regal Ineu era complexă, în funcţie de specificul litigiului supus judecăţii instanţelor judecătoreşti, extinzându-se, în cazuri speciale, dincolo de limitele teritoriale ale comitatului.
Primul preşedinte al Tribunalului Ineu a fost Popovits Zsigmond.
Prin ordonanţe ale Ministerului Justiţiei au fost stabilite competenţele teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, Tribunalul Ineu având competenţă asupra judecătoriilor cercuale din Ineu, Chişineu, Buteni şi Hălmagiu. Prin Articolul de lege XXXVI din 1875, urmare a desfiinţării comitatului Zarand, Tribunalul Ineu şi-a încetat activitatea, circumscripţia acestuia fiind alipită Tribunalului Arad.
Circumscripţia Judecătoriei cercuale Ineu însuma 19,4678 mile pătrate, în care erau incluse comunele Agrişu Mare, Moneasa, Apateu, Berechiu, Bocsig (cu pustele Cândrălău şi Roskin), Ineu (cu pustele Antalháza şi Tamánd), Cermei, Satul Mic, Drauţ, Dud, Minişul de Sus, Gurba, Iermata, Iercoşeni, Camna, Minişel, Chier (cu pusta Sup), Luguzău, Mânerău, Moroda, Nadăş, Răpsig, Şicula, Somoşcheş, pusta Seleuş, Talpoş, Târnova, însumând o populaţie de 49.677 persoane.
 
În anul 1876, Judecătoria de ocol Ineu a fost investită cu atribuţii de carte funciară pentru circumscripţiile judecătoriilor de ocol din Ineu, Buteni şi Hălmagiu.
Numărul cauzelor contencioase supuse judecăţii era în creştere, la Judecătoria cercuală Ineu, de la 6.547 în anul 1872, la 12.581 în anul 1891. Majoritatea cauzelor civile erau în legătură cu răscumpărarea sesiilor urbariale în urma desfiinţării dependenţei de către foştii iobăgi şi jeleri, precum şi urma comasării terenurilor în favoarea moşierilor.
Pe lângă fiecare judecătorie de ocol fusese organizată câte o temniţă iar conform unui raport al Ministerului Justiţiei, din anul 1891, se preciza că penitenciarul din Ineu avea condiţii medii.
Pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti, ministrul justiţiei a numit judecătorii la sfârşitul anului 1871.
La Tribunalul Ineu au fost numiţi judecătorii: Missits Manó, Pichler József, Institóris Kálmán, Heppes Miklós şi Russu Gusztáv.
În anul 1919, circumscripţia Judecătoriei de ocol Ineu cuprindea următoarele 29 comune rurale: Agriş, Apateu, Arăneag, Berechiu, Bocsig, Camna, Cermei, Chier, Drauţ, Dud, Gurba, Iarcoş, Iermata, Ineu, Luguzău, Minişel, Mânerău, Mocrea, Moroda, Nadăş, Răpsig, Şicula, Şilindia, Somoşcheş, Satu Mic, Seleuş, Stupini, Tauţ şi Târnova, reorganizarea teritorial-administrativă diminuând sfera competenţei teritoriale a acestei instanţe astfel că în anul 1937 cuprindea următoarele 27 comune rurale.
Volumul mare de cauze a determinat asigurarea unui număr corespunzător de magistraţi şi funcţionari judecătoreşti evidenţiindu-se doi judecători, un ajutor de judecător, doi ajutori de directori de carte funciară, doi grefieri, nouă impiegaţi şi doi aprozi.
Printre magistraţii care au desfăşurat activităţi profesionale: Farkas Ladislau, Georgia Sabin (1925- 1928), Aurel Precup (30 august 1930-11 noiembrie 1936).
În urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940, a  fost modificată circumscripţia Judecătoriei de pace rurale Ineu, în care au fost incluse următoarele comune rurale: Ineu, Apateu, Arăneag, Berechiu, Bocsig, Cermeiu, Camna, Chier, Chereluş Drauţ, Dud, Gurba, Iermata, Luguzău, Moroda, Mocrea, Mânerău, Minişel, Moţiori, Nadăş, Regele Carol, Satul Mic, Somoşcheş, Şicula, Şilindia, Tauţ, Târnova, Traian şi Zărand.
În anii 1947-1948, Judecătoriei populare rurale Ineu i s-a stabilit sediul principal în Ineu, având competenţă asupra celor 27 de comune, dar şi un sediu secundar în comuna Cermei.
 
Judecătoria populară rurală Ineu a funcţionat până în anul 1952, dată la care atribuţiile sale au fost preluate de Tribunalul popular al raionului Ineu, care a funcţionat până la sfârşitul anului 1968. În baza legii nr. 58/1968 privind organizarea judecătorească, intrată în vigoare la 1 ianuarie 1969, cauzele civile şi penale au fost preluate de către Judecătoria Ineu, a cărei circumscripţie teritorială a fost stabilită prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri( date preluate din  lucrarea Istoria Tribunalului Arad,2012).
Din anul 1952, sediul Judecătoriei Ineu a fost în imobilul din str. Republicii, nr. 26, iar din 10 iunie 2014 aceasta funcţionează în actualul sediu din str. Narciselor, nr. 7, având arondate teritorial oraşele Ineu şi Pîncota, precum şi un număr de 13 comune cu satele aparţinătoare.
Din punct de vedere geografic competenţa teritorială se întinde pe o rază de aproximativ 60 de kilometri deservind un număr de aproximativ 55.000 locuitori, cu o schemă de 23 posturi, din care 5 posturi judecători, posturi 13  personal auxiliar de specialitate, un specialist IT, 3 posturi personal conex şi un post personal contractual.