Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria IAŞI  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

Anunț modificare program Registratura în data de 31.03.2016 și 01.04.2016


Anunţ referitor la transmiterea documentelor prin email

Anunţ referitor la cererile de învestire cu formulă executorie

Judecătoria Iaşi  îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României şi a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară. Actele normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar sunt disponibile pe site-ul
CSM
.

În cadrul acestei judecătorii funcţionează doua secţii: Secţia civilă   şi Secţia penală. Există şapte săli de judecată, in care işi desfăşoară activitatea 49 de complete, din care 38 in materie civilă şi 16 in materie penală (dintre care un complet pentru judecător stagiar)

Activitatea economică-financiară a Judecătoriei Iaşi este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Iaşi. 

Competenţa Judecătoriei Iaşi 

a. Competenţa materială

Activitatea Judecătoriei Iaşi priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă, comercială şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă, respectiv penală.

 

De asemenea, Judecătoria este competentă în materie de executare silită să învestească cu formulă executorie titlurile executorii, să încuviinţeze începerea executării de către executorul judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi incidentele ivite în cursul executării acestora, contestaţiile formulate in temeiul dispoziţiilor Legii nr. 275/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 83/2010.

 

b. Competenţa teritorială

În jurisdicţia Judecătoriei intră municipiul Iaşi, oraşul Podu Iloaiei şi un număr de 42 de comune cu satele aferente.

 

Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, pentru fiecare tip de cauză, termenele ce sunt utilizate in sistemul de asociere automată.

Petiţiile formulate în condiţiile O.G. nr. 27/2002 şi cererile de informaţii publice formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 se depun zilnic la biroul de informare şi relaţii publice  Detalii sunt disponibile în secţiunea “alte informaţii”.

 

Presa are acces direct la purtătorul de cuvânt, prin e-mail sau telefonic, în condiţiile detaliate în secţiunea “alte informaţii”.


 

Personalul Judecătoriei

-Schema de personal a Judecătoriei Iaşi  cuprinde un număr de 61 de posturi de judecători, un număr de 90 de posturi de personal auxiliar, 7 posturi de personal conex şi 3 posturi de personal contractual.

 

Corpul magistraţilor este format din 61 judecători dintre care un judecător este stagiar. 

Corpul personalului auxiliar de specialitate este format din 90 de grefieri şi grefieri - arhivari. Dintre aceştia activează 38 de grefieri de şedinţă în Secţia civilă, respectiv, 13 grefieri de şedinţă în Secţia penală, restul personalului auxiliar fiind repartizat în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei.

 

Din personalul conex fac parte: 5 aprozi, un agent procedural şi un conducător auto.  

 

 

  

 

 

Evidenţa nominală a personalului instanţei este disponibilă în secţiunea „Organizare”.​

 


Istoric