Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte instanţă : judecător Curcă Maria-Ştefania-Lorena

Vicepreşedinte: -

Preşedinte secţie penală : judecător Colipcă Florin

Preşedinte secţie civilă :  judecător Grigore Corina

Grefier-şef instanţă : grefierul desemnat cu atribuţiile grefierului şef al instanţei, Lovin Paula Florina

Grefier sef sectie civila : Lovin Paula Florina

Grefier şef secţie penală : grefierul desemnat cu atribuţiile grefierului şef al secţiei penale, Jeniga Alina 

 

Colegiul de conducere:

- Preşedinte  - judecător Curcă Maria-Ştefania-Lorena - preşedinte al Judecătoriei Iaşi

                       - Membri : judecător Buiceag Mihaela

                                        judecător Colipcă Florin

                                        judecător Butnaru Elena Claudia 

                                        judecător Ungureanu Cristian


Structură organizatorică şi organigramă


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

Competenţa Judecătoriei Iaşi 

a. Competenţa materială

Activitatea Judecătoriei Iaşi priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă, comercială şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă, respectiv penală.

 

De asemenea, Judecătoria este competentă în materie de executare silită să învestească cu formulă executorie titlurile executorii, să încuviinţeze începerea executării de către executorul judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi incidentele ivite în cursul executării acestora, contestaţiile formulate in temeiul dispoziţiilor Legii nr. 275/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 83/2010.

 

b. Competenţa teritorială

În jurisdicţia Judecătoriei intră municipiul Iaşi, oraşul Podu Iloaiei şi un număr de 42 de comune cu satele aferente.

 

Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, pentru fiecare tip de cauză, termenele ce sunt utilizate in sistemul de asociere automată.

Petiţiile formulate în condiţiile O.G. nr. 27/2002 şi cererile de informaţii publice formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 se depun zilnic la biroul de informare şi relaţii publice  Detalii sunt disponibile în secţiunea “alte informaţii”.

 

Presa are acces direct la purtătorul de cuvânt, prin e-mail sau telefonic, în condiţiile detaliate în secţiunea “Contact”.​


Hotărâri de colegiu

 

 

 
Compunerea şi indicativul completelor de judecată  stabilită prin Ordinul de Serviciu nr. 1 din 29.03.2017
emis de preşedintele Judecătoriei Iaşi, avizat prin Hotărârea nr. 12 din 29.03.2017 a Colegiului de
Conducere al Judecătoriei Iaşi
internaţionale în materie civilă
de drepturi şi libertăţi
 
Compunerea şi indicativul completelor de judecată  stabilită prin Ordinul de Serviciu pentru anul 2015,
avizat prin Hotărârea nr. 9 din 10.03.2015 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi
 
 
 
Hotărâri Colegiu de Conducere al Judecătoriei Iaşi de modificare a compunerii/indicativului completelor de judecată
 
 
 
 
Compunerea şi indicativul completelor de judecată  stabilită prin Ordinul de Serviciu pentru anul 2016, avizat prin Hotărârea nr. 12 din 04.04.2016 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi
 
Compunerea şi indicativele completelor de judecată speciale pentru incompatibilitati
Compunerea şi indicativul  completelor penale 2016
Compunerea şi indicativul completelor de judecată civile colegiale
Compunerea şi indicativul completelor de judecată civile în materia  asociaţiilor de proprietari
Compunerea şi indicativul completelor de judecată civile în materia  asociaţiilor şi fundaţiilor
Compunerea şi indicativul completelor de judecată civile în materia cooperării judiciare internaţionale în materie civilă
Compunerea şi indicativul completelor de judecată civile pentru validări în temeiul Legii nr.286 din 2006
Compunerea şi indicativul completelor de judecată din cadrul secţiei civile pentru anul 2016
Compunerea şi indicativul completului de judecată civil competent pentru anularea incidentelor de plată
Indicativul şi compunerea completelor de judecată penale configurate în materie cererilor
 
Hotărâri ale Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi prin care au fost înfiinţate/desfiinţate complete de judecată, a fost modificată compunerea sau indicativul completelor de judecată în cursul anului 2016