Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Contact

Program de lucru

Harta


Contact

 
Judecatoria Iasi are doua sectii - Secţia civilă şi Secţia penală- care funcţionează în Palatul de Justiţie situat în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25
 
Adresa Judecătoriei Iaşi: Iasi, str. Anastasie Panu nr. 25
telefon centrala:0232/211250
 
Secţia civilă:
Telefon arhiva curentă civilă: 0232/210470 
fax automat:0232/255914
 
Secţia penală:
Telefon arhiva curentă penală:0232/261581 
fax automat: 0232/232308
 
Adrese e-mail :
Biroul grefierului sef : jud-iasi-pgref@just.ro
Biroul de Informare şi Relaţii Publice : jd.iasi.birp@just.ro
Compartiment registratură : jd-iasi-registratura@just.ro
 
1. Birouri personal de conducere:
 
-Preşedintele Judecătoriei Iaşi - Judecător  Falcan Daniela - Maria, et.4, cam. 9
-Vicepreşedintele Judecătoriei Iaşi  -Judecător Rusu Irina Cornelia - et.3, cam. 3
- Judecător căruia i-au fost delegate atribuţiile preşedintelui Secţiei penale - Colipcă Florin- et.5, cam 11
-Judecător căruia i-au fost delegate atribuţiile preşedintelui secţiei civile - Ioniţă Irina - et. 3, cam 7
-Grefierul şef al Judecătoriei Iaşi - Aniţei Gabriela - Secţia Penală,et.4, cam.1
-Grefierul şef al Sectiei civile - Lovin Paula Florina - Sectia civila ,et.3, cam.1
-Grefierul şef al Sectiei penale - Cojocaru Elena-Sectia penala, et.4,cam.1
 
2. Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi de soluţionare a petiţiilor:
 
Situat la parter - cam. 4. Program cu publicul zilnic intre orele 09.00 - 13.00 si in ziua de joi si intre orele 16.00 - 19.00 .
Purtator de cuvant şi conducător al Biroului de Informare şi Relaţii Publice - judecător Vîlcu Cristina Georgiana 
Telefonul de serviciu al purtătorului de cuvânt- 0766415056. Acest număr de telefon este disponibil numai pentru reprezentanţii mass-media. Celelalte persoane care doresc relaţii ,se vor adresa Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Iaşi, la numărul de telefon de centrală indicat, în cadrul programului zilnic cu publicul.
Judecător delegat pentru solutionarea petitiilor in materie civila - judecator Mocanu Claudia Georgiana, înlocuitor judecător Nistor Mihaela.
Judecător delegat pentru soluţionarea petiţiilor în materie penală - judecător Ungureanu Cristian, înlocuitor judecător Tîrlea Irina.
Grefieri delegaţi : Luca Lăcrămioara şi Mistreanu Elena 
 
3. Secţia Penală:
 
-Judecător delegat să îndeplinească atribuţiile preşedintelui secţiei penale-Colipcă Florin
-Grefier şef: secţie -Cojocaru Elena
Săli de judecată: sala 1 şi sala 2 situate la etajul 1; sala 5 situată la etajul 2 
 
4. Secţia Civilă:
 
-Judecător căruia i-au fost delegate atribuţiile de preşedinte al secţiei civile - Ioniţă Irina
-Grefier şef secţie- Lovin Paula Florina
Săli de judecată: sala 3 şi sala 4, situate la etajul 1;  sala 6 situată la etajul 2 şi sala 7 situată la parter 
 

Program de lucru

 

 Program de lucru cu publicul

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi de soluţionare a petiţiilor - parter, cam. 4 :
Joi: 09.00 - 13.00; 16.00-19.00
Luni - Miercuri şi Vineri : 09.00 - 13.00

 
Arhivele curente ale celor doua sectii (arhiva curentă civilă-parter,cam 9 şi arhiva curentă penală- parter, cam 6):
Luni - Miercuri si Vineri : 09.00 - 13.00
Joi : 09.00 - 13.00; 16.00 - 18.00
 
Registratura instanţei - situată la parter, cam. 12 :
Luni - Vineri : 9.00 - 13.00
 
 

Harta