Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

Judecătoria Iaşi are două secţii - Secţia civilă şi Secţia penală - care funcţionează în Palatul de Justiţie situat în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25

 
Adresa Judecătoriei Iaşi: Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25
telefon centrala:0232/211250
 
Secţia civilă:
Telefon arhiva curentă civilă: 0232/210470 
fax automat:0232/255914
 
Secţia penală:
Telefon arhiva curentă penală:0232/261581 
fax automat: 0232/232308
fax automat executari penale: 0232/278195  
 
 
Preşedinte: Judecător CURCĂ Maria-Ştefania-Lorena
 
Vicepreşedinte: Judecător BEJAN Claudia Daniela
 
Telefon secretariat preşedinte şi vicepreşedinte - biroul grefierului şef: 0232/261582
 
Adrese e-mail:
Biroul grefierului şef al Judecătoriei Iaşi: jud-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă)
 
Registratură: jd-iasi-registratura@just.ro - pentru transmitere relaţii şi cereri pentru dosarele instanţei - a se avea în vedere transmiterea, preponderent, a înscrisurilor în format PDF
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice: jd.iasi.birp@just.ro
 
Biroul grefierului şef al secţiei civile: jud-iasi-sciv@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii)
 
Biroul grefierului şef al secţiei penale: jud-iasi-spen@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii)
 
 
 
1. Birourile persoanelor din conducerea Judecătoriei Iaşi:
 
- Preşedintele Judecătoriei Iaşi - Judecător  CURCĂ Maria-Ştefania-Lorena - et.3, biroul nr.3
- Vicepreşedintele Judecătoriei Iaşi  -Judecător BEJAN Claudia Daniela - et.4, biroul nr.9
- Preşedintele secţiei penale - Judecător COLIPCĂ Florin- et.5, biroul nr.11
- Preşedintele secţiei civile - Judecător VARVARA Veronica Corina - et.3, biroul nr.7
- Grefierul şef al Judecătoriei Iaşi - LOVIN Paula-Florina - et.3, biroul nr.5
- Grefierul şef al sectiei civile - COZMA Carmen Petronela - et.4, biroul nr.6
- Grefierul şef al sectiei penale - JENIGA Alina - et.5, biroul nr. 9
 
2. Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi de soluţionare a petiţiilor:
(situat la parter - biroul nr. 4. Program cu publicul zilnic intre orele 09.00 - 13.00 şi în ziua de joi şi intre orele 16.00 - 19.00)
 
Purtător de cuvânt şi conducător al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este doamna judecător Vîlcu Cristina Georgiana. 
Telefonul de serviciu al purtătorului de cuvânt - 0766/415056. Acest număr de telefon este disponibil numai pentru reprezentanţii mass-media.
Celelalte persoane care doresc relaţii se vor adresa Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Iaşi, la numărul de telefon de centrală indicat, în cadrul programului zilnic cu publicul.
 
Pentru aplicarea normelor specifice prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, la nivelul instanţei, va fi efectuată, sub coordonarea conducătorului Biroului, de doamna judecător Tescu Iuliana, care, în caz de absenţă sau imposibilitate obiectivă de îndeplinire a atribuţiilor specifice, va fi înlocuită de doamna judecător Vîlcu Cristina Georgiana.
Telefon contact judecător Tescu Iuliana– 0232/211250 – int. 516
 
Judecător delegat pentru solutionarea petitiilor in materie civilă - judecator Pascaru Valentina, înlocuitor judecător Colibaba Anca Denisa.
Judecător delegat pentru soluţionarea petiţiilor în materie penală - judecător Ungureanu Cristian, înlocuitor judecător Munteanu Iulia Lavinia.
Adresa de mail pentru transmiterea electronică a petițiilor : jd.iasi.birp@just.ro
Grefieri delegaţi: Luca Lăcrămioara şi Anton Daniela Liliana 
 
3. Secţia Penală:
 
-Preşedinte Secţie penală - Judecător Colipcă Florin
-Grefier şef secţie penală - Jeniga Alina
 Săli de judecată: sala 1 şi sala 2 situate la etajul 1; sala 5 situată la etajul 2 
 
4. Secţia Civilă:
 
-Preşedinte Secţie civilă - 
-Grefier şef secţie civilă - cu delegarea atribuţiilor - Cozma Carmen Petronela
 Săli de judecată: sala 3 şi sala 4, situate la etajul 1;  sala 6 situată la etajul 2;
 

Camere de lucru cu publicul

 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTANŢEI 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice (BIRP)  : 

Luni - Miercuri, Vineri : 09.00 -13.00

Joi : 09.00 - 13.00  şi 16.00 - 19.00 

 

Arhivele curente ale celor doua sectii : 
Luni - Miercuri si Vineri : 09.00 - 13.00 
Joi : 09.00 - 13.00 şi 16.00 - 18.00

 

Registratura instanţei :
Luni - Vineri : 9.00 - 13.00​

 

Program de primire la registratură a cererilor de încuviinţare a executării silite depuse de executorii judecătoreşti prin delegat - începînd cu data de 24.10.2016

Luni - vineri: 09.00-11.00

 

​A se vedea şi secţiunile "Date de contact" şi "Informaţii de interes public".

Program de funcţionare


Programul cu publicul în perioada 01.07.2018 - 31.08.2018

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice (BIRP)  : 

Luni - Miercuri, Vineri : 09.00 -13.00

Joi : 09.00 - 13.00  şi 16.00 - 19.00 

 

Arhivele curente ale celor doua sectii : 
Luni - Miercuri si Vineri : 09.00 - 13.00 
Joi : 09.00 - 13.00 şi 16.00 - 18.00

 

Registratura instanţei :
Luni - Vineri : 9.00 - 13.00​

 

Program de primire la registratură a cererilor de încuviinţare a executării silite depuse de executorii judecătoreşti prin delegat - începînd cu data de 24.10.2016

Luni - vineri: 09.00-11.00

  

Accesul publicului este permis în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise, conform art. 91 alin. 1 lit. a şi b din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 387/2005, conform următorului program:
 
- în sediul Judecătoriei Iaşi, începând cu ora 8,00;
 
- în sălile de judecată, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
 
- în registratură (parter, cam.12) și în biroul eliberări certificate , în cadrul următorului program: zilnic, între orele 9,00 – 13,00;
 
- în biroul eliberări forme definitive şi copii de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosarele instanţei, în cadrul următorului program: zilnic, între orele 9,00 – 12,00;
 
- în arhiva curentă civilă (parter, cam.9) şi penală (parter, cam.6) - pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii, inclusiv de către avocaţi, consilieri  şi experţi  - în cadrul următorului program: zilnic între orele 9,00 – 13,00, iar joia şi între orele 16,00 – 18,00;
 
- la biroul de informare şi relaţii publice (BIRP), situat la parter, cam. 4, zilnic, între orele 09,00-13,00, iar  joia şi între orele 16,00 – 19,00, pentru îndeplinirea activităților întemeiate pe dispozițiile Legii 544/2001 şi cele reglementate de art. 77 – art. 81 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti și, zilnic, între orele 09,00-16,00, iar în ziua de joi între orele 16,00 – 19,00, pentru îndeplinirea activităților prevăzute de art. 163 din Codul de procedură civilă și art. 260 din Codul de procedură penală referitoare la primirea de la agenții procedurali/factorii poștali și respectiv predarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură către instanță și de la instanță către justițiabili-participanți în proces;
 
- biroul grefierului şef al instanţei/grefierului şef de secţie civilă/grefierului șef de secție penală pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidenţă a valorilor şi a înscrisurilor originale depuse la dosare, zilnic, între orele 11,00-13,00.
          Pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru va fi unul restrâns, potrivit celor ce vor fi stabilite înaintea începerii acesteia, urmând a fi anunţat, afişat şi/sau comunicat, după caz, în timp util.

 

 

 

 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Petițiile se pot trimite prin poștă, prin fax la numerele de fax afișate pe site-ul instanței la secțiunea Contact, precum și prin  email la adresele de email afișate în cadrul aceleiași secțiuni.

De asemenea, petițiile se pot depune și personal la Registratura instanței în cadrul programului de lucru cu publicul.

Răspunsul la petiţie se comunică petiţionarului în termen de 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Revenirea petentului cu aceeaşi petiţie duce la clasarea ei fără a se mai formula răspuns.
 
Petentul poate contesta răspunsul adresând o plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi în termen de 30 zile de la data primirea răspunsului sau de când biroul de informare publică directă trebuia să răspundă la petiţie.

Relaţia cu presa

Biroul de Informare şi Relaţii Publice (BIRP) :
(Situat la parter - cam. 4. Program cu publicul zilnic intre orele 09.00 - 13.00 si in ziua de joi si intre orele 16.00 - 19.00)
 
Purtator de cuvant şi conducător al Biroului de Informare şi Relaţii Publice - judecător Vîlcu Cristina Georgiana. 
Telefonul de serviciu al purtătorului de cuvânt - 0766415056. Acest număr de telefon este disponibil numai pentru reprezentanţii mass-media.
Înlocuitor purtător de cuvânt al BIRP - judecător Colipcă Florin.
 
Adresa de mail BIRP : jd.iasi.birp@just.ro
​Telefon BIRP : 0232/211250 - int. 714
Grefieri delegaţi BIRP : Luca Lăcrămioara şi Anton Daniela Liliana 
 
Jurnaliştii au la dispoziţie broşura Introducere în drept – Ghid practic pentru jurnalişti în care vor găsi noţiunile generale despre drept, judecători, instanţe, procese, informaţii publice. În relaţia cu presa, Biroul va aplica dispoziţiile internaţionale  incidente - Declaraţie 2004 a CM al CoE priviind libertatea discursului politic în media , Recomandarea(2003) 13 a CM al CoE priviind furnizarea de informaţii prin intermediul massmedia în legatura cu procesele penale - precum şi dispoziţiile naţionale incidente , cele din art. 78-82 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/17.12.2015 şi cele din Ghidul privind relaţia dintre sistemul judicar din România şi Mass-media (aprobat prin hot Plen CSM 482/01.06.2012 cu modificările şi completarile aduse prin hot plen CSM nr. 573/06.05.2014).

 


Harta