Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :844/244/2017
Data inregistrarii24.03.2017
Data ultimei modificari:04.07.2017
Sectie:JUDECĂTORIA HUŞI
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
MĂLĂESCU CĂTĂLINA DANIELAContestator
MĂLĂESCU MARIANContestator
SC AGIO WIERZYTELNNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY SAIntimat
BRD GROUP SOCIETE GENERALE SAIntimat

Şedinţe

03.07.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C3 fond funciar + alte civile
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii invocată de creditoarea-intimată. Admite contestaţia la executare intentată de contestatorii MĂLĂESCU CĂTĂLINA DANIELA şi MĂLĂESCU MARIAN, ambii domiciliaţi în Huşi, str. Ştefan cel Mare, bl. L5, sc. A, ap. 3, jud. Vaslui şi domiciliul procesual ales la Biroul de avocatură Cuculis şi Asociaţii din Bucureşti, str. Vaselor, nr. 16, sector, reprezentat legal de av. Cuculis Adrian, în contradictoriu cu intimat SC AGIO WIERZYTELNNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY SA, cu sediul în Bucureşti, str. Învingătorilor, nr. 24, et. 6, sector 3 şi BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA, cu sediul în Bucureşti, Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7 şi, în consecinţă: Constată prescripţia dreptului creditoarei – intimate de a cere executarea titlului executoriu, reprezentat de contractul de credit nr. 1361862 din 15.03.2006 şi a actului adiţional nr.1 din 07.09.2010 la contractul de credit nr. 1361862 din 15.03.2006, pentru suma de 21.786,36 lei, în contra debitorilor. Dispune anularea încheierii din data de 01.03.2017 pronunţată de Judecătoria Huşi, precum şi a actelor de executare emise la cererea creditoarei – intimate de Biroul Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius din Iaşi, în dosarul execuţional nr. 67/T/2017. Dispune ca prezenta hotărâre să se comunice Biroului Executorului Judecătoresc Stan Iulian Marius din Iaşi, la data rămânerii definitive, conform art. 720 alin. (4) Cod pr. Civ. În temeiul art.45 alin.1 lit.f) din OUG nr.80/2013 dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, restituirea sumei de 1000 lei reprezentând contravaloare taxă timbru achitată de contestatoarea Mălăescu Cătălina-Daniela cu chitanţa seria 161829/2017 VSHU nr.17276 din 12.05.2017. Obligă intimata-creditoare la plata către contestatori a sumei de 64 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel şi motivele se depun la Judecătoria Huşi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.07.2017.
Document: Hotarâre  652/2017  03.07.2017

21.06.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C3 fond funciar + alte civile
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la 03.07.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    21.06.2017

17.05.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C3 fond funciar + alte civile
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea. Acordă termen în vederea studierii întâmpinării.Pune în vedere contestatorilor să depună la dosar dovada achitării contravalorii xerocopierii dosarului de executare nr. 67/2017 în sumă de 60 lei.
Document: Încheiere de şedinţă    17.05.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.