Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
31.05.2018 -
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
           De asemenea, vor fi scanate si vizibile online (http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx) numai documentele dosarelor pentru care cererea de chemare in judecata a fost depus începând cu data de 04.06.2018.
CONDUCERE INSTANŢĂ
 
Personalul instanţelor este obligat să îndeplinească toate îndatoririle ce-i revin, potrivit legii şi regulamentului pentru rezolvarea corectă şi la timp a cererilor.
Pentru promovarea acţiunilor, depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se vor adresa, după caz, preşedintelui instanţei sau înlocuitorului acestuia, judecătorului de serviciu, judecătorului care supraveghează activitatea de executare în materie penală sau civilă, ori personalului de la registratură şi arhivă şi judecătorului delegate la Biroul de informare şi relaţii publice;
Programul de lucru al instanţei începe la ora 7.30 şi se termină la ora 15.30.
Şedinţele de judecată vor începe, de regulă la ora 08.30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza.
Judecătorul de serviciu primeşte zilnic cereri şi dă lămuriri petiţionarilor între orele 10,00 – 13,00 cu excepţia cererilor de desfacere a căsătoriei care sunt primite de preşedintele instanţei şi depuse personal de către reclamant, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art.614 Cod. proc. civ.
Arhiva va fi deschisă zilnic pentru public, între orele 09.00 – 13.00.
Programul Biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul de lucru al instanţei, iar în ziua de joi a săptămânii acesta funcţionează şi între orele 15.30 – 17.30.
Accesul publicului este permis:
- în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise;
- în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
- în birourile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele la care se referă art.82 din regulament, în timpul orelor de primire, iar la arhivă în cadrul orarului stabilit.
Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţei în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.
Filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau în sălile de judecata se fac numai cu acordul conducătorului biroului de informare si relaţii publice sau după caz al preşedintelui completului de judecata care stabilesc limitele în care se desfăşoară aceasta activitate;
Publicul nu are acces în biroul judecătorilor (fac parte din public şi avocaţii).
Scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege, este interzisă.
Dosarele şi registrele instanţei privitoare la activitatea de judecată sunt publice şi pot fi consultate de orice persoană solicitantă, care justifică un interes legitim cu respectarea ordinii şi măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor.

Informaţii de interes public


Contact

...