Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
Birou de Informare şi relaţii publice
Cristina SĂGÎRCEANU - grefier 
E-mail   :  jud-giurgiu@just.ro
Telefon : 0246.212.725 0246.215.441
Fax       : 0246.213.307
                                           
 
Purtător de cuvânt al Judecătoriei Giurgiu şi Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice - judecător Georgeta Ramona  DUNCA.
În  situaţia   în     care     judecător     Georgeta Ramona  DUNCA lipseşte,     este înlocuit,   în   rolul   de   purtător   de cuvânt, de judecător Daniela Stanca.
În situaţia în care grefiera Cristina SĂGÎRCEANU lipseşte, este înlocuită de grefiera Mioara Veronica BELCIU.
 
Accesul la informaţiile de interes public
 
 
Ce fel de informații puteți solicita ?
 
Informații oferite din oficiu, conform art. 5 din Legea nr.544/2001.
La CERERE vă va fi oferită orice altă informație de interes public (care privește activitățile sau rezultă
din activitățile instanței)
 
Legea nr. 544/2001 prevede anumite EXCEPŢII de la liberul acces (art.12).
 
      Cui trebuie să adresați solicitarea ?
 
În cazul în care doriți să formulați o CERERE în scris, aveți mai multe alternative :
·         depuneți solicitarea dumneavoastră la Biroul de Informare  şi relații publice din cadrul instanței;
·         transmiteți solicitarea prin poştă sau prin fax la Biroul de Informare şi relații publice
 
În cazul solicitărilor verbale, vă puteți adresa fie prin telefon, fie personal, la biroul de informare şi relații publice.
 
     Formularea solicitării
Pentru solicitările formulate în scris, solicitarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu, următoarele elemente :
·            instanța căreia îi adresați cererea;
·            informația solicitată, astfel încât să permită instanței identificarea informației de interes public;
·            numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
     Obligațiile legale ale instanței cu privire la solicitare
Dacă solicitați informații verbal sau telefonic veți primi răspuns pe loc, iar dacă informația este mai complexă, veți fi invitat să depuneți solicitarea în scris.
La solicitarea scrisă veți primi răspuns în 10 zile .
Dacă pentru colectarea şi prelucrarea informației este nevoie de mai mult de 10 zile, veți primi în termen de 10 zile o comunicare prin care vi se comunică faptul că răspunsul va sosi în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
Dacă informațiile solicitate de dumneavoastră sunt exceptate de la liberul acces sau nu sunt deținute de instanța căreia le-ați solicitate, refuzul transmiterii informației vă va fi comunicat în scris, în 5 zile de la depunerea solicitării.
 
     Care sunt măsurile pe care le puteți lua în situația în care nu primiți informația solicitată, aceasta nu este completă ori răspunsul nu corespunde solicitării
În aceste trei situații, aveți la dispoziție următoarele posibilităţi :
·          calea contencioasă – adresarea unei plângeri în instanța împotriva instanței judecătorești care nu v-a furnizat informațiile solicitate;
·          calea administrativă – formularea unei Reclamaţie administrativă - nu s-a primit răspuns sau Reclamaţie administrativă - răspuns negativ către președintele instanței judecătorești de la care ați solicitat informațiile; către președintele instanței judecătorești de la care ați solicitat informațiile;
·          cale administrativă urmată de cea contencioasă – formularea unei reclamații administrative, urmată de plângere în situația în care instanța judecătorească de la care ați solicitat informații nu dă curs nici reclamației administrative sau răspunsul nu este satisfăcător.   
 
 
Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
 
 
             
Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
 
 
 
 
 
  
     
           

 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

BULETIN INFORMATIV ANUAL
 
conform
Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare
 
 
Conform art. 5 alin (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.
 
”Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
 
 
”Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
  1.             a. actele normative care reglementeaza organizarea instantei
care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcţionarului  responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d. datele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
f. lista cuprinzând documentele de interes public ;
g. lista cuprinzând documentele produse şi / sau gestioante de instanţă, potrivit legii;
h. modatăţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situația în care persoana se consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.”
 
 

Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Declaraţii de AVERE 2017 -2018

 

Declaraţii de AVERE 2016

 

 

Arhiva DECLARAŢIILOR de AVERE (2012 - 2015)

 

 

Declaraţii de INTERESE

 

 

Declaraţiile de avere și de interese ale magistraţilor judecători pot fi consultate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate