Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 
 
 
   
Giurgiu
Str. Episcopiei nr. 13
Judeţul Giurgiu
Cod poştal 080015
 
 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile
noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite
corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de
contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
      
Telefon ​Centrală
 
0246 / 212 725; 215 441​
Telefon / Fax Cabinet ​
0246 / 213.307​
 
FAX Proceduri judiciare
 
(Documente dosare)
0374.093.350
 
 
E-mail ​ REGISTRATURĂ
(Documente dosare)
 
registratura-jg@just.ro
 
S-a modificat adresa de e-mail,
începând cu data de 1 Martie 2017

 

FAX  Birou Executări Penale   

0246 / 211.783
 
 
 
Preşedinte Judecătorie
Judecător Mariana MÎRLOGEANU
 
 
Vicepreşedinte Judecătorie
 
 
 
 
Conducător Birou Informare şi Relaţii Publice
       
Judecător Daniela STANCA
 
 Înlocuitor : Judecător Daniela Luana SAVU 
       
Email : jud-giurgiu@just.ro  
 

Camere de lucru cu publicul

Sala de judecată 1
Sala de judecată 2
Sala de judecată 3
Sala de judecată 4
Sala de judecată 5
 
Registratură şi Arhivă - Subsol, Camera 1
 
 
 

Program de funcţionare

 
Programul de lucru cu Publicul
în perioada vacanţei judecătoreşti
(01.07.2019 ÷ 31.08.2019)
Compartimentul Arhivă - Registratură
Federaţii Asociaţii Fundaţii
 
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
   
Programul de funcţionare
         Luni ÷ Vineri            orele 08.00 ÷ 16.00
 
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 16.00
Joi                                  orele 16.00 ÷ 19.00
  
Arhivă – Registratură
Program cu publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 13.00
 
 
 
 
 
  
Federaţii Asociaţii Fundaţii
din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor
 
Miercuri      orele 10.00 ÷ 12.00
Joi              orele 10.00 ÷ 12.00
Vineri          orele 10.00 ÷ 12.00
 
 
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile Tribunalul Giurgiu
 
Luni ÷ Vineri       orele 8.30 ÷ 13.00
 
Programul cuprinde :
- primirea actelor pentru înscrierea dosarului
- legalizarea hotărârilor
- eliberare copii înscrisuri (însoţită de cererea prin care se solicită eliberarea înscrisurilor)
- eliberare certificate în baza unei cereri
 
Pentru legalizarea hotărârilor este necesară o taxă judiciară de timbru în cuantum de 5 Lei
 

Program de audienţe

          În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.
 

Petiţii

...

Relaţia cu presa


Harta