Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

 
 
 Taxa judiciară de timbru se achită la
​Consiliul Local Giurgiu - Direcţia de Impozite şi taxe Giurgiu
Şos. Alexandriei,  Nr. 7, Bloc G2, Tel. 0246 / 231 521; 218 823
 
Cont IBAN : RO61TREZ32121070203XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu
Cod fiscal : 4852455
Beneficiar Primăria Municipiului Giurgiu

 

 


 

 

 


Conturi IBAN BLEJTC GIURGIU
 
Pentru plata In numerar
Beneficiar : Ministerul Justiţiei - Biroul Local pentru Expertize Judiciare Giurgiu
Cont IBAN:RO 63 CECEGR 01G9 RON 0219294
deschis la CEC Bank - Agenţia Giurgiu - cod fiscal 4265841
 
Pentru plata cu O.P.
Beneficiar : Tribunalul Giurgiu - Biroul Local pentru Expertize Judiciare Giurgiu
Cont IBAN-RO 04 CECEGR 0137 RON 0098330
deschis la CEC Bank Agenţia Giurgiu - cod fiscal 4145853
 

 

 


Formulare

 
 
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă
 
 
 
 
 
 
 
Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
 
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016