Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2086/236/2006 (4703/2006 )
Data inregistrarii07.06.2006
Data ultimei modificari:24.01.2013
Sectie:Judecatoria Giurgiu - cauze generale
Materie:Civil
Obiect:succesiune
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
MIHAI S. MARIAReclamant
PETROSAN VICTORIŢAReclamant
LINCUTA GHEORGHIŢAPârât
MIHAI C. MARIAPârât
CAPRAN GHEORGHEPârât
ENACHE FLORICAPârât
RADUCU MARIUTAPârât
SERBAN MARIAPârât
NEACSU NICULAEPârât
DINU IONPârât
SANDU CONSTANTINAPârât
GLONT LIDIAPârât
CODREANU VASILICAPârât
CODREANU VASILICAPârât
RUSU SOFICAMartor
IORDACHE GHEORGHEMartor

Şedinţe

07.03.2008
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de către reclamantele Petrosan Victoriţa Vasilica şi Mihai S. Maria şi în consecinţă, Dispune îndreptarea erorilor materiale şi a omisiunilor strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr. 6273 pronunţată la data de 09.11.2007 şi anume din:”atribuie reclamantelor Mihai S.Maria şi Petrosan Victoriţa Vasilica în indiviziune: teren extravilan situat în tarlaua 20,parcela 1874,1875 cu suprafeţele 412 mp,terenul situat în tarlaua 76,parcela 1134 în suprafaţă de 12050 mp,terenul situat în tarlaua 65/3,parcela 1042/3” în „ atribuie reclamantelor Mihai S.Maria şi Petrosan Victoriţa Vasilica în indiviziune – terenul intravilan situat în tarlaua 20,parcela 1874,1875 cu suprafeţele 412 mp,terenul situat în tarlaua 76,parcela 1134 în suprafaţă de 1250 mp,terenul situat în tarlaua 65/3,parcela 1042/3 în suprafaţă de 1860 mp.” Respinge celălalt capăt de cerere privind consemnarea în dispozitiv a acordului exprimat de pârâta Sandu Constantina. Fără cheltuieli de judecată. Cu recurs odată cu fondul. Dată în camera de consiliu azi 07.03.2008.
Document:    

09.11.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de către reclamantele Mihai S.Maria,Petrosan Victoriţa Vasilica,în contradictoriu cu pârâţii Mihai C. Maria,Licuţa Gheorghiţa, Sandu Constantina şi în consecinţă, Omologhează raportul de expertiză construcţii executat de expert Săndulescu Dumitru,varianta I. Omologhează raportul de expertiză topografică executat de expert Andrei Ion,varianta II. Dispune ieşirea din indiviziune asupra masei succesorale rămase de pe urma def. Mihai Constantin,decedat la data de 10.10.,2005,cu ultimul domiciliu în com.Ad.Copăceni,jud.Giurgiu. Atribuie reclamantei Mihai S.Maria casa de locuit compusă din 4 camere şi dependinţe,situată pe raza com.Ad.Copăceni,jud.Giurgiu. Atribuie reclamantelor Mihai Maria şi Petrosan Victoriţa Vasilica în indiviziune:teren extravilan situat în tarlaua 20,parcela 1874,1875 cu suprafeţele 412 mp,terenul situat în tarlaua 76,parcela 1134 în suprafaţă de 12050 mp,terenul situat în tarlaua 65/3,parcela 1042/3. Atribuie pârâtelor Mihai C Maria teren în suprafaţă de 3750 mp,situat în tarlaua 67,parcela 1090. Atribuie pârâtei Licuţa Gheorghiţa,teren în suprafaţă de 3750 mp,situat în tarlaua 67,parcela 1090. Obligă reclamanta Mihai S.Maria să achite cu titlu de sultă reclamantei Petrosan Victoriţa Vasilica suma de 2370,32 lei. Obligă reclamanta Mihai S Maria să achite cu titlu de sultă pârâtelor Mihai C Maria şi Licuţă Gheorghiţa suma de câte 2370,32 lei fiecare. Obligă pe pârâtele Mihai C Maria şi Licuţa Gheorghiţa să achite reclamantelor Mihat S Maria şi Petrosan Victoriţa suma de 2912 lei pentru fiecare. În temeiul art.274 Cpc obligă pârâtele Mihai C.Maria şi Licuţă Gheorghiţa la plata cheltuielilor de judecată către reclamante constând în 1000 lei onorariu de expert,500lei onorariu de avocat şi 38,3 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Document:    

02.11.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 09.11.2007.
Document:    

05.10.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Document:    

07.09.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Având în vedere lipsa relaţiilor de la expert Andrei Ion,
Document:    

15.06.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Pentru lipsa răspunsului la obiecţiunile raportului de expertiză.
Document:    

25.05.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite obiecţiunile formulate de către reclamante la raportul de expertiză în specialitatea topografie.
Document:    

04.05.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: pentru ca pârâţii să ia la cunoştinţă de raportul de expertiză.
Document:    

13.04.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de raportul de expertiză.
Document:    

16.03.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de expertiza topografică şi pentru lipsa raportului de expertiză în specialitatea construcţii civile.
Document:    

16.02.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat având în vedere că expertul Andrei Ion nu a întocmit raportul de expertiză, iar la termenul de astăzi s-a numit expert în vederea efectuării exeprtizei în specialitatea construcţii.
Document:    

19.01.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat în vederea emiterii adresei către expert şi către Biroul Local de Expertiză.
Document:    

05.01.2007
Ora estimata:
Complet: C16v BC
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat în vederea achitării onorariilor de expert.
Document:    

08.12.2006
Ora estimata:
Complet: V P V
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Constată deschisă succesiunea def. Mihai Constantin,. Constată că moştenitorii sunt:Mihai Maria în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de ¼ şi Petroşan Victoriţa Vasilica,Lincuţă Gheorghiţa şi Mihai C Maria în calitate de fiice, fiiecarecu o cotă de ¼ . Constată că masa succesorală se compune din ½ casă de locuit cu patru camere şi dependinţe situată pe raza com. Ad.Copăceni,jud.Giurgiu (RESTUL DE ½ aparţinând soţiei supravieţuitoare Mihai Maria ca bun comun) si ½ din terenurile incluse în titlul de proprietate nr.107470/2004 (restul de ½ aparţinând pârâtei Sandu Constantina). Dispune efectuarea a două expertize de specialitate, una specialitatea construcţii şi una topografică,pentru formarea loturilor. Stabileşte onorariile de expert la 500 lei şi respectiv 500lei ce vor fi achitate de reclamante. Termen 05.01.2007. Citare părţi. Cu drept de recurs odată cu fondul.
Document:    

10.11.2006
Ora estimata:
Complet: V P V
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat pentru lipsacelorlalţi pârâţi şi în vederea citării acestora la interogatoriu.
Document:    

13.10.2006
Ora estimata:
Complet: V P V
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat faţă de lipsa celorlalti pârâti si în vederea luării interogatoriului acestora.
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.