Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

JUDECĂTORIA GALAŢI este structurată pe două secţii, respectiv secţia civilă şi secţia penală.

În cadrul Judecătoriei Galaţi funcţionează o grefă, o registratură, câte o arhivă pentru fiecare secţie, o bibliotecă şi un Birou de Informare şi Relaţii Publice.
Judecătoria Galaţi este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte şi doi preşedinţi de secţie. În cadrul Judecătoriei Galaţi funcţionează şi un Colegiu de conducere.
Instanţa are în schemă un număr de 36 de posturi de judecători, din care sunt ocupate efectiv 32.

 

 
                             Palatul de Justiţie Galaţi

 


Istoric

Istoricul instantelor judecatoresti din Galati
 
 
 
15.02.1832 - a luat fiinta Judecatoria tinutului Covurlui condusa de un presedinte si doi asesori.
 
oct. 1849 - feb. 1851 presedinte al Judecatoriei tinutului Covurlui este Alexandru Ioan Cuza.
 
1865 - prin Legea pentru Organizare Judecatoreasca, Judecatoria tinutului Covurlui îsi schimba denumirea în Tribunalul Judetului Covurlui (denumire pe care o pastreaza pâna în 1952) având doua sectii: civila - corectionala respectiv comerciala. Instanta de apel era Curtea de Apel de la Focsani.
 
30/03/1886 - Curtea de Apel este transferata de la Focsani la Galati.
Curtea de Apel a functionat initial pe strada Cuza Voda, lânga Vadul Carabus, în 1908 fiind mutata în casele lui E. Lambrinidi (Str. Domneasca nr. 51 - Regionala CFR), unde a ramas si dupa primul razboi mondial.
 
01/09/1890 - prin legea de organizare judecatoreasca Tribunalul Judetului Covurlui ramâne cu o singura sectie.
 
1891- conform monografiei lui Moise N. Pacu, "Cartea Judetului Covurlui", în Galati existau la acea vreme doua judecatorii de pace de clasa I, un tribunal cu o sectie si o curte de apel cu doua sectii. Tribunalul si judecatoriile de pace erau instalate în palatului judetului.
 
01/05/1893 - Alex. Marghiloman, ministru de Justitie în guvernul prezidat de L. Catargiu, comunica Primariei Galati ca poate pune la dispozitie fondurile necesare construirii Palatului de Justitie.
 
12/04/1912 - G.M. Cantacuzino, ministru de Justitie în guvernul prezidat de Titu Maiorescu, încheie un contract cu arhitectii Grigore Cerchez si Anton Vârnav pentru întocmirea proiectului "palatului" pentru Curtea de Apel, Curtea de Jurati si Tribunal. Lucrarile au început în anul 1912, dar au fost întrerupte în toamna anului 1914, din cauza izbucnirii razboiului.
Constructia, ridicata pe locul unde a fost "Hotelul de Moldavia" (darâmat în primavara anului 1895), trebuia terminata la 01/12/1920, dar lucrarile au durat pâna în 1923.
Conform monografiei Galatii scrisa de Gh. Munteanu-Bârlad în 1927, pe strada Domneasca de aflau în sedii separate Palatul Justitiei (în actualul sediu al Universitatii), Curtea de Apel (în actualul sediu al Regionalei CFR) si Tribunalul (într-o cladire alaturata Palatului Administrativ).
 
anii '50 - Sediul Palatului de Justitie (actualul sediu al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati) a fost preluat de conducerea judeteana de partid.
 
1966 - 1997 Sediul Tribunalului Galati s-a aflat pe Str. Basarabiei (între str. Basarabiei - fosta Virgil Poenaru, Victoriei, Razboieni si Posta Veche).
În sediul de pe Str. Basarabiei a fost initial Asezamântul filantropic bisericesc "Cuvioasa Parascheva" (constructie realizata înaintea celui de-al doilea razboi mondial pe un teren cedat de Primarie, inaugurat la 08/03/1948) menit sa adaposteasca un orfelinat de fete si initiat de PS Cosma Petrovici, Episcop al Dunarii de Jos în perioada 1924-1947. În timpului razboiului locatia a servit drept spital de campanie iar dupa razboi pâna în 1947 a fost ocupata de unitatile sovietice. În oct. 1948 Guvernul României ia hotarârea înfiintarii unui Institut de Îmbunatatiri Funciare caruia îi atribuie localurile Liceului comercial si Orfelinatului "Cuvioasa Parascheva". În mar. 1951 este preluat de Sfatul Popular iar în oct. 1958 cladirea este închiriata Institutului Regional de Proiectari.
 
13-14/02/1997 - prin Hotarârea Sinodului nr. 845 s-a aprobat înfiintarea la nivelul Patriarhiei Române a unui sector misionar - social cu competenta în activitatea umanitara. Acest moment a coincis cu retrocedarea cladirii în care se afla Tribunalul Galati, orfelinatului eparhial.
 
25/12/1997 are loc înfiintarea Epitropiei "Vasile cel Mare" destinata strângerii fondurilor pentru deschiderea orfelinatului eparhial ce va functiona în cladirea Tribunalului Galati din Str. Basarabiei.
 
29/11/1997 inaugurarea noului Palat de Justitie din Str. Brailei
 
05/01/1998 s-a deschis oficial noul sediu al Palatului de Justitie de pe Str. Brailei (Tiglina I)