Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

​​
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI GALAŢI, cu delegaţie - judecător ADINAN HALIL
VICEPREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI GALAŢI, cu delegaţie - judecător Norina Viorica CRIHANĂ
 
PREŞEDINTELE SECŢIEI CIVILE 
Judecător Monica Mihaela MIHAI – delegată cu atribuţiile Preşedintelui Secţie Civile
PREȘEDINTELE SECȚIEI PENALE, cu delegaţie
Judecător Mihai HÂLCOV 
 
COLEGIUL DE CONDUCERE AL JUDECĂTORIEI GALAŢI:
PREŞEDINTE: judecător Adinan HALIL
MEMBRU:  Judecător Norina Viorica CRIHANĂ 
MEMBRU:  Judecător Monica Mihaela MIHAI 
MEMBRU: Judecător Mihai HÂLCOV 
MEMBRU: Judecător Sebastian NAE 
 
Secretar al Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi:

Grefier-şef: Mirela Adriana POPESCU

 

GREFIER-ŞEF JUDECĂTORIA GALAŢI

Mirela Adriana POPESCU


Structură organizatorică şi organigramă

Secţia Civilă

 

Preşedintele Secţiei Civile - judecător Monica Mihaela MIHAI - delegat cu atribuţiile Preşedintelui Secţiei Civile 
 
JUDECĂTORI:
                          BARDAŞ Gelu Daniel - judecător stagiar
                        BĂLŢĂTESCU MARIA MONICA                          
                          BORDEIANU Andrei
                        BUTNARU Mitică Cristinel
                          CHIRIAC Radu Ionuţ
                          CUCOŞ Mara 
                          CRIHANĂ Norina Viorica
                          DAVID Eliza Loredana - suspendat activitatea pentru concediu  creştere copil
                        DINU Eugenia Viviana - judecător stagiar
                        GAVRILAŞ Raluca Andreea – judecător stagiar
                        GHEORGHE Oana Cristina
                        IANCU Ioana Cristina 
                        JUNCU Ioan Horia
                        LUNGU Cristian
                        MANOLIU Raluca
                        MIHAI Monica Mihaela
                        MORĂRESCU Luminiţa
                        NAE Sebastian 
                        OLTEAN Iulia-Teodora
                         OPREA Valentina Cristina
                        RADU Diana Lucia
                         RĂZLOG Ana-Maria
                        ŞTEFAN Emilia
                                                
 
Grefier şef secţie: Viorica ANCA
 
Grefieri:   
 1.            ANCA Viorica           
 2.            BALABAN Silvia Mariana
 3.            BĂLĂNESCU Cristina
 4.            BATÎR Marcela Mirela
 5.            BERCEA Georgiana - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 6.            BRATU Daniela Mădălina
 7.            BUBULAC Elena - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 8.            BUHĂESCU Alina Victoria
 9.            BUJOREANU Mirela 
 10.            BURUIANĂ Elena - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 11.            CERNENCU Daniela Teodora
 12.            CHITIC Andreea
 13.            CIOFU Ana Maria - Geanina – concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 14.            COCA Iuliana
 15.            COCEI Viorica
 16.            DAJBOG Maricica
 17.            DĂUCEANU Rodica-Nicoleta
 18.            FERDINAND Irina
 19.            FURTUNĂ Luminiţa Roxana
 20.            HONCERIU Ioana
 21.            IORDAN Valentina Geanina - concediu pt. creştere copil
 22.                                                                     de până la 2 ani       
 23.            LIŢĂ Ioana - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 24.            LUNGU Claudia-Elena
 25.            MANOLACHE Carmen
 26.            MOCĂNESCU Raluca-Cătălina
 27.            MODIGA Gabriela
 28.            MUNTEANU Violeta
 29.            NOVAC Nicoleta 
 30.            OPREA Mariana
 31.            ORZAN Gina
 32.            PASCAL Cristina-Daniela
 33.            PADINĂ Diana
 34.            PALADE Alina Georgiana
       1.            RADU Geanina
       2.            SANDU Diana
       3.            SANDU Iuliana - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
       4.            SIGHINAŞ Roxana-Mihaela
 35.            STEGARU Anca
 36.            TARTARIS Elina Afroditi
 37.            TUDOR Alexandra
 38.            VLASIE Monica - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 39.            VOINEA Elena - concediu pt. creştere copil de până la 2 ani
 
COMPARTIMENT REGISTRATURĂ
           Grefier-registrator – ANGHELUŢĂ Roxana Georgiana
           Grefier delegat - AVASILICHIOAIEI Liliana
           Agent procedural – POROŞNIUC Gina
 
COMPARTIMENT ARHIVĂ
      Grefier-arhivar şef - ELISEI-STOIAN Camelia
 
ARHIVA CIVILĂ:         
 CERGUŢĂ Cristina Valentina 
 DOCA Adina-Violeta - grefier-arhivar
 NECULAU Anca – Iulia  - grefier-arhivar
 POPA Sorina-Corina - grefier arhivar
 ROTARU Violeta Florentina - grefier arhivar 
 TOMA ELENA – grefier-arhivar 
  CERNAT Ana – aprod
 GÎLEA-DRĂGHICI Gina – aprod
 TOMESCU Mona – aprod
 
B.I.R.P. şi COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII-FUNDAŢII, SINDICATE
              Grefier delegat - STAICU Margareta 
 
GREFIER DELEGAT LA COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI CIVILE
                KOLARITZ Violeta
 

Secţia Penală

 

   

Preşedinte secţie, cu delegaţie - judecător Mihai HÂLCOV 
 
 
JUDECĂTORI:
 1.                       ANGHEL Raluca Nicoleta
 2.                        ANTON Valerica
 3.                       BARDAŞ Gelu Daniel – judecător stagiar
 4.                       BRATU Laura Irina
 5.                       BUTNARU Lucica Andreea
 6.                       DINU Eugenia Viviana – judecător stagiar
 7.                       GAVRILAŞ Raluca Andreea – judecător stagiar
 8.                       HALIL Adinan
 9.                       HÂLCOV Mihai
 10.                       PÎNZARIU Cristian
 11.                       VIJELIE Cătălin Mihai  – judecător delegat la P.N.T. Galaţi
 
Grefier şef Secţie: APOSTU Neculina
 
GREFIERI:
              APOSTU Neculina
              BÎGU Mihaela
              BOERU Mihaela     
   BOROŞ Mihai Silviu
   GHEORGHE Cristian-Marius
   IVAN Iuliana
   MANOLACHE Ionela  
   PÎRVU Emanuela
   PETRACHE Daniela
   PĂUN Gherghina – grefier delegat la P.N.T. Galaţi
   TUDOR Alexandra 
     
 
GREFIERI DELEGAŢI LA COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI PENALE
              NECULAU Vasilica
   NISTOR Cecilia
   PRICOCHI Andra Nicoleta

 ARHIVA  PENALĂ:

               ELISEI-STOIAN Camelia – grefier-arhivar şef

               BURLACU Carmen – grefier-arhivar  

 

Traseul profesional al judecătorilor de la Judecătoria Galaţi.pdfTraseul profesional al judecătorilor de la Judecătoria Galaţi.pdf


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

Secţia civilă judecă:
    1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:
    a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
    b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
    c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
    d) cererile de evacuare;
    e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească;
    f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
    g) cererile posesorii;
    h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe;
    i) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane;
    j) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
    k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
    2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
    3. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
 
Secţia penală judecă:
1. în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe;
2. alte cauze anume prevăzute de lege.

Hotărâri de colegiu

2018
 
2017
 

Extras al Hotărârii nr. 8 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 05.04.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 11 din şedinţa Colegiului de conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 04.05.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 12 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 10.05.2016.pdf
Extras al Hotărârii nr. 15 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 30.05.2016.pdf
Extrasul nr. 2 al Hotărârii nr. 15 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 30.05.2016.pdf
Extras al Hotărârii nr. 20 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 28.06.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 22 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 12.07.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 23 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 20.07.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 24 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 28.07.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 29 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 25.10.2016.pdf

Extras al Hotărârii nr. 33 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 06.12.2016.pdf

 

2015

Extras al Hotărârii nr. 38 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 23.12.2015.pdf

Extrasul nr. 2 al Hotărârii nr. 32 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 23.11.2015.pdf

Extras al Hotărârii nr. 21 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 02.07.2015.pdf

Extras al Hotărârii nr. 20 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 01.07.2015.pdf

Extras al Hotărârii nr. 19 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 29.06.2015.pdf

Extrasul nr. 2 al Hotărârii nr. 15 din Şedinţa Colegiului de conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 22.05.2015.pdf

 
2014

Extras al Hotărârii nr. 36 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 11.11.2014.PDF

Extras al Hotărârii nr. 21 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 15.07.2014.pdf

Extras al Hotărârii nr. 17 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 23.06.2014.pdf

Extras al Hotărârii nr. 16 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 02.06.2014.pdf

Extras al Hotărârii nr. 15 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 30.05.2014.pdf

Hotărârea nr. 7 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi, din data de 21.02.2014.pdf

Hotărârea nr. 6 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi, din data de 13.02.2014.pdf

Extras al Hotărârii nr. 3 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 27.01.2014.pdf

Extras al Hotărârii nr. 1 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 06.01.2014.pdf

 

2013

Extras al Hotărârii nr. 26 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 18.10.2013.pdf

Extras al Hotărârii nr. 22 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 10.07.2013.pdf

Extras al Hotărârii nr. 21 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 01.07.2013.pdf

Extras al Hotărârii nr. 20 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 26.06.2013.pdf

Extras al Hotărârii nr. 19 din şedinţa Colegiului de Conducere al Judecătoriei Galaţi din data de 11.06.2013.pdf