Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
INFORMATII GENERALE EXTRASE DIN LEGEA NR.211/2004
 
Art.4- (1) Judecatorii, in cazul infractiunilor pentru care plangerea prealabila se adreseaza instantei de judecata, procurorii, ofiterii si agentii de politie au obligatia de a incunostinta victimele infractiunilor cu privire la :
a)serviciile si organizatiile care asigura consiliere psihologica sau orice alte forme de asistenta a victimei, in functie de necesitatile acesteia;
b)organul de urmarire penala la care pot face plangere;
c)dreptul la asistenta juridica si institutia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d)conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite;
e)drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale partii vatamate si ale partii civile;
f)conditiile si procedura pentru a beneficia de dispozitiile art.861, 862, 864 si 865 din Codul de procedura penala, precum si dispozitiile Legii nr.682/2002 privind protectia martorilor;
g)conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de catre stat.
(2)Informatiile prevazute la alin.(1) sunt aduse la cunostinta victimei de catre judecatorul, procurorul, ofiterul sau agentul de politie la care victima se prezinta.
(3)Informatiile prevazute la alin.(1) sunt aduse la cunostinta victimei, in scris sau verbal, intr-o limba pe care aceasta o intelege.
(4)Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin.(1)-(3) se consemneaza intr-un proces-verbal, care se inregistreaza la institutia din care face parte judecatorul, procurorul, ofiterul si agentul de politie la care se prezinta victima.
COMPETENTA JUDECATORULUI DE SERVICIU
Art.90 din Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.159/2004 reprodus mai jos:
Art.90-(1)Personalul instantelor este obligat sa indeplineasca toate indatoririle care ii revin potrivit legii si regulamentelor .
(2)Pentru promovarea actiunilor, depunerea cererilor si actelor sau obtinerea de informatii, persoanele interesate se pot adresa, dupa caz, presedintelui instantei sau inlocuitorului acestuia, presedintelui de sectie, judecatorului-delegat ori personalului de la registratura si arhiva.
(3)In incinta instantei, in locuri vizibile pentru public, vor fi atasate regulile de conduit ape care trebuie sa le respecte acesta, precum si indrumari catre compartimentele care au relatii cu publicul.
(4) La aceste compartimente se vor pune la dispozitia publicului materiale informative ajutatoare pentru o mai buna adresabilitate.
(5) Presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere, va desemna, daca se impune prin rotatie unul sau mai multi judecatori de serviciu care indeplinesc urmatoarele atributii:
a) primesc actele de sesizare a instantei si verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute de normele procedurale;
b) iau masurile necesare in scopul pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea fara intarziere a actiunilor si cererilor primit;
(6)Numarul judecatorilor de serviciu desemnati intr-o zi va fi astfel stabilit incat sa asigure fluenta normala a activitatii de primire a cererilor. Acestia nu vor desfasura alte activitati la compartimentul registratura, in afara primirii cererilor de chemare in judecata principale, accesorii ori incidentale.
(7)Arhiva de registratura vor fi deschise zilnic pentru public minimum patru ore, intre orele 9:00-13:00.
 
 
 
 
 
 
 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

Declaraţii de avere personal auxiliar de specialitate
 
 
 
 
 

Declaraţii de interese personal auxiliar de specialitate
 
 
 
 
 
     Declaraţii de interese personal auxiliar de specialitate