Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :227/233/2017
Data inregistrarii09.01.2017
Data ultimei modificari:01.11.2017
Sectie:Secţie Civilă
Materie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:pretenţii
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 453Reclamant
MIHĂILĂ IUSTINPârât

Şedinţe

31.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Asocia?ia de Proprietari nr. 453 în contradictoriu cu pârâtul Mihăilă Iustin. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 5.419,78 lei din care suma de 4341,48 lei reprezintă cheltuieli de întreţinere restante pentru perioada iunie 2013 – iunie 2016 iar suma de 1078,30 lei reprezintă penalităţi calculate pentru perioada mai 2013 – iunie 2016. Numai cu drept de apel, în 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Galaţi. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 31.10.2017.
Document: Hotarâre  7040/2017  31.10.2017

30.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pronunţare - 31.10.2017
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    30.10.2017

12.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pronunţare - 30.10.2017
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.10.2017

15.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC13n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Repartizare ciclică CC24 termen 12.10.2017, sala 5
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2017

16.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC13n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen - 15.09.2017 pentru ca reclamanta să depună la dosar tabelul analitic al penalită?ilor de întârziere ( plecând de la sold zero) , care să con?ină informa?ii privind debitul restant pentru fiecare lună, data afi?ării listei de plată, data scaden?ei, data de la care au început sa fie calculate penalită?ile de întârziere, data plă?ii, numărul de zile de întârziere la plată pentru fiecare lună în mod distinct, procentul de penalitate avut în vedere, cuantumul penalită?ilor de întârziere raportat la fiecare debit restant pe lună, totalul debitului restant (cote comune de cheltuieli) ?i totalul penalită?ilor de întârziere. Aceste penalită?i de întârziere vor fi calculate in conformitate cu disp. art. 49 al. 1 si 2 din Legea nr. 230/2007;
Document: Încheiere de şedinţă    16.06.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.