Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1149/233/2016
Data inregistrarii27.01.2016
Data ultimei modificari:25.04.2019
Sectie:Secţie Civilă
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare +suspendare executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PETREA STELA prin Biroul de Avocatură Cuculis şi AsociaţiReclamant
SC UNICREDIT BANK SA ( FOST SC UNICREDIT ŢIRIAC BANK SAPârât
NATWEST MARKETS PLC - SUCURSALA ROMÂNIA,Chemat în garanţie
PETREA MIHAI LA CIA CUCULIS ŞI ASOCIAŢIIContestator

Şedinţe

22.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului UNICREDIT BANK S.A., invocată prin întâmpinare, în ceea ce priveşte capetele de cerere prin care s-a solicitat să se constate caracterul abuziv al clauzei contractuale cu privire la comisionul de acordare credit şi anularea executării silite în întregul ei prin constatarea ca abuzivă a clauzei contractuale privind comisionul de acordare credit. Respinge contestaţia la executare în ceea ce priveşte capetele de cerere prin care s-a solicitat să se constate caracterul abuziv al clauzei contractuale cu privire la comisionul de acordare credit şi anularea executării silite în întregul ei prin constatarea ca abuzivă a clauzei contractuale privind comisionul de acordare credit, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a NATWEST MARKETS PLC., invocată prin întâmpinare, ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de intimatul UNICREDIT BANK S.A., ca rămasă fără obiect. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii PETREA STELA şi PETREA MIHAI în contradictoriu cu intimatul UNICREDIT BANK S.A.. Anulează executarea silită şi toate actele de executare emise în dosarul de executare nr. 2/MC&BF/2016 al BEJA Micu Constantin şi Badiu Florin. Obligă intimatul UNICREDIT BANK S.A. la plata către chematul în garanţie NATWEST MARKETS PLC. a sumei de 12173,22 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Obligă intimatul UNICREDIT BANK S.A. la plata către contestatori a sumei de 2863,60 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Galaţi. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 22.04.2019.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  259/2019  22.04.2019

09.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la 22.04.2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    09.04.2019

26.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la 09.04.2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    26.03.2019

11.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1n
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 26 03 2019
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    11.03.2019

25.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Repune pe rol cauza. Stabile?te termen în ?edin?a publică de la data de 11.03.2019, cu citarea păr?ilor. Pune în vedere pârâtei să facă dovada negocierii clauzei care prevede comisionul de acordare ?i să depună cererea de acordare credit ?i simularea creditului care le-a fost prezentată reclaman?ilor. Cu apel odată cu fondul, care se depune la Judecătoria Gala?i. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 25.01.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    25.01.2019

22.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 25 01 2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    22.01.2019

14.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 22 01 2019
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    14.01.2019

20.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen pentru a se reface procedura citare cu chematul în garanţie
Document: Încheiere de şedinţă    20.11.2018

22.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a cauzei până la solu?ionarea dosarului 5559/233/2018. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi 22.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    22.10.2018

15.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronuntarea la data de 22.10.2018
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    15.10.2018

08.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 15.10.2018
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    08.10.2018

02.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC1n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 08.10.2018
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    02.10.2018

06.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24s
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: t 02,10,2018 CC1n
Document: Încheiere de şedinţă    06.09.2018

21.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 06.09.2018 pentru administrarea probatoriului.
Document: Încheiere de şedinţă    21.06.2018

27.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de a solicita constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, invocată de către chemata în garanţie prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului la formularea capătului de cerere referitor la restituirea prestaţiilor, invocată de către chemata în garanţie prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea nulităţii clauzelor pretins abuzive din contractul de credit, invocată de către chemata în garanţie prin întâmpinare. Cu cale de atac odată cu fondul. Fixează termen de judecată la data de 21.06.2018 în şedinţă publică, părţile urmând a fi citate. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27.04.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    27.04.2018

19.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 27.04.2018, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    19.04.2018

01.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 19.04.2018, încuviinţându-se cererea de amânare.
Document: Încheiere de şedinţă    01.03.2018

26.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de către chemata în garanţie The Royal Bank of Scotland PLC Edinburgh prin întâmpinare ca neîntemeiată. Stabileşte termen pentru data de 01.03.2018, pentru când vor fi citate părţile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.01.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2018

22.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 26.01.2018, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    22.01.2018

04.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 22.01.2018, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.01.2018

13.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune unirea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei precum şi a chematei în garanţie cu fondul având în vedere că pentru soluţionarea lor sunt necesare administrarea de probe necesare fondului. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.12.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    13.12.2017

27.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la excepţii la 13.12.2017. Amâna cauza la 04.01.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    27.11.2017

31.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza art. 29 alin. 1-4 din Legea nr. 47/1992 republicată, constată admisibilă şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 846 alin.8 teza a II-a din Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, în raport cu art. 44 din Constituţia României, excepţie invocată de contestatorii Petrea Stela şi Petrea Mihai în dosar nr. 1149/233/2016 al Judecătoriei Galaţi. Pronunţarea hotărârii s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 31.10.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    31.10.2017

30.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pronunţare - 31.10.2017
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    30.10.2017

12.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pronunţare pe excepţia de neconstituţionalitate la 30.10.2017 şi termen fond la 27.11.2017 sala 4 t.1
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.10.2017

31.08.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru îndeplinire obligatii.
Document: Încheiere de şedinţă    31.08.2017

18.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru comunicarea unor acte procedurale.
Document: Încheiere de şedinţă    18.05.2017

23.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsă procedură cu chematul în garanţie.
Document: Încheiere de şedinţă    23.03.2017

02.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsă procedură
Document: Încheiere de şedinţă    02.02.2017

08.12.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen - 02.02.2017 pentru lipsă de procedură.
Document: Încheiere de şedinţă    08.12.2016

06.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica înscrisurile depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    06.10.2016

18.08.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: achitare taxa timbru
Document: Încheiere de şedinţă    18.08.2016

02.06.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: depunere dosar executare
Document: Încheiere de şedinţă    02.06.2016

19.05.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: timbrarea cererii
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2016

21.04.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CC24n
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: timbrarea cererii.
Document: Încheiere de şedinţă    21.04.2016


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.