Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere


Preşedinte instanţă

DINU MARIUS

Grefier Şef

ANTONIE MARIANA LAVINIA


COLEGIUL DE CONDUCERE  AL JUDECĂTORIEI GĂEŞTI

 

Dinu Marius  –  Preşedintele Judecătoriei Găeşti
Popescu Mihaela     –  Judecător
Marin Mina   –  Judecător

 


Structură organizatorică şi organigramă

JUDECĂTORI:

 

CIOBĂNIŢĂ CRISTIANA

 

NAN MEDA ELENA

 

POPESCU MIHAELA

 

CRISTESCU DORY-DANIELA

 

MARIN MINA 

 

OCEANU ALINA MARIA ​


DRĂGAN MIHAI


POPESCU IULIA - concediu creștere copil​

 

GREFIERI: ​


ANTONIE MARIANA LAVINIA - grefier sef


BOBEICĂ IONELA CAMELIA- grefier

BOGOI LARISA - grefier registrator

BOGOI MARGARETA - grefier

BUGIULESCU ALEXANDRA MARIA - grefier - concediu crestere copil

CHIRCĂ MIOARA - grefier executari penale

CHIVU MONICA MARIA- grefier

CHIVU SILVIA GABRIELA - grefier

DUMITRACHE GABRIELA - grefier

GAVRILĂ IOANA PETRUŢA - grefier ​executări civile

MATEI ELENA - grefier

MIHĂILĂ DUMITRU - grefier

MOŞTEANU ELENA - grefier

NICOLESCU LETIŢIA DORALINA - grefier

POPESCU NICOLETA - grefier arhivar

VĂTĂȘELU COSMINA - grefier - concediu crestere copil​

ŞOLIU VERGIL - agent procedural

VOICU ELENA LIGIA - aprod

ION LILIANA - aprod​


SPECIALIST IT DELEGAT - TRIBUNALUL DĂMBOVIŢA

CEAUŞU DĂNUŢ

 

 

 

 

PERSONAL CONTRACTUAL

IORDACHE MARIAN - muncitor

 

 

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

...

Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

Potrivit art.94 din noul Cod de procedură civilă , instanţa judecă:
1. următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:
a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe;
i) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
3. orice alte cereri date prin lege în competenţa primei instanţe.
 
Potrivit art.25 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa judecă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
 
Potrivit H.G. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, din competenţa teritorială a Judecătoriei Găeşti cu sediul în oraşul Găeşti, fac parte :
Oraşe
1. Găeşti
 
Comune
1. Cobia
2. Corbii Mari
3. Costeştii din Vale
4. Crîngurile
5. Dragodana
6. Gura Foii
7. Gura Sutii
8. Hulubeşti
9. Ludeşti
10. Mătăsaru
11. Mogoşani
12. Morteni
13. Petreşti
14. Produleşti
15. Şelaru
16. Ulieşti
17. Valea Mare
18. Vişina

Hotărâri de colegiu