Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 JUDECĂTORIA GĂEŞTI are sediul în oraşul Găeşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 13, judeţul Dâmboviţa.

Actualitate


Informaţii de interes public
Începând cu data de 16.11.2020, faţă de starea de alertă existentă şi faţă de creşterea numărului de cazuri de infectare cu virusul Sars Cov-2, programul de lucru cu publicul al compartimentelor:

Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii din cadrul Judecătoriei Găeşti

va fi: de luni până vineri, între orele 09,00 – 11,00


Decizie privind reguli de acces in instanta.pdfDecizie privind reguli de acces in instanta.pdf


Decizie  stare alerta 16 septembrie 2020.pdfDecizie stare alerta 16 septembrie 2020.pdf


ANUNŢ

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – astfel:

 

email : jud-gaesti@just.ro 

 fax : 0245712125

 

          În cererea formulată, petentul îşi va indica – obligatoriu –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului.

          De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

         Orice persoană poate introduce acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este izolată.

         Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 

 

 

 

CONDUCEREA

JUDECĂTORIEI GĂEŞTI​

 LISTE SEDINTE DE JUDECATA :14 iulie 2020


C1 penal -​ ​lista sedinta C 1 AFIŞARE.docxlista sedinta
Completare la decizia din 14 mai 2020.pdfCompletare la decizia din 14 mai 2020.pdf


Decizie reluare activitate incepand cu 15 mai 2020.pdfDecizie reluare activitate incepand cu 15 mai 2020.pdfACCES DOSAR ELECTRONIC Vă aducem la cunoştinţă că din data de 13 aprilie 2020 a fost implementată la Judecătoria Găești aplicaţia Dosarul electronic. Aplicaţia este disponibilă doar pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Găești începând cu data de 13 aprilie 2020 și cu dosarul nr. 1596/232/2020.
Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar trebuie să trimiteţi Judecătoriei Găești (odată cu cererea de chemare în judecată sau cu întâmpinarea), cererea de acces dosar electronic, care va cuprinde obligatoriu adresa dumneavoastră de e-mail (o singură adresă) şi numărul de telefon mobil (un singur număr), însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau de dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură notarială, etc.).
 Cererea completată şi semnată, însoţită  de documentele menţionate mai sus (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Găești sau se poate trimite prin fax, poştă, servicii de curierat ori prin e-mail la următoarea adresă: jud-gaesti@just.ro
Dosarul electronic poate fi accesat după ce veţi primi mesajul e-mail de confirmare de la instanţă ori prin pagina de internet https://doc.caploiesti.ro/autentificare
Cererea de acces dosar electronic si/sau pentru comunicarea actelor in format electronic este disponibilă aici

Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Decizie suspendare activitate judecatoria Gaesti.pdfDecizie suspendare activitate 16 martie -4 mai 2020 judecatoria Gaesti.pdf

EXTRAS HOT 8 CC CA PLOIESTI - LISTA CAUZELOR URGENTE.docxEXTRAS HOT 8 CC CA PLOIESTI - LISTA CAUZELOR URGENTE.docx

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA GĂEŞTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

A N U N Ţ

În scopul prevenirii infecţiei cu CORONAVIRUS (COVID – 19) sau alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, pe considerente de boală, dacă este cazul.

10.03.2020

PREŞEDINTE,

Judecător – Marin Mina​


DECIZIE judecatoria Gaesti.docxDECIZIE judecatoria Gaesti.docx

Decizie Judecatoria Gaesti din data de 11 martie 2020.pdfDecizie Judecatoria Gaesti 11 martie 2020.pdf


POTRIVIT HOTĂRÂRII NR. 2/11.02.2020 A ADUNĂRII

 

GENERALE A MAGISTRAŢILOR DIN CADRUL 


JUDECĂTORIEI GĂEŞTI


Începând cu data de 17.02.2020 se suspendă forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 1 din data de 29.01.2020, a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Găeşti, până la pronunțarea de către Curtea Constituțională a României asupra sesizării privind neconstituționalitatea Legii prin care au fost abrogate pensiile speciale.​


 

POTRIVIT HOTĂRÂRII NR. 1/29.01.2020 A ADUNĂRII GENERALE A MAGISTRAŢILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GĂEŞTI

 

SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.01.2020

ORELE 13.00 PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

-CAUZELE SE VOR AMÂNA, CU EXCEPȚIA CELOR URGENTE

-SE VOR CONTINUA PROCEDURILE ÎN TOATE DOSARELE AFLATE ATÂT ÎN PROCEDURA DE REGULARIZARE CÂT ŞI ÎN PROCEDURA DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

-STABILEŞTE PROGRAM LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ : 2 ZILE /SĂPTĂMÂNĂ, ANUME: MARŢI ŞI JOI ÎN INTERVALUL 09,00 – 11,00

-STABILEŞTE PROGRAM LA COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ ŞI LA BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, ZILNIC, 2 ORE / ZI ÎN INTERVALUL 09,00 – 11,00.​                                       PROGRAM CU PUBLICUL                                          

Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii ​

LUNI - VINERI
9-11


--------------------------------------------------------------------
ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR

​ 
 

          Plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor verbale de contravenţie se depun la instanţa în raza căreia a fost săvârşită contravenţia conform O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

          Prin excepţie, plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor verbale de sancţionare în baza OG 15/2002 – pentru rovigneta, se depun la instanţa de la domiciliul petentului.​ 

 
 
 Contact

Adresa Judecătoriei GĂEŞTI:
Str. Nicolae Titulescu nr. 13
Cod Postal 135200
 
Telefon:
0245 / 710375
Fax:
0245 / 712125
E-mail:
jud-gaesti@just.ro
Persoane de contact:
purtator de cuvant / adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro
ANTONIE MARIANA LAVINIA - grefier şef / adresa de e-mail : lavinia.antonie@just.ro