Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
           

  

 

Judecatoria Focsani functioneaza ca instanta de fond pe raza teritoriala a Tribunalului Vrancea, respectiv a Curtii de Apel Galati; sediul se afla in aceeasi cladire cu cel al Tribunalului Vrancea in mun. Focsani, str, Republicii, nr. 96, jud. Vrancea.

 

 

Activitatea Judecatoriei Focsani este circumscrisa la judecata in prima instanta a cauzelor de natura civila,comerciala si penala potrivit distinctiilor dupa competenta materiala stabilita prin legile procedural civila, respectiv penala. Competenta functionala este completata si cu activitatile judiciare atribuite prin lege instantelor de executare; atat in materie civila, cat si in materie penala Judecatoria Focsani, fiind instanta de executare, context in care are spre solutionare cauzele din materie civila care implica controlul judiciar al fazei de executare silita a hotararilor judecatoresti. In materie penala are spre solutionare cauze care vizeaza punerea in executare a hotararilor penale definitive, cat si a incidentelor ivite in cursul executarii acestora.     

 

La nivelul instantei, in mod constant functioneaza zilnic 3- 4 complete de judecata.

 

Completele de judecată funcţionează începând cu ora 9,00. În cadrul Judecătoriei Focşani funcţionează Secţia Civilă şi Penală, urmare a înfiinţării acestora prin Hotărârea nr. 433/07.12.2006 a Consiliului Superior al Magistraturii şi respectiv a Hotărârii Colegiului de conducere al Judecătoriei Focşani nr. 21/10 mai 2007 de repartizare efectivă a judecătorilor pe secţii.

 

Secţiei civile îi sunt alocate 19 locuri de judecător, iar secţiei penale îi sunt alocate 7 locuri de judecător. Fiecare dintre judecatori  are fixat un complet de judecata, inca de la inceputul anului, realizandu-se astfel continuitatea completului de judecata.

 

                De asemenea fiecare judecator are stabilite anual prin decizie atributiile in cadrul instantei, fiind delegati la diferitele compartimente ale instantei; astfel biroul executari penale functioneaza sub coordonarea a doi judecatori delegati cu 2 grefieri, similar stau lucrurile si la biroul civil, arhiva- registratura.

 

                Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri de sedinta , grefieri cu alte atribuţii şi delegaţi la diferite compartimente  şi  arhivari-registratori ; structural schema instanţei privind personalul auxiliar şi conex este formată din: 34 de grefieri, 7 grefieri arhivari dintre care 1 îndeplinind funcţii de grefier şef, 1 agent procedural şi 2 aprozi .

 

                Programul cu publicul este asigurat zilnic , între orele 8,30-12,30, potrivit regulamentului de ordine interioara, la arhiva-registratura si la grefa instantei; primirea cererilor de chemare in judecata se face prin grefierul de serviciu sub coordonarea judecătorului de serviciu; repartizarea cauzelor are loc prin sistemul aleatoriu computerizat;  termenele de judecata fiind stabilite în functie de obiectul cererii : normal, scurt, urgent.

 

                Şedinţele de judecată se desfăşoară în funcţie de materii şi specializări.

 

                Din cele 19 complete specializate în materie civilă ( numerotate ca fiind C.1………C.19 ), 3 complete soluţionează cauze în materia fondului funciar( numerotate ca fiind F.1…F.3), 6 complete soluţionează cauze în materie comercială( numerotate ca fiind Com.1…….Com.6) şi 7 complete  soluţionează cauze în materie de minori şi familie ( numerotate ca fiind M.1…….M.7).

 

Din cele 7 complete specializate în materie penală  ( numerotate ca fiind  P.1……..P.7), 3 complete soluţionează cauze privind infracţiuni de corupţie( numerotate ca fiind C.1……C.4),  4 complete  soluţionează cauze penale cu minori ( numerotate ca fiind M.1………M.4).

 

Dintre acestea, 4 complete   soluţionează cauze penale cu arestaţi.

 

În afara şedinţelor de judecată, judecătorii şi grefierii, au îndeplinit atribuţiile stabilite de conducerea instanţei, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară şi alte reglementări legale.

 

                Logistica instantei este una de nivel mediu, fiind asigurata sonorizarea in 2 sali de judecata, iar inregistrarea sedintelor de judecata in materie penala, desi se face intotdeauna, sistem computerizat exista numai intr-o singura sala, in celelalte sali inregistrarea se face pe banda magnetica.

De la 07.01.2013 înregistrarea sedinţelor se face în toate cele 4 săli de judecată.

Începând cu data de 9 iulie 2012,  Judecătoria Focşani îşi are sediul în str. Republicii nr. 96.

 

Conducerea Judecătoriei Focşani  este   asigurată de Preşedinte – judecător Păun Ionel Iulian şi  Vicepreşedinte – post vacant.

 

Colegiul de Conducere este format din:

 

Presedinte:   Păun Iulian Ionel

 

Membri:       Trofin Anca Mihaela, 

                   Mănescu Alina Gabriela  Istoric

Activitatea judecătorească în Judeţul Vrancea s-a desfaşurat, cel puţin din mileniul II, de când avem informaţii în clădirea Tribunalului Vrancea din Focşani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, care a fost renovată complet, lucrările fiind finalizate în 1997.

      Imobilul-Palatul Justiţiei(Tribunalul Putna) a fost construit în anul 1912.Construcţia este din zid masiv,clădirea este acoperită cu ţiglă.

      Construcţia este pe soclu de piatră având subsol,parter şi etaj.La subsol a locuit intendentul Palatului Justiţiei care avea răspunderea bunei întreţineri.Clădirea are 38 de încăperi.

      În ordine cronologică structura instituţională a justiţiei vrâncene în perioada mai sus precizată este după cum urmează:

      a. din 30.12.1907- 1951 a funcţionat Judecătoria de Ocol Focşani şi       Tribunalul Judeţean Putna;

      b. din 1952-1955 a funcţionat Tribunalul de Ocol Focşani;

      c. din 1956 -1968 Tribunalul Judeţean Râmnic;

      d. din 1968 şi până în iulie 2012 Judecătoria Focşani a avut sediul în Focşani, str. Cuza-Vodă, nr. 8

      e. din  9 iulie 2012, instanţa focşăneană îşi are sediul în str. Republicii nr. 96.

       Presedintii care s-au succedat la conducerea Judecatoriei Focsani au fost urmatorii: 

         - Hrapciuc Dumitru

         - Andruca Viorel

         - Zaharia Florentina

         - Felea Anton

         - Chitroceanu Gheorghita

         - Manole Victoria

         - Ciubotaru Mircea

         - Vraciu Nicolae

         - Impăratu Ion

         - Matache Daniela

         - Grădinescu Mariana