Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

            Prezentare instanţă
            Istoric     
            Conducere
            Programe şi strategii
            Hotărâri de colegiu            
Instanţa în cifre        
            Rapoarte şi studii

Actualitate

 ​Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
 
                                                  
COMUNICAT
12.11.2020
  
Având în vedere situaţia epidemiologică actuală dar şi confirmarea unui caz de infectare cu SARS COV-2 în ​rândul personalului auxiliar de specialitate din cadrul Compartimentului arhivă al instanţei,
În vederea luării tuturor măsurilor sanitare necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei în condiţii de siguranţă, prin Decizia nr. 21 din 11.11.2020 a Președintelui Judecătoriei Feteşti , s-a hotărât :
         
Programul cu publicul în cadrul Compartimentului arhivă va fi suspendat în perioada 12.11.2020 - 13.11.2020 pentru asigurarea dezinfecţiei spaţiului de birouri, urmând ca în această perioadă toate înscrisurile adresate instanţei să fie comunicate prin mijloace de comunicare electronică (pe nr. de fax: 0243.368768 sau la adresa de email: „jud-fetesti@just.ro”) ori prin poştă.
Începând cu data de 16.11.2020, programul  de lucru al arhivei Judecătoriei Feteşti,  va fi limitat la 3 zile pe săptămână, respectiv în fiecare zi de  marţi, miercuri şi joi, între orele 9:00-12:00.
Consultarea de către părţi sau avocaţi a dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă, se va face după o prealabilă programare.
Se recomandă în continuare ca înscrisurile şi alte cereri ce se depun la instanţă să fie transmise prin mijlocele electronice de comunicare (la nr. de fax: 0243.368768 sau pe adresa de email: „jud-fetesti@just.ro”) ori prin poştă.
Studiul dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei Feteşti se poate face utilizându-se aplicația “Dosarul electronic”, operaţională la nivelul instanţei din data de 05.05.2020.
 
 
        Purtător de cuvânt al Judecătoriei Feteşti
             Judecător  Alexe  Marina-Daniela
 

   

 
 ANUNŢ
 

 

 

Privind primirea dosarelor de candidatură şi primirea contestaţiilor prev. de legea 115/2015

 

   

 

Programul de lucru pentru primirea dosarelor de candidatură, precum şi a contestaţiilor  prevăzute de Legea nr.115/2015, şi cele având ca obiect validare mandat primar/consilier local, este de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00.

 

Pentru situaţii urgente (depunerea în afara programului de lucru sau în weekend), în vederea contactării grefierului desemnat, se va lua legătura cu jandarmul ce asigură paza instanţei, acesta urmând a contacta telefonic grefierul care asigură permanenţa activităţii pentru exercitarea drepturilor electorale.

 

Mijloacele electronice la care pot fi înaintate contestaţiile prevăzute de Legea nr.115/2015, cererile şi înscrisurile către instanţă sunt:

 

 

 

Fax: 0243 368768

 

 

 

E-mail: jud-fetesti@just.ro

 

_____________________________________________________________________________________

 

JUDECĂTORIA FETEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA

COLEGIUL DE CONDUCERE

 
 EXTRAS
 
 PROCES - VERBAL
 
 Încheiat astăzi, 24.07.2020
 
  
 

În temeiul art. 13  rap. la art.  7  alin. 1 lit. a Regulamentului  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, preşedintelui instanţei convoacă Colegiul de conducere al Judecătoriei Feteşti, pentru data de 24.07.2020, ora 15.00, având ca ordine de zi:

 

 1. Luarea măsurilor organizatorice necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

 
 ……………………………………………………………………………………….....................................................................
 
  În temeiul art.19 alin.1 din ROIIJ, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi, după cum urmează:
 
  Membrii colegiului de conducere prezenţi, în unanimitate, hotărăsc următoarele:
 
 ..……………………………………………………………………………………......................................................................
 
 Faţă de dispoziţiile art. 16 alin. 7 şi art. 17 alin. 10 din Legea nr. 136/2020 potrivit cărora comunicarea şi înregistrarea acţiunii se realizează “în format şi prin mijloace electronice”, cererile vor fi trimise pe adresa de email a instanţei 
 

"jud-fetesti@just.ro", urmând a fi înregistrate după cum urmează.

 
 - Cererile primite în zilele de luni până duminică, în intervalul orar 08.00 - 16.00 vor fi înregistrate şi repartizate în aceeaşi zi;
 - Cererile primite în zilele de luni până duminică, după ora 16.00, vor fi înregistrate şi repartizate în ziua următoare, la prima oră.
Dacă astfel de cereri se trimit prin fax, acestea vor fi înregistrate după cum urmează:
 

- Cererile primite în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00,  vor fi înregistrate şi repartizate în aceeaşi zi;
 
- Cererile primite în zilele de luni până joi, după ora 16.00, vor fi înregistrate si repartizate în următoarea zi lucrătoare, la prima oră.

- Cererile primite în zilele de vineri după ora 16.00, sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, vor fi  înregistrate si repartizate în prima zi lucrătoare, la prima oră.
…….………………………………………………………………………………...................................................................​.....
 

Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor şi personalului auxiliar din cadrul Judecătoriei Feteşti, iar un extras al acesteia se va comunica Baroului Ialomiţa şi Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa, urmând fi publicat pe portalul Judecătoriei Feteşti şi afişat la uşa instanţei.

 
 Măsurile adoptate de membrii Colegiului de Conducere se comunică spre informare, respectiv aplicare, magistraţilor instanţei, specialistului IT, personalului auxiliar de specialitate şi grefierului şef  pentru evidenţă.
 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi, 24.07.2020.
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIUL DE CONDUCERE

 
  
 

  
Reguli privind trimiterea mesajelor de posta electronica pe adresele de e-mail ale instantelor
  
 

DECIZIE MĂSURI ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCULUI RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COV2 10.04.2020 click aici

  

COMUNICAT MĂSURI CORONAVIRUS 23.03.2020 click aici

  

COMUNICAT MĂSURI ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII INFECŢIEI CU COVID-19 11.03.2020 click aici

  

CHESTIONAR 11.03.20203 click aici

  
MĂSURI ÎN VEDEREA PREVENIRII ȘI LIMITĂRII EFECTELOR EPIDEMIEI DETERMINATE DE INFECTAREA CU COVID-19​ click aici
  

Informaţii de interes public


Contact