Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

  

              În perioada vacanţei judecătoreşti 01.07.2019 - 30.08.2019, programul de lucru cu publicul, avocaţii, consilierii juridici, experţii judiciari şi executorii judecătoreşti la instanţă se desfăşoară astfel:

              În zilele de MARŢI şi JOI:

            - Birou Registratură          - orele 09 - 11

            - Birou Arhivă curentă       - orele 09 - 11

            - Birou Executări civile      - orele 09 - 11

            - Birou Executări Penale    - orele 09 - 11 

           Biroul persoane juridice nu va desfaşura în această perioadă program cu publicul.

   

PREMIUL I.pdfPREMIUL I.pdf 

PREMIUL II.pdfPREMIUL II.pdf  

PREMIUL III.pdfPREMIUL III.pdf

                              MENTIUNE.pdfMENTIUNE.pdf                               

 

     ANUNŢ

 

Conducerea Judecătoriei Fălticeni adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun la registratură ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenului de judecată aşa cum rezulă din prevederile art.114 din codul de procedură civilă 1864 şi art.254 din noul Cod de procedură civilă .Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar completul de judecată are timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Judecătoria Fălticeni nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare.

 

D E C I Z I A  N R.  13/31.08.2016

 

PREŞEDINTELE  JUDECĂTORIEI  FĂLTICENI,

în conformitate cu  prev. art. 13 (1) raportat la art. 7 (1) lit. a), art. 14 (1) raportat la art. 8 (1) lit. i) şi k) din  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti -aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, emit următoarea

 D E C I Z I E:

 

 

           Art. 1. Se stabileşte Programul de lucru pentru public, avocaţi şi experţi judiciari la Biroul Arhivă Curentă –Camera 101, etaj I în zilele lucrătoare de Luni-Vineri între orele  0900-1300, în conformitate cu prevederile art. 88 (7) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti -aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.

            Art. 2. Se revine de la prevederile art. 3 din Decizia nr. 2/20.01.2015 a Preşedintelui Judecătoriei Fălticeni, în sensul că accesul publicului şi experţilor judiciari în incinta instanţei, pentru a se deplasa la Birourile de avocaţi, este permis în zilele lucrătoare de Luni-Vineri între orele  0800-1300, respectiv cu o oră înainte de începerea şedinţelor de judecată şi până la terminarea  programului de lucru cu publicul stabilit pentru Biroul Arhivă Curentă a Judecătoriei Fălticeni.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată, prin grija grefierului-şef, Baroului de Avocaţi Suceava şi Biroului de Avocaţi Fălticeni precum şi şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava –spre ştiinţă şi Detaşamentului  6 Jandarmi Fălticeni –pentru prelucrare cu Dispozitivul de Jandarmi din cadrul instanţei.
Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei FĂLTICENI este:
       Str. Republicii nr. 23
 
Telefon:       0230-544363
Fax:       0230-540028
E-mail:       jud-falticeni@just.ro
Persoane de contact: 
       
     NICULEASA DANIELA       –judecător delegat relaţii cu mass-media
      APOPI ILEANA                       – înlocuitor judecător delegat relaţii cu mass-media