Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

  ​
 
 
Judecătoria Făgăraş îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în Făgăraş, str. Doamna Stanca, nr.27, în două corpuri de clădire, unul având două nivele, imobilul fiind proprietatea Ministerului Justiţiei.
 
Este organizată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi ale Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.387 din 22 septembrie 2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Este unitate fără personalitate juridică, ce funcţionează în circumscripţia Tribunalului Braşov, respectiv a Curţii de Apel Braşov.
 
Clădirea în care funcţionează în prezent Judecătoria Făgăraş oferă condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii, în perioada 2008 -2010 fiind efectuate lucrări de reparaţii capitale, consolidare şi refuncţionalizare a spaţiilor existente. În prezent instanţa dispune de două săli de judecată, două săli destinate şedinţelor în Camera de consiliu, birouri pentru judecători şi grefieri, 2 încăperi pentru serviciul registratură şi arhivă, alte spaţii necesare funcţionării instanţei.
 
 
 
 
 
 
În cadrul Judecătoriei Făgăraş îşi desfăşoară activitatea un număr de 9 de judecători, 14 grefieri, 4 grefieri arhivari, 1 agent procedural, 1 şofer şi 2 aprozi.
 
Cele două săli de judecată sunt situate la parterul corpului mare al clădirii, iar arhiva şi registratura se găsesc în corpul mic al clădirii.
 
 
 
 
Şedinţele de judecată se desfăşoară în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, de la ora 8,3o dimineaţa, cu câte două complete de judecată în zilele de miercuri şi joi şi respectiv câte trei complete de judecată în zilele de luni şi marţi, când sunt programate şedinţe de judecată atât în materie civilă, cât şi în materie penală.
 
Programul de lucru cu publicul la serviciul registratură şi arhivă se desfăşoară între orele 8,00 – 12,00 în zilele de luni-joi, respectiv între orele 9,00 – 11,00 în ziua de vineri.
Programul Biroului de informare şi relaţii publice este în fiecare zi de luni între orele 08 – 19.
 

Istoric

 
-