Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte instanţă
Judecător BOGHIU DUMITRU

 

Colegiul de conducere

 

În cadrul fiecărei instanţe funcţionează un colegiu de conducere, care hotăreşte cu privire la problemele generale ale instanţei. Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membrii. La Judecătoria Făgăraş, Colegiul de conducere are următoarea componenţă:  

 

BOGHIU DUMITRU
Judecător - Preşedinte instanţă
BOȘTEAN-OLARIU MARIA-LAURA
Judecător
BOERIU MIRCEA AUREL
Judecător

Structură organizatorică şi organigramă JUDECĂTORI
 
BOGHIU DUMITRU - preşedinte instanţă
BOSTEAN OLARIU MARIA LAURA
BOERIU GEORGETA
TIMOFTE MIHAELA MARIANA
DEBU LIVIA
DEJENARIU ADINELA
BOERIU MIRCEA AUREL
FLUCUS MARIUS IOAN
ZĂNOAGĂ TATIANA - Judecător stagiar

GREFIERI
 
MOTOC GABRIELA SIMONA – grefier şef
BRÂNZEA CARMEN ELENA
JUNCU MARIA GEORGETA
MUŞAT LUCICA
RĂDULEŢ MARIA MANUELA
SUCIU SIMONA
ALBU CRISTINA DANA
PEŞTEŞI SIMINA
PETRAŞCU MIHAELA ANCA
BULGARU EUGENIA
POP ADRIANA MIOARA
RĂDULEŢ MIRELA
MUNTEAN RADU CRISTIAN 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

BOSTEAN OLARIU MARIA LAURA - judecator

COMPARTIMENTUL EXECUTARI CIVILE

MUŞAT LUCICA - grefier
PASCU ŞTEFAN MARIOARA RODICA - grefier

COMPARTIMENTUL EXECUTARI PENALE

MUŞAT LUCICA - grefier
 
GREFIERI ARHIVARI
 
DURUŞ MINODORA
TĂTARU LETIȚIA 
BÂŢĂ ANTONELA SIMONA
DRĂGHICI ADINA - ELISABETA
 
APROZI
 
LUNGU GABRIELA 
FAFF MIHAI
 
PERSONAL CONTRACTUAL
 
BOIERIU NICOLAE - şofer
STOICA MARIA - agent procedural
BÎLBĂ VASILE-ROMUL - muncitor
 

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 Legislatia care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:
 
-Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
-Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
-Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
-Hotărârea CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
-Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă , republicată , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările şi copmpletările ulterioare
-Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
-Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001
-Legea nr. 677/2001 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date
-Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
-Ordonanţa nr. 27/2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
-Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 octombrie1961
- Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar  din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.482/01.06.2002 cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573/06.05.2014
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii 
 - Legea nr.233/2002 privind aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate


Hotărâri de colegiu