Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

INFORMARE
 
          

Tribunalul Braşov aduce la cunoştinţa publicului că pe portalul instanţelor de judecată se publică doar numele şi prenumele justiţiabililor, date ce sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.

 
         Justiţiabilii au drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, disponibil la adresa:


 
Legislație interes public


Birou de Informare şi relaţii publice:


Persoana de contact desemnată să răspundă de aplicarea Legii nr.544/2001 este doamna judecător Boştean-Olariu Maria-Laura , telefon : 0268/211159 – interior 26, fax : 0268/212455.


COMUNICAT 20/15.09.2016 

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001


Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi neraspuns în termen legal)


Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produs /gestionate de instituţieBuletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese