Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
Judecătoria Drobeta Tr. Severin funcţionează în sediul Tribunalului Mehedinţi situat în Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 14.
    Activitatea instanţei se desfăşoară la parterul şi etajul I al clădirii. Cele trei săli de judecată sunt amplasate la parterul clădirii.
    Instanţa funcţionează cu personal de specialitate, de specialitate informatică şi de serviciu.
    Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea acelor, păstrarea registrelor precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare desfăşurării activităţii.
    Personalul este repartizat pe compartimente de activitate de către preşedintele instanţei.
 
DATE DE CONTACT
  
Telefon  Birou grefier-şef -  0252/208251
Telefon Arhivă - 0252/208272
Telefon Registratură - 0252/208271
         
               
 Telefoane utile:
 
  - Numere Fax - 0252/313052;
                       - 0252/310499  

Istoric

Judecătoria Drobeta Turnu Severin, în actuala organizare din 1993, în a cărei circumscripţie intră localităţile: Bâlvăneşti, Brezniţa-Ocol, Burila Mare, Căzăneşti, Devesel, Godeanu, Gogoşu, Hinova, Husnicioara, Ilovăţ, Izvorul Bârzii, Malovăţ, Prunişor, Şimian, Şişeşti şi Şovarna.
        Continuă activitatea fostelor instanţe: Judecătoria de Ocol Drobeta Turnu Severin (1867-1908), Judecătoria Rurală Drobeta Turnu Severin (1908-1952), Judecătoria Urbană Drobeta Turnu Severin (1929-1948), Judecătoria Mixtă Drobeta Turnu Severin (1948-1952), Tribunalul Popular al Raionului Drobeta Turnu Severin (august 1952-februarie 1968) şi Judecătoria locală Drobeta Turnu Severin (decembrie 1968-iulie 1993).