Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

liste.jpg 
 
 
sedinte.jpg 
 
 
   

 

Prezentare:

    Prezentare instanţă

    Istoric

    Date cu caracter personal

 

Legislaţie:

    Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Conducere:

    Conducerea instanţei

 

Organizare:

    Regulamentul de organizare şi funcţionare al instanţelor judecătoreşti

    Structură organizatorică

    Competenţa

    Carieră

 

Programe şi strategii:

     Strategii naţionale privind sistemul judiciar

     Proiecte și programe

 

Rapoarte şi studii:


Actualitate

 

ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE DOSARELE CONŢINÂND PROPUNERILE DE CANDIDATURĂ SE VOR DEPUNE LA INSTANŢĂ ÎN INTERVALUL ORAR 10:00 - 12:00

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului

 

 

Comunicat privind transmiterea actelor de procedură în format electronic

 

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 18 Mai 2020 -Completul   Penal 2- actualizată

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 18 Mai 2020 - Completul Civil 1

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 18 Mai 2020 - Completul Penal 2

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 15 Mai 2020 - Completul Stagiar 1

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 15 MAI 2020 - Completul Civil 4

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 15 MAI 2020   - Completul   Minori si familie 3

Lista cauzelor ce se vor judeca la data de 14.05.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la data de 13.05.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la data de 12.05.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la data de 11.05.2020

Completarea listei cauzelor care se vor judeca în perioada 04.05.2020 - 08.05.2020 - întocmită la data de 06.05.2020

Completarea listei cauzelor care se vor judeca în perioada 04.05.2020 - 8.05.2020 - întocmită la data de 05.05.2020

Completarea listei cauzelor care se vor judeca în perioada 04.05.2020 - 8.05.2020 - întocmită la data de 04.05.2020

Lista cauzelor rectificată ce se vor judeca în perioada 04.05.2020 - 08.05.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca în perioada 04.05.2020 - 08.05.2020

Completarea cauzelor ce se vor judeca în perioada 27.04.2020 - 30.04.2020

Completarea cauzelor ce se vor judeca în perioada 27.04.2020 - 30.04.2020

Completarea cauzelor ce se vor judeca în perioada 27.04.2020 - 30.04.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la data de 27.04.2020 - 30.04.2020

Completarea cauzelor ce se vor judeca în perioada 21.04.2020 - 24.04.2020 

Completarea cauzelor ce se vor judeca în perioada 21.04.2020 - 24.04.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca în perioada 21.04.2020 - 24.04.2020

Completare la lista cauzelor ce se vor judeca în perioada 13.04.2020 - 16.04.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca în perioada 13.04.2020 - 16.04.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca în perioada 06.04.2020 - 10.04.2020

Circulara CSM nr. 6510/26.03.2020, în legătură cu aplicarea Hot. SJ a CSM nr. 417/24.03.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca în perioada 30.03.2020 - 03.04.2020

Completare la lista dosarelor ce se vor judeca în perioada 23.03.2020 - 27.03.2020

Completare la lista dosarelor ce se vor judeca în perioada 230.3.2020 - 27.03.2020
Lista dosarelor ce se vor judeca în perioada 23.03.2020 - 27.03.2020
LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA ÎN PERIOADA 18.03.2020 - 20.03.2020


Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL
 

 
Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
     Judecătoria Drobeta Turnu Severin prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
 
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
 
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
 
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
 
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
 
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact

   Contact