Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte instanţă
jud. Muraraşu Ioan

Înlocuit de judecător Coșman Neculai Cristian
 

Colegiul de conducere
      Preşedinte
           - jud. Muraraşu Ioan
      Membri:
           - jud. Coşman Neculai Cristian
           - jud. Bujdei Leonte IoanaStructură organizatorică şi organigramă

 
Magistraţi
Coşman Cristian
Muraraşu Ioan
Oanea Lenuţa
Bujdei Leonte Ioana
Bulea Cristina Ionela
Ilaşcu Iuliana-Andreea
 
Grefier şef
Bidihon Gabriela

Grefieri
Bidihon Gabriela
Prahoveanu Daniela Carmen
Cheşcu Angela
Brânzilă Felicia
Racu Romică
Precob Elena
Nistor Maria
Cojocariu Carmen
Strahotin Maria
Hariga Floreta Otilia - delegată la compartimentul arhivă-registratură
Giuraniuc Oana Irina
Ostafie Elena
 
Grefieri arhivari
Achiței Elena Lacramioara
Amărioarei Claudia
 
Personal conex
Midoschi Constantin
Leonte Constantin
Mihăileanu Constantin
Severincu Claudia
Amarie Viorel

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

          - Constituţia României - Constituția
          - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară - Legea 304/2004
          - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - Legea 317/2004
          - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor - Legea 303/2004
          - HCSM nr. 1375/2015 – Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti - HCSM 1375/2015
          - HCSM nr. 328/2005 pentru aprobarea codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor - HCSM 328/2005
          - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti - Legea 567/2004
          - HCSM nr. 145/2005 pentru aprobarea codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor
            judecătorești - HCSM 145/2005
          - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici - Legea 188/1999
          - Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici - Legea 7/2004
          - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Legea 544/2001
          - HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - HG 123/2002
          - Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate - Legea 182/2002 
          - OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - OG 27/2002
          - Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - Legea 677/2001
          - OG nr. 2/2000 modificată prin Legea nr.156/2002 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
            extrajudiciară - OG 2/2000 
          - OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru - OUG 80/2013

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
- judecător Oanea Lenuţa - purtător de cuvânt
- grefier Giuraniuc Oana Irina
Program de lucru:
-Zilnic: 09.00 - 13.00 iar luni între orele 09.00 - 13.00 și 16.00 - 19.00
 
Completele de judecată
           A. Fond
                     componenţa :
                       CC 2 – Coşman Neculai Cristian – Civil, Fond funciar, Minori
                       CC 4 – Bujdei Leonte Ioana Civil, Fond funciar, Minori
                       CC 5 – Oanea Lenuţa Civil, Fond funciar, Minori
                       CC 6 – Muraraşu Ioan Civil, Fond funciar, Minori
                      
CC 9Bulea Cristina Ionela Civil, Fond funciar, Minori
                      
CC 10Ilaşcu Iuliana-Andreea Civil, Fond funciar, Minori

                       CP2 – Coşman Neculai Cristian – Penal, Minori, Corupţie
                       CP4 – Muraraşu Ioan Penal, Minori, Corupţie
                       CP5
Oanea Lenuța - Penal, Minori, Corupție
                       CP6 – Bujdei Leonte Ioana Penal, Minori, Corupţie
                       CP8 – Coșman Neculai Cristian  Penal, Arestați
                       CP10 – Murarașu Ioan Penal, Arestați
                       CP11 – Bujdei Leonte Ioana Penal, Arestați
                            CP12
Oanea Lenuța Penal, Arestați
                       CP15Bulea Cristina Ionela – Penal, Minori, Corupţie
                      
CP16 Bulea Cristina Ionela Penal, Arestați
                          
CP17Ilaşcu Iuliana-Andreea – Penal, Minori, Corupţie
                       CP18Ilaşcu Iuliana-Andreea Penal, Arestați

            B. Complet judecător drepturi și libertăți 
                     componenţa :  conform planificării
                        - Coșman Neculai Cristian JDL2
                        - Oanea Lenuţa JDL5
                        - Bujdei Leonte Ioana JDL6
                        - Bulea Cristina Ionela JDL8
                             - Ilaşcu Iuliana-Andreea JDL9
Asociaţii şi fundaţii
- judecător Coşman Neculai Cristian
- judecător Bujdei Leonte Ioana 
- grefier Strahotin Maria
 
Asociaţii de proprietari
- judecător Coşman Neculai Cristian
- judecător Bujdei Leonte Ioana
- grefier Ostafie Elena
 
Executări penale
- judecător Muraraşu Ioan
- grefier Racu Romică
                       
Executări civile
- judecător Bujdei Leonte Ioana
- grefier Strahotin Maria
 
Biroul de cooperare internaţională în materie civilă şi comercială 
- judecător Coşman Neculai Cristian
- grefier Cheşcu Angela 
 
Biroul de cooperare internaţională în materie penală 
- judecător Coşman Neculai Cristian
- grefier Racu Romică
 
 
Compartimentul executare muncă în folosul comunităţii
- judecător Oanea Lenuţa
- grefier Hariga Floreta Otilia

Hotărâri de colegiu