Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

Adresa Judecătoriei DETA este:
Oraşul DETA, Strada VICTORIEI, nr. 3/A, judeţul TIMIŞ, cod poştal 305200
Telefon: 0256 390982
Fax: 0256 390097
E-mail: jud-deta-reg@just.ro

Biroul de informatii si relatii publice:
Persoane de contact:
Judecător Molnar Claudia în calitate de purtător de cuvânt
Tel : 0786 231 360
VIOLETA VINCZE – grefier sef, e-mail : jud-deta@just.ro

Biroul de executări penale:
Tel/Fax: 0256 391483

Camere de lucru cu publicul

 

CABINET PREŞEDINTE – etaj 1, camera 1
 
BIROURI MAGISTRAŢI – etaj 1, camera 4 şi 5
 
GREFĂ ŞI SECRETARIAT – etaj 1, camera 2
 
BIROU EXECUTĂRI PENALE – etaj 1, camera 3
 
BIROU EXECUTĂRI CONTRAVENŢIONALE – etaj 1, camera 3
 
SALA DE JUDECATĂ – etaj 1, camera 7 
 
REGISTRATURA – etaj 2, camera 6 
 
ARHIVA – etaj 2, camera 6 
 
BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL – etaj 1, camera 2
 
BIROUL DE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII – etaj 1, camera 2
 
GREFIERI DE ŞEDINŢĂ – etaj 2, camera 8 şi 9
 
         Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 9,00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi  după-amiaza. 

 Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată.

 În caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor. 

 v       Accesul publicului este permis: 

 ·       în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise;

        în sala de şedinţă, cu cel puţin 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;

 ·       în biroul de informare şi relaţii publice, în timpul orelor de primire, iar la arhivă în cadrul programului stabilit.

 Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru. 

 v       Dosarele şi registrele instanţei – privitoare la activitatea de judecată – sunt publice şi pot fi  consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii şi măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor

 
.

 


Program de funcţionare

​  
În perioada 01.09.2019 – 15.12.2019:
§ Biroul arhivă- registratură : luni-vineri între orele 9:00 - 13:00
§ Biroul de Informare şi Relaţii Publice: luni-vineri între orele 9:00 – 13:00, iar în fiecare zi de joi şi după-amiaza între orele 14:00 – 17:00.
§ Grefa Judecătoriei Deta : luni-vineri între orele 9:00 – 13:00
Eliberarea copiilor de arhivă, a sentinţelor cu menţiunea definitivă şi a celorlalte înscrisuri se va face în fiecare zi de joi între orele 9:00 – 13:00
 
În perioada 16.12.2019 – 10.01.2020:
§ Biroul Registratură : luni-joi între orele 9:00-11:00
§ Biroul Arhivă: luni - joi între orele 9:00 – 11:00
Vineri între orele 9:00 – 11.00 doar pentru arhiva veche
§ Biroul de Informare şi Relaţii Publice: luni - joi între orele 9:00 – 11:00
§ Grefa Judecătoriei Deta : luni - joi între orele 9:00 – 11:00
Eliberarea copiilor de arhivă, a sentinţelor cu menţiunea definitivă şi a celorlalte înscrisuri se va face în fiecare zi de joi între orele 9:00 – 11:00.
 
În perioada 13.01.2020 – 19.06.2020:
§ Biroul arhivă- registratură : luni-vineri între orele 9:00 - 13:00
§ Biroul de Informare şi Relaţii Publice: luni-vineri între orele 9:00 – 13:00, iar în fiecare zi de joi şi după-amiaza între orele 14:00 – 17:00.
§ Grefa Judecătoriei Deta : luni-vineri între orele 9:00 – 13:00
Eliberarea copiilor de arhivă, a sentinţelor cu menţiunea definitivă şi a celorlalte înscrisuri se va face în fiecare zi de joi între orele 9:00 – 13:00
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta