Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

​   Având în vedere procedura adoptată la nivelul acestei instanţe prin Dispoziţia nr. 7/18.12.2018 a Preşedintelui Judecătoriei Deta,  prin care s-au stabilit măsurile ce se impun a fi luate pentru respectarea dispoziţiilor din Hotărârea Plenului nr. 884/20.08.2013 modificată prin Hotărârea Plenului nr. 614/10.06.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii,

           Aducem la cunoştinţa justiţiabililor că , în privinţa cauzelor calificate ca fiind „confidenţiale”, în sensul hotărârilor  sus indicate,  nu este permis accesul la dosarul electronic.

           Părţile din cauzele în care este activată bifa „confidenţial” care nu au acces la dosarul electronic pot renunţa la privilegiul confidenţialităţii, solicitând dezactivarea bifei. Cererea se adresează judecătorului cauzei , care va dispune motivat în acest sens.

 

           Cauzele în este activată  bifa "confidenţial" sunt cele care au  următoarele obiecte:

a )penal:

-   violul (art. 197 V. Cp.), (art. 218 NCP),

-   actul sexual cu un minor (art. 198 V.C.p.), (art. 220 NCP),

-   seducţia (art. 199 CP)

-   perversiunea sexuală (art. 201 V.C.p.),

-   corupţia sexuală (art. 202 V.C.p.),

-   incestul (art.203 cp.), (art.377 NCP)

-   agresiunea sexuală (art. 219 NCP),

-   coruperea sexuală a minorilor (art. 221 NCP),

-   racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 NCP).

-   hărţuirea sexuală (art. 2031 V.C.p.), (art. 223 NCP),

-   contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 V.C.p),

-   contaminarea venerică (art.353 NCP)

-   transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 354 NCP),

-   rele tratamente aplicate minorului (art. 306 V.C.p.), (art. 197 NCP),

-   pornografia infantilă (art. 18 din Legea nr. 678/2001), (art. 374 NCP),

-   infracţiuni privind adopţia (O.U.G nr. 25/1997), (Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei),

-   conservare materiale supraveghere (art. 146 NCPP),

        - luarea măsurii obligării la tratament medical (art. 113 Cp. şi art. 162 C.p.p.),

-   aplicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP),

-   ridicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP),

-   obligarea la tratament medical, obligarea la tratament medical în mod provizoriu (art. 246 NCPP),

-   ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art. 246 alin. 9 NCPP),

-   luarea măsurii internării medicale (art. 114 Cp. şi art. 162 C.p.p.),

-   internarea medicală, internarea provizorie (art. 247 NCPP),

-   ridicare internare provizorie (art. 248 alin. II NCPP),

-   internare nevoluntară (art. 184 alin. 7 NCPP),

-   prelungire internare nevoluntară (art. 184 alin. 25 NCPP),

-   revocare internare nevoluntară (art. 184 alin. 26 NCPP),

-   înlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.),

-   înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP),

 

-   înlocuirea sau încetarea internării medicale (art. 434 C.p.p.),

-   menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art. 571 NCPP),

-   sustragerea de la tratament medical (art.309'CP).

b) minori şi familie

- contestare paternitate,

- contestare recunoaştere paternitate,

- divorţ prin acord,

- divorţ,

- dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti,

- nulitate căsătorie,

- recunoaştere paternitate

                     - revocare încredinţare pentru adopţie,

                     - stabilire domiciliu minor

        -  stabilire paternitate,

                     - tăgadă paternitate;

                    -  punere sub interdicţie

c)     proprietate intelectuală brevete de invenţie.

d)    sechestru asigurător (art.952 CPC)​


Informaţii de interes public

Solicitarea informatiilor de interes public


>>> Despre date cu caracter personal :

 

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​
     
 Ghiduri practice justitiabili
 
 

 


Contact

...