Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 .

 
                                          JUDECĂTORIA CRAIOVA
 


 
 
Judecătoria Craiova este o instanţă fără personalitate juridică  cu sediul în municipiul Craiova, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, judeţul Dolj. Activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţei este asigurată de compartimentele economico - financiare şi administrative din cadrul Tribunalului Dolj şi a Curţii de Apel Craiova. 
Judecătoria Craiova funcţionează, alături de Judecătoriile Filiaşi, Segarcea, Băileşti şi Calafat, în circumscripţia Tribunalului Dolj care, împreună cu Tribunalul Dolj, se află în circumscripţia Curţii de Apel Craiova şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 304/2004, privind organizarea judecătorească. 
Localităţile din raza de competenţă a Judecătoriei Craiova sunt municipiul Craiova şi comunele cu satele aparţinătoare: Almăj, Amărăştii de Jos, Amărăştii de Sus, Apele Vii, Bechet, Botoşeşti-Paia, Brabova,  Bratovoieşti, Breasta, Bucovăţ, Bulzeşti, Carpen, Castranova, Călăraşi, Celaru, Cernele, Coşoveni, Daneţi, Dăbuleni, Dioşti, Dobreşti, Drăgoteşti, Fărcaş, Gherceşti, Gogoşu, Goieşti, Işalniţa, Leu, Malu Mare, Melineşti, Mîrşani, Mischii, Murgaşi, Ostroveni, Pieleşti, Podari, Predeşti, Robăneşti, Sadova, Sălcuţa, Seaca de Pădure, Sopot, Şimnicu de Sus, Teasc, Terpeziţa, Teslui, Ţuglui, Vela, Vîrvoru de Jos, cu o populaţie de aproximativ 450.000 de locuitori. 
Competenţa teritorială vastă se constituie într-o premisă a concentrării la nivelul Judecătoriei Craiova a unei cazuistici ce acoperă un teritoriu şi o populaţie semnificativa în plan sociologic, economic, cultural şi istoric, facilitându-i judecătorului exercitarea competenţei profesionale. 
Situată în partea centrală a Craiovei, la intersecţia principalelor bulevarde ale oraşului, Judecătoria Craiova devine şi din acest punct de vedere una dintre cele mai accesibile instituţii.    
Amplasamentul actual aflat într-o clădire monumentală, a fost atribuit Judecătoriei Craiova în anii de după 1960, instanţele judecătoreşti din Oltenia având în perioada interbelică, şi imediat după, sediul în clădirea actualei Universităţi.     
Clădirea construită în anul 1890 de arhitectul Ion Socolescu în stilul neoclasicismului , atribuită Palatului de Justiţie era propice judecării pricinilor din toate judeţele Olteniei.     
Faptul că justiţia era o adevărată putere este reliefat la jumătatea secolului al XIX-lea, de  sigiliile judecătoreşti, pe al căror câmp era gravat un scut oval cuprinzând stema districtului (acvila cruciată) însoţită de o balanţă, simbolul justiţiei.  
Anii 1990-2004 aduc modificări importante în structura organizatorică a instanţei, astfel încât, din 13 complete colegiale care funcţionau în anii 1990-1993 cu un număr de 26 judecători, se ajunge ca în anul 2012, numărul completelor de judecată să fie de 46 (46 judecători).      
După criteriul volumului de activitate, este prima judecătorie din judeţ şi chiar din raza Curţii de Apel Craiova. 
          Având in vedere cerinţele funcţionale, Judecătoria Craiova a fost supusă unei operaţiuni de renovare completă  în anul 1998. 
La nivelul Judecătoriei Craiova funcţionează o singură arhivă curentă, care deserveşte atât secţia penală, cât şi secţia civilă, având o încăpere destinată exclusiv studiului dosarelor de către avocaţi, justiţiabili, experţi, precum şi compartimentul registratură  comun celor două secţii. 
De asemenea, începând cu anul 2006, la nivelul Judecătoriei a fost realizată reţeaua informatică si s-a implementat aplicaţia ECRIS pentru inregistrarea electronica a dosarelor si repartizarea aleatorie  În cadrul instanţei funcţionează un număr de 46 de complete de judecată, desfăşurându-şi activitatea în 6 săli de judecată,  cu o medie de 10 şedinţe pe zi. 
Comparând datele statistice întocmite la nivelul instanţei în anii precedenţi cu cele actuale, se remarcă o creştere anuală constantă a numărului de cereri de chemare în judecată cu soluţionarea cărora este învestită Judecătoria Craiova, ponderea fiind reprezentată de cererile civile. 
 Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor .
Întreaga activitate a personalului Judecătoriei Craiova se desfăşoară în acord cu principiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 
 

Istoric

​...