Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

Adresa :

 - Craiova, Str. A.I.Cuza nr.20 (actual nr.30), judeţul Dolj, cod poştal 200396 

 

Telefoane:

- 0251/414.060 (centrală);

- 0351/881.022 (Birou Executări Penale);

- 0351/881.017 (Grefa Penală)

 

Fax: 0251/416.206 - Arhivă-Registratură; 

        0351/423.660 - Executări Penale;

        0351/423.853 - Grefa Penală

E-mail:judecatoria.craiova@just.ro


Camere de lucru cu publicul

  
 
               Judecător de serviciu: 
 
     - camera 1 - luni - vineri - orele 9,00- 13,00; 
 
 
               Eliberări recipise consemnare cauţiuni:
 
     - camera 16 -  grefier şef - vineri - orele 13,00 - 15,30; 
 
 
               Arhivă - Registratură (depunere cereri, informaţii justiţiabili):
 
        - camera 7 - luni - vineri - orele 9,00 - 13,00 (pentru depunere cerere şi pentru ridicare hotărâre judecătorească definitivă);


        Important !!! - Pentru studierea dosarelor aflate în arhiva de conservare, precum şi pentru eliberarea de copii de pe hotărârile judecătoreşti cu menţiunea "definitivă" este necesară programare, pe bază de cerere, care se va depune la serviciul Registratură.


 
               Biroul Executări Civile şi Contravenţionale:
 
     - camera 4 -  luni - vineri - orele 9,00 - 13,00;
 
          
              Biroul Executări Penale 
 
     - camera 4 -  luni - vineri - orele 9,00 - 13,00;
 
                                           
               Biroul de Informare şi Relaţii Publice (pentru presă) :
 
     -  camera 17    -  luni - marţi - joi - orele 07,30 – 15,30;
                           -  miercuri  - orele 07,30 - 17,30;
                           -  vineri - orele 07,30 -13,30

Program de funcţionare

 
 Judecător de serviciu: 
 
     - camera 1 - luni - vineri - orele 9,00- 13,00; 
 
 
               Eliberări recipise consemnare cauţiuni:
 
     - camera 16 -  grefier şef - vineri - orele 13,00 - 15,30; 
 
 
               Arhivă - Registratură (depunere cereri, informaţii justiţiabili):
 
     - camera 7 - luni - vineri - orele 9,00 - 13,00;
 
 
               Biroul Executări Civile şi Contravenţionale:
 
     - camera 4 -  luni - vineri - orele 9,00 - 13,00;
 
          
              Biroul Executări Penale 
 
     - camera 4 -  luni - vineri - orele 9,00 - 13,00;
 
                                           
               Biroul de Informare şi Relaţii Publice (pentru presă) :
 
     -  camera 17    -  luni – marţi - joi - orele 07,30 – 15,30;
                           -  miercuri  - orele 07,30 - 17,30;
                           -  vineri - orele 07,30 -13,30;

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta