Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 

 Editor de conținut

 

                
                                                                 

        Vă recomandăm consultarea dosarului pe portalul Judecătoriei Craiova cu o zi înainte de termenul stabilit, pentru a observa ora aproximativă la care urmează a fi apelat, deoarece pot apărea modificări ale orei menţionate în cuprinsul citaţiei. Programările pentru STUDIUL dosarelor se fac în intervalul orar 09:00 – 12:00 la nr. de telefon 0251.414.060 sau oricând prin aplicaţia Programări Online disponibilă la adresa: https://www.curteadeapelcraiova.eu/programari/​  , accesând Judecătoria Craiova- Consultare dosare Judecătoria Craiova.


COMUNICAT 

din data de 31.03.2021


Din cauza deficitului de personal cu care Judecătoria Craiova se confruntă, nu este posibilă studierea unui dosar pentru aceeași zi în care a fost făcută programarea.             Pentru trimiterea înscrisurilor aferente dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei Craiova, vă solicităm să utilizați următoarele adrese de e-mail:

SECŢIA I CIVILĂ (completurile CIVIL 1-CIVIL 40): civil.judcraiova@just.ro

 

SECŢIA A -II-A CIVILĂ (completurile CMF 1 - CMF 7): mf.judcraiova@just.ro

 

SECŢIA PENALĂ (Penal 1-Penal 11): penal.judcraiova@just.ro​

       Vă informăm ca următoarea adresă de mail: penal.judcraiova@just.ro, este destinată corespondenţei privind dosarele completurilor Secţiei Penale Penal 1-Penal 11. 

    Vă solicităm ca orice acte, cereri, memorii, care privesc dosarele aflate pe cameră preliminară sau pe şedinţă publică, repartizate completurilor Penal 1-Penal 11 să le transmiteți în format electronică la adresa de email: penal.judcraiova@just.ro. 

              Vă mulţumim!


COMUNICAT 

din data de 24.03.2021           Începând cu data de 01.04.2021, cererile de chemare în judecată şi actele de sesizare a instanței în cauzele de competența Secţiei a – II - a civile (completurile CMF 1 - CMF 7, specializate în materie de minori şi familie), se vor depune la Registratura Secției a -II- a civile care își desfășoară activitatea in vechiul sediu al Tribunalului Dolj din Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, în intervalul programului de lucru cu publicul, respectiv de luni-vineri, orele 09-12, sau pe adresa de e-mail: mf.judcraiova@just.ro


În concret, este vorba de cauzele având următoarele obiecte:

-Minori şi familie >> abandon

- Minori şi familie >> acțiune în constatare

- Minori şi familie >> adopție

- Minori şi familie >> atribuire beneficiu contract de închiriere

- Minori şi familie >> Completare/lămurire dispozitiv

- Minori şi familie >> Comisie rogatorie internațională

- Minori şi familie >> contestare recunoaștere paternitate

- Minori şi familie >> contestație tergiversare cauză

- Minori şi familie >> căsătorie minor

- Minori şi familie >> consiliu de familie

- Minori şi familie >> alocație copii

- Minori şi familie >> contestație la executare

- Minori şi familie >> decădere din drepturi părintești

- Minori şi familie >> deschidere procedură adopție

- Minori şi familie >> divorț

- Minori şi familie >> emancipare minor

- Minori şi familie >> eliberare certificat privind ocrotirea minorului

- Minori şi familie >> evacuare

- Minori şi familie >> înapoiere minor

- Minori şi familie >> exercitarea autorității părintești

- Minori şi familie >> încredințare pentru adopţie

- Minori şi familie >> încuviințare nume minor

- Minori şi familie >> încuviințarea schimbării felului învățăturii

- Minori şi familie >> întoarcere executare

- Minori şi familie >> nulitate căsătorie

- Minori şi familie >> nulitate/anulare act

- Minori şi familie >> litigii între soți în timpul căsătoriei

- Minori şi familie >> modificare măsuri privind copilul

- Minori şi familie >> ordonanţă preşedinţială

- Minori şi familie >> filiaţie

- Minori şi familie >> partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

- Minori şi familie >> pensie întreţinere

- Minori şi familie >> plasament

- Minori şi familie >> plasament de urgenţă

- Minori şi familie >> plângere împotriva deciziilor consiliului de familie

- Minori şi familie >> pretentii

- Minori şi familie >> pretenţii ca urmare a divorţului

- Minori şi familie >> pretenţii logodnă

- Minori şi familie >> răpire internaţională de copii

- Minori şi familie >> recunoaştere paternitate

- Minori şi familie >> reintegrare în familie

- Minori şi familie >> repunere în drepturile părinteşti

- Minori şi familie >> sechestru judiciar

- Minori şi familie >> stare civila

- Minori şi familie >> strămutare

- Minori şi familie >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

- Minori şi familie >> situaţie juridică minor

- Minori şi familie >> stabilire domiciliu minor

- Minori şi familie >> stabilire paternitate

- Minori şi familie >> stabilire program vizitare minor

- Minori şi familie >> supraveghere specializată

- Minori şi familie >> stabilire maternitate

- Minori şi familie >> tăgadă paternitate

- Minori şi familie >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie  

Camera de Consiliu:

- Minori şi familie >> abţinerea întregii instanţe

- Minori şi familie >> alte cereri privind executarea silită

- Minori şi familie >> asigurare dovezi

- Minori şi familie >> cerere necontencioasa

- Minori şi familie >> Certificarea titlurilor executorii europene

- Minori şi familie >> cerere de ajutor public judiciar

- Minori şi familie >> cerere reexaminare ajutor public judiciar

- Minori şi familie >> cauţiune

- Minori şi familie >> conflict de competenţă

- Minori şi familie >> curatelă

- Minori şi familie >> divorţ prin acord

- Minori şi familie >> eliberare certificat privind ocrotirea minorului

- Minori şi familie >> internarea medicală nevoluntară

- Minori şi familie >> evacuare art. 1033 CPC ş.u.

- Minori şi familie >> îndreptare eroare materială

- Minori şi familie >> înregistrare tardiva a nasterii

- Minori şi familie >> consfiinţire acord mediere

- Minori şi familie >> ordin de protecţie

- Minori şi familie >> obligarea minorului la consiliere psihologică

- Minori şi familie >> poprire asiguratorie

- Minori şi familie >> punere sub interdicţie

- Minori şi familie >> Recuzarea întregii instanţe

- Minori şi familie >> reexaminare anulare cerere

- Minori şi familie >> reexaminare amendă judiciară

- Minori şi familie >> recuzare

- Minori şi familie >> reexaminare taxe de timbru

- Minori şi familie >> sechestru asigurator

- Minori şi familie >> tutelă

- Minori şi familie >> tutelă - autorizări date tutorelui

- Minori şi familie >> Abtinere  ​​


COMUNICAT

din data de 12.03.2021


            Având în vedere numărul mare de cazuri confirmate cu virusul SARS COV 2 din rândul personalului instanţei, Colegiul de Conducere al Judecătoriei Craiova a prelungit suspendarea activităţii directe cu publicul în perioada 18.03.2021 -24.03.2021, urmând a se menţine celelalte prevederi ale comunicatului din 08.03.2021. 
COMUNICAT

din data de 8.03.2021

 

            Având în vedere numărul mare de cazuri confirmate cu virusul SARS COV 2 din rândul personalului instanţei (4 judecători şi 3 grefieri) precum şi suspiciunea de infectare a întregului birou de executări penale (4 grefieri), Colegiul de conducere al Judecătoriei Craiova a adoptat următoarele măsuri pentru limitarea riscului de transmitere comunitară:

- suspendarea activităţii directe cu publicul în perioada 10.03.2021 – 17.03.2021 pentru Secţia I Civilă şi Secţia Penală care îşi desfăşoară activitatea la sediul principal din Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 20, jud. Dolj, respectiv: depunerea cereriilor de chemare în judecată şi a altor acte de sesizare a instanţei, depunerea altor înscrisurilor în dosarele aflate pe rol, eliberarea de înscrisuri, certificate etc. se vor efectua doar prin serviciul de poştă/curierat sau prin fax (0251/416.206 - Arhivă-Registratură; 0351/423.660 - Executări Penale;  0351/423.853 - Grefa Penală) sau email la adresele: civil.judcraiova@just.ro pentru dosarele civile şi penal.judcraiova@just.ro pentru dosarele penale;

- studierea dosarelor la compartimentul arhivă va continua doar în baza programării în intervalul orar 09:00 – 12:00 la nr. de telefon 0251.414.060 sau oricând prin aplicaţia Programări Online disponibilă la adresa: https://www.curteadeapelcraiova.eu/programari/​, accesând Judecătoria Craiova- Consultare dosare Judecătoria Craiova;

- activitatea cu publicul la biroul executări penale se suspendă începând cu data de azi, 8.03.2021.​ANUNT


Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 5/2021, vă informăm că parolele de acces la aplicațiile "Info dosar" şi "Dosar Electronic", se vor comunica părților/apărătorilor/mandatarilor/experților care solicită acest lucru prin cerere scrisă după verificarea următoarelor aspecte: justificarea unui interes legitim, existența împuternicirii avocațiale/procurii speciale la dosarul cauzei (în cazul apărătorilor/mandatarilor).  De asemenea, în cazul cererilor de comunicare parolă formulate de către apărători, se va anexa copia legitimației emise de barou sau a cărți de identitate.  În cuprinsul cererii, este necesar să se menționeze modalitatea de comunicare a parolei, respectiv adresa de -mail sau număr de telefon. Martorilor şi apărătorilor martorilor nu li se permite accesul la aplicațiile "Infodosar" şi "Dosar electronic".
"HOTĂRÂRE NR.5
din data de 15 Februarie 2021

(...)
Art. 6. Se suplimentează ordinea de zi, fiind supus dezbaterii modul de soluționare a cererilor de comunicare a parolei de acces la aplicațiile "Infodosar" şi "Dosar electronic", formulate de către părţi/apărători/mandatarii părţilor/experţi.
Se stabileşte ca aceste cereri să fie gestionate exclusiv de către grefierii de ședință, nemaifiind nevoie de rezoluția președintelui de complet pentru comunicarea acestei parole.
Astfel, pentru dosarele aflate în procedura de regularizare şi cele care încă au alocate termen de judecată, grefierii de ședință urmează a comunica parolele de acces părților apărătorilor/mandatarilor/experților care solicită acest lucru prin cerere scrisă după verificarea următoarelor aspecte: justificarea unui interes legitim, existența împuternicirii avocațiale/procurii speciale la dosarul cauzei. De asemenea, în cazul cererilor de comunciare parolă formulate de către apărători, se va anexa copia legitimatiei emise de barou sau a cărţii de identitate. 
În ceea ce priveşte accesul la "Dosarul electronic", se va urma aceeaşi procedură, cu menţiunea că se va proceda de către grefierii de eşdinţă la introducerea în Sistemul Informatic Ecris a numărului de telefon si a adresei de e-mail, precizate în cuprinsul cererii.
Martorilor şi apărătorilor martorilor nu li se permite accesul la aplicațiile "Infodosar" şi "Dosar electronic".
În ceea ce privește dosarele soluționate, comunicarea parolei de acces la aplicațiile "Infodosar" şi "Dosar electronic", se va face de către grefierul-arhivar -şef Ciobanu Claudia, iar în lipsa acesteia, de către înlocuitorul doamnei grefier -arhivar şef, conform Ordinului de serviciu nr. 6/2021, după verificarea aspectelor anterior menționate.
După comunicarea parolei, cererea formulată în acest sens de către părţi/apărători/mandatarii părţilor/experţi, va fi atașată la dosarul cauzei.

Dată, azi, 15.02.2021"
COMUNICAT DE PRESĂ

04.03.2021

 

 

Având în vedere comunicatul Baroului Dolj din data de 18.02.2021, privind organizarea unor acțiuni de protest ca nemulțumire la decizia de relocare parțială a activității Judecătoriei Craiova, începând cu data de 16.03.2021, în imobilele date în folosință gratuită de către Consiliul Local Craiova din Craiova, strada Târgului, nr. 26, jud. Dolj, conducerea Judecătoriei Craiova aduce la cunoștință publică următoarele:

 Relocarea parțială a activității Judecătoriei Craiova este necesară pentru remedierea problemelor şi deficiențelor care afectează grav condițiile de muncă și calitatea actului de justiție de la sediul actual, în contextul pandemiei cu virusul SARS – Cov 2.

Din punctul de vedere al conducerii Judecătoriei Craiova, este salutar scopul declarat al  protestelor organizate de conducerea Baroului Dolj, acela de a aduce în atenția opiniei publice necesitatea construirii cât mai urgente a unui palat de justiție şi informează, pe această cale, că anterior colectivul şi conducerea Judecătoriei Craiova au formulat mai multe memorii către factorii de decizie din sistemul judiciar, inclusiv către Ministerul Justiției, privind nevoia construirii cât mai urgente a unui palat de justiție, în care să fie relocată activitatea Judecătoriei Craiova.

Până la edificarea noului sediu, singura soluţie pentru remedierea problemelor și deficiențelor existente în activitatea Judecătoriei Craiova o reprezintă relocarea parţială a activităţii în spaţiul pus la dispoziție de autorităţile locale, având în vedere beneficiile oferite: condiții moderne, igienice, spațiu suficient, fluxuri corespunzătoare, etc.

Prin această relocare activitatea Judecătoriei Craiova se va desfășura  în două locații, respectiv sediul din str. A.I. Cuza, nr. 30 (fost nr. 20) - Secţia I civilă şi sediul secundar din str. Târgului, nr. 26- Secţia penală şi Secţia a- II-a civilă.

Fără a minimaliza disconfortul creat de distanţa la care este situată locaţia din str. Târgului, nr. 26, conducerea Judecătoriei Craiova apreciază că, totuşi, acest inconvenient nu poate fi considerat un obstacol în calea normalizării activității Judecătoriei Craiova.

Neplăcerile legate de acest disconfort, pot fi depăşite prin modul de organizare a activităţii Judecătoriei Craiova şi corpului de avocaţi.

Având în vedere dispozițiile art. 138 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 78 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, art. 64 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar, Legea privind securitatea şi sănătate in muncă nr. 319/2006 şi Codul muncii, asumarea răspunderii pentru deciziile administrative de relocare parțială a activității Judecătoriei Craiova revine în exclusivitate conducerii instanțelor de judecată.​Vă facem cunoscut că, prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr.36/23.12.2020, s-a dispus desfiinţarea completurilor Civil 27, 27CC, Civil 35şi Civil 35CC, începând cu data de 01.01.2021. Dosarele au fost repartizate ciclic celorlalte completuri de judecată, termenele preschimbate, urmând să primiţi citaţie pentru un nou complet şi un nou termen. Prin urmare, nu se vor mai ţine şedinţele de judecată stabilite pentru completul Civil 27 şi Civi35.​​COMUNICAT

 din data de 20.11.2020

 

          În actualul context epidemiologic, pentru a se limita riscul de infectare, la nivelul Judecătoriei Craiova a fost adoptat Ordinul de serviciu nr.47/20.11.2020 potrivit căruia, accesul în incinta Judecătoriei Craiova începând cu data de 2 decembrie 2020 este permis după următoarele reguli:

-Pentru şedinţele de judecată, planificate atât în şedinţă publică, cât şi camera de consiliu, accesul părţilor se va face în baza verificării listei de şedinţă de către efectivele de jandarmi care asigură accesul, înainte de începerea şedinţelor de judecată, iar accesul reprezentanţilor convenţionali ai acestora (avocat, consilier juridic, mandatar cu procură specială) se va face pe baza împuternicirii/delegatiei/procurii, care va fi prezentată efectivelor de jandarmi, cu verificarea listelor de şedinţă în acest sens.

-Accesul martorilor sau altor persoane chemate la procese în calitate de traducător, expert, interpret, curator special, reprezentant legal, etc. se va face pe baza citaţiei , dacă aceasta a fost emisă şi a verificărilor efectuate pe lista de şedinţă.

Pentru facilitarea efectuării verificărilor în vederea permiterii accesului în instanţă, grefierii de ședință vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea introducerii în aplicația Ecris a reprezentanților părților, martorilor şi altor participanți la proces, în vederea generării unor liste de şedinţă care să cuprindă toate aceste informaţii.

Începând cu data de 02.12.2020, accesul în instanţă va fi permis doar cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru strigarea cauzei, aşa cum aceasta este evidențiată în lista de şedinţă, iar prezenta în sediul instanţei este limitată strict pe durata desfăşurării procedurii judiciare.

Începând cu data de 02.12.2020, accesul la compartimentele Registratură, Repartizare aleatorie, Biroul de Executări penale/Civile se va realiza în intervalul 0900-1200, etapizat, pentru maximum 3 persoane concomitent, cu recomandarea de a se respecta distanța de 1,5 metri. În sala de studiu a arhivei, se va permite accesul pentru maximum 4 persoane concomitent, în intervalul 0900-1200, pe baza programării prealabile efectuate de grefierul-arhivar Roxana Otovescu, cu respectarea acelorasi reguli anterior menţionate, programarea putându-se face şi pe adresa de e-mail roxana.otovescu@just.ro.

Justificarea necesităţii prezenţei justiţiabililor la aceste compartimente se va face de către persoanele fizice interesate, în baza declaratiei verbale pe proprie răspundere date in fata efectivelor de jandarmi care asigură paza instanţei, iar pentru reprezentanţii acestora în baza delegatiei/împuternicirii/procurii/legitimației de serviciu, etc. fiind interzis accesul şi prezenţa în incinta instanţei în alte scopuri. Se va crea, pe cât posibil, un flux separat pentru aceste activităţi şi se va proceda de îndată la evacuarea persoanelor care nu respectă aceste reguli.

Se recomandă ca depunerea înscrisurilor aferente dosarelor aflate pe rol, a cererilor de chemare în judecată, precum şi a oricăror altor cereri adresate Judecătoriei Craiova, să se realizeze prin mijloacele de comunicare electronică existente, respectiv  prin e-mail la adresa : judecatoria.craiova@just.ro, prin poştă sau prin fax la următoarele numere de telefon: 0251.416.206, 0251.414.060.

Se recomandă părţilor/avocaţilor ca înscrisurile aferente dosarelor aflate pe rol să fie înaintate pe adresa de e-mail judecatoria.craiova@just.ro, cu cel puţin 2 zile înaintea termenului de judecată stabilit, având în vedere faptul că, zilnic, se primeste un număr considerabil de e-mail-uri, iar personalul alocat in gestionarea lor este unul limitat.

Este interzisă afişarea listelor de şedinţă în alte locuri decât cele stabilite de către Colegiul de conducere, respectiv avizierul situat în exteriorul instanţei şi sala de şedinţă şi este obligatorie publicarea acestora pe portal.

Se recomandă justiţiabililor şi reprezentanţilor să consulte listele de şedinţă pe portalul instanţei de judecată.

Accesul persoanelor din serviciul Poştei Române şi al firmelor de curierat se realizează în intervalul 09-12.00 pentru facilitarea depunerii înscrisurilor prin aceste modalităţi de expediere, fiind interzis accesul altor persoane pentru a apela la serviciile  poştale din cadrul instanţei.

Este interzis accesul în instanţă la Serviciul Taxe şi Impozite, birourile de copiere acte şi a celorlalţi prestatori de servicii, a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de acces pentru activitatea de judecată sau de relaţii cu publicul desfăşurate de Judecătoria Craiova aşa cum au fost definite anterior.

Este obligatorie respectarea fluxurilor de intrare şi ieșire din instanţă, astfel cum aceasta rezultă din marcajele existente sau indicaţiile jandarmilor.

Este obligatorie purtarea măștilor de protecție (opţional şi a mănuşilor si/sau a vizierelor) în incinta sediului instanței atât pentru personalul instanţei, cât şi pentru justițiabili, fiind interzis accesul oricărei persoane care nu poartă echipamente de protecție.

În cazul nerespectării acestei obligații de către justițiabili şi în măsura în care nu se poate asigura mască de protecție din oficiu, se va dispune evacuarea persoanei de către efectivele de pază, această măsură putând fi dispusă şi de către președintele de complet.

La intrarea în incinta instanței, toate persoanele vor fi termometrizate cu termoscannere. Se va refuza primirea unei persoane care prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2 sau o temperatură de peste 37,30C, la două măsurători succesive, efectuate la interval de 5 min. În această situație, se va înștiința președintele completului de judecată sau, dacă este cazul președintele instanței, pentru a fi dispuse măsurile judiciare sau administrative necesare.

În măsura în care se refuză luarea temperaturii (termoscanarea), persoana respectivă va trebui să dea o declarație pe propria răspundere că nu este bolnavă şi că nu prezintă risc epidemiologic,  pentru a putea avea acces in incinta instanței.

 Atât în incinta instanței, cât și în sălile de ședințe se va păstra distanța obligatorie de 1, 5 m, în acest sens fiind aplicate marcaje și afișe.

Se modifică şi se revocă orice dispoziţie care contravine măsurilor adoptate prin prezentul ordin şi Hotărârii de colegiu nr. 32/16.11.2020

Măsurile adoptate prin prezentul ordin se aplică începând cu data de 02.12.2020 şi activităţii desfăşurate de Secţia a II-a civilă (completurile de minori şi familie CMF 1-CMF 7), fiind menţinute şi măsurile adoptate prin Ordinul de serviciu nr. 42/2020.


Avand in vedere masurile adoptate prin Hotararea Colegiului de conducere nr.29 din  data de 29.10.2020, incepand cu data de 02.11.2020 programul de lucru cu publicul al Compartimentelor Arhiva si Registratura, Repartizare aleatorie va fi de luni-vineri, intre orele 09:00-12:00.
Comunicat foarte important 


În atenţia preşedinţilor/locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie: municipale, orãşeneşti, comunale.


Având în vedere prevederile art. 27, alin. 1, lit. l şi respectiv art. 103, alin. 5 din legea 115/2015, vã comunicãm pe aceastã cale cã la nivelul Judecãtoriei Craiova activitatea de primire / predare a buletinelor de vot întrebuinţate şi necontestate precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votãrii vor fi primite la sediul secundar al arhivei, situat în Str. Nicolae Julea, nr. 3, cartier Rovine (fosta şcoalã nr. 35).

De asemenea, primirea dosarelor sigilate semnate de preşedinte şi membrii biroului electoral de circumscripţie se va efectua la sediul Judecãtoriei Craiova din strada A.I. Cuza, nr. 30. 

Pentru o bunã colaborare amintim care sunt unitãţile administrativ teritoriale din raza de competenţã a Judecãtoriei Craiova:

   

MUNICIPIU

1.Craiova

COMUNE

1.Almaj

2.Amarastii de Jos

3.Amarastii de Sus

4.Apele Vii

5.Bechet

6.Botosesti-Paia

7.Brabova

8.Bratovoesti

9.Breasta

10.Bucovat

11.Bulzesti

12.Carpen

13.Castranova

14.Calarasi

15.Celaru

16.Cernele

17.Cosoveni

18.Danet

19.Dabuleni

20.Diosti

21.Dobresti

22.Dragotesti

23.Farcas

24.Ghercesti

25.Gogosu

26.Goiesti

27.Isalnita

28.Leu

29.Malu Mare

30.Melinesti

31.Marsani

32.Mischii

33.Murgasi

34.Ostroveni

35.Pielesti

36.Podari

37.Predesti

38.Robanesti

39.Sadova

40.Salcuta

41.Seaca de Padure

42.Sopoti

43.Simnicu de Sus

44.Teasc

45.Terpezita

46.Teslui

47.Tuglui

48.Vela

49.Varvoru de Jos


Preşedinte,

Constantin Cãtãlin Goşa COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 04.09.2020

 

Având în vedere relocarea activității completurilor CMF 1 - CMF 7, specializate in cauze de Minori şi Familie şi a activității de judecată în această materie la sediul Tribunalului Dolj din Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 07.09.2020, activitatea de studiere a dosarelor aflate pe rol şi depunerea înscrisurilor pentru dosarele aflate pe rolul completurilor CMF 1 - CMF 7, se va desfășura in arhiva destinată Judecătoriei Craiova din sediul vechi al Tribunalului Dolj din Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, în intervalul 09-13.

Înregistrarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de grefă, a copiilor de pe înscrisurile aflate pe rolul completurilor CMF 1-CMF 7, se va face in arhiva  Judecătoriei Craiova din vechiul sediu al Tribunalului Dolj, în intervalul orar 09-13.

Până la înființarea Secţiei de Minori şi Familie ce va cuprinde toate completurile relocate în sediul Tribunalului Dolj, activitatea de înregistrare a cererilor de chemare în judecată, inclusiv ordine de protecție şi repartizarea aleatorie a acestora se va efectua în continuare la sediul Judecătoriei Craiova din str. A.I. Cuza, nr. 30 (fost nr. 20), de către personalul desemnat cu aceste atribuții şi în prezent.

Adresa de e-mail la care puteți trimite corespondența aferentă completurilor de minori şi familie este următoarea:

mf.judcraiova@just.ro

De asemenea, de îndată ce vor deveni funcţionale, vom comunica numerele de telefon, respectiv, fax pentru arhiva destinată Judecătoriei Craiova din sediul vechi al Tribunalului Dolj, care gestionează activitatea completurilor CMF 1-CMF 7.

 

     Coordonator B.I.R.P.,

Judecător, Popescu Nicoleta​


Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Având în vedere legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațiilor publice locale, prin care se prevăd contestații de competența judecătoriei , pentru facilitarea accesului la justiție, vă învederăm că acestea se pot depune la adresa de e-mail: urgente.judcraiova@just.ro precum și la următorul număr de fax: 0251414100​.

Potrivit legii 115/2015 art. 52 alin. 6 propunerile de candidatură se înregistrează între orele 8:00 - 16:00. 

     

          14.08.2020

 

                                                  Cu deosebită considerație

Conducerea Judecătoriei Craiova


ANUNŢ PRIVITOR LA ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CRAIOVA PE PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

(03.08.2020-28.08.2020)


 

Activitatea Compartiemntelor ARHIVĂ, REGISTRATURĂ, EXECUTĂRI CIVILE ŞI EXECUTĂRI PENALE în perioada 03.08.2020 – 28.08.2020, este asigurată, după cum urmează:

        - Programul de lucru cu publicul al compartimentelor anterior menţionate se va desfăşura de luni până vineri ale fiecărei săptămâni, între orele 0900 – 1100, urmând ca inclusiv  cererile având ca obiect ordin de protecție, delegare de autoritate şi suspendare provizorie în temeiul art. 719 N.Cpc, să fie depuse în același interval orar.

De asemenea, vă comunicăm că în cazul în care intenționați să formulați  contestație împotriva ordinelor de protecție provizorii conform dispoziţiilor  art. 22 ind. 8 din Legea nr. 174/2018, acestea pot fi transmise şi prin serviciul de e-mail al Judecătoriei Craiova, la următoarea adresa: judecatoria.craiova@just.ro, sau prin fax, la următoarele numere de telefon: 0251/416.206, 0251.414.100, precum şi prin serviciul de curierat  sau prin serviciul postal, după terminarea programului de lucru cu publicul (de luni până vineri, între orele 09-11)

În zilele nelucrătoare, precum şi în zilele de sărbătoare legală, transmiterea cererilor urgente în materie civilă se poate face prin serviciul de e-mail al Judecătoriei Craiova, la următoarea adresa: judecatoria.craiova@just.ro, sau prin fax, la următoarele numere de telefon: 0251/416.206, 0251.414.100, precum şi prin serviciul de curierat  sau prin serviciul postal, având în vedere că Arhiva şi Registratura Judecătoriei Craiova nu are program de lucru cu publicul.

- În ceea ce privește circuitul cererilor de eliberare a sentințelor cu mențiunea că sunt definitive, acesta rămâne același ca şi in cursul activității curente a instanței, respectiv acestea se depun la compartimentul Registratură între orele 0900 – 1100, ocazie cu care li se comunică justițiabililor când pot să revină pentru a intra în posesia copiei sentinței cu mențiunea solicitată.

 

 

​                                            CONDUCEREA JUDECĂTORIEI CRAIOVA                                       


Stimate domn/Stimată doamnă,


Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,  prin care se prevede, conform dispozițiilor art. 16 şi 17, posibilitatea formulării unor acțiuni împotriva actelor administrative individuale emise de către autoritățile competente, înaintarea acestor acțiuni putându-se efectua doar prin mijloace electronice, vă punem la dispoziţie următoarea adresa de e-mail la care puteti trimite doar aceste actiuni, respectiv:  urgente.judcraiova@just.ro precum şi la următorul număr de fax: 0251414100​.


Stimate Doamne, Stimați Domni,

 

        Vă informăm în mod oficial că în acest moment la Judecătoria Craiova, în rândul personalului a fost confirmat un caz pozitiv de COVID-19.

        Din acest motiv s-au luat măsuri de autoizolare a contacților, iar activitatea a suferit perturbări pe anumite ședințe sau compartimente.

        De asemenea este în desfășurare ancheta epidemiologică , s-au luat măsuri de igienizare şi prevenție.

        În acest context, vă adresăm rugămintea de a vă limita pe cât posibil prezența la Judecătoria Craiova, de a respecta regulile de distanțare socială și obligația de a purta masca de protecție.

        Vă mulțumim pentru înțelegere și apreciem că eforturile depuse împreună vor limita răspândirea acestei epidemii.

                                 

                                                    16.07.2020

                                 Conducerea Judecătoriei Craiova

 


COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 02 Iulie 2020

 

 

Vă comunicăm că listele de ședință nu vor mai fi publicate separat pe portalul Judecătoriei Craiova, având în vedere faptul că se importa automat pe portal ora planificată pentru strigarea cauzei.

Astfel, pentru a vedea ora planificată pentru dosarul dumneavoastră, tastați numărul dosarului, iar sub interfața "Părţi", există rubrica "Şedinţe", în cadrul căreia apare afişată ora stabilită.

 

 

         Coordonator B.I.R.P.,

Judecător, Popescu Nicoleta​


Lista de sedinta 31.03.2020 - Penal 4

Lista de sedinta 31.03.2020 - Penal 1

Lista de sedinta 26.03.2020 - Penal 8

Lista de sedinta 26.03.2020 - Penal 10

Lista de sedinta 25.03.2020, CMF1 CC

Lista de sedinta 25.03.2020 Civil 16

Lista de sedinta 24.03.2020 CMF2

Lista de sedinta 24.03.2020 - Civil 1 si Civil 1 CC

Precizare lista de ședință 24.03.2020 Civil 28

Lista de sedinta 24.03.2020, Penal 6

Listă de şedinţă 24.03.2020 , Penal 5 si Penal 11

Listă de şedinţa 24.03.2020 Civil 28

Lista din 20.03.2020 CIV 6

Listele de sedinta ale cauzelor care se vor judeca Judecaria Craiova-19.03.2020 ​


 


 

Având în vedere măsura privind preschimbarea termenelor din comunicatul de mai jos vă rugăm să accesaţi secţiunea Dosare şi să verificaţi dacă termenele pentru dosarele pe care le aveţi pe rolul Judecătoriei Craiova au fost preschimbate ori se judecă. 


 

COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 15 mai 2020

 

 

Având în vedere reluarea activității instanțelor judecătorești începând cu data de 15 mai 2020 odată cu încetarea stării de urgență instituită de Președintele României prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită cu 30 de zile prin Decretul 240/2020;

Luând în considerare măsurile de relaxare graduală care au fost comunicate public, respectiv obligativitatea purtării măștii de protecție, obligativitatea păstrării distantei sociale de 1 ,50 — 2 m, adunări în grupuri de maxim 3 persoane;

Ținând seama de dispozițiile Hotărârii nr. 13/11.05.2020 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Craiova prin care au fost stabilite măsuri privind organizarea activității de judecată după data de 15 mai 2020, dar și de prevederile Hotărârii nr.734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii;

 

Art. I Măsuri generale privind accesul în sediul Judecătoriei Craiova și organizarea activității de lucru cu publicul, respectiv a ședințelor de judecată

 1.Începând cu data de 15 mai 2020, Judecătoria Craiova își reia atât activitatea curentă de judecată, cât și activitatea de lucru publicul, cu respectarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea răspândiri infecțiilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

 2. Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză un anumit interval orar , părțile urmând să fie citate în acest sens (prin poștă sau prin mijloace electronice) și informate cu privire la posibilitatea judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise. În cazul în care părțile se vor prezenta în instanță, vor trebui să respecte măsurile de protecție stabilite prin dispozițiile legale şi prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 13 din data de 11.05.2020

3..Listele de ședință cuprinzând intervalul orar orientativ stabilit pentru cauzele care se vor judeca în ziua respectivă, vor fi afișate pe portalul instanței de judecată cu cel puțin 3-5 zile înainte de data stabilită pentru ședință precum și la avizierul din instanță, cu mențiunea că pot interveni modificări în planificarea ședințelor şi, de asemenea, vor fi puse la dispoziția efectivelor de jandarmi pentru a oferi îndrumările necesare părților.

Părțile care au termen în cunoștință vor înștiința efectivele de jandarmi cu privire la intervalul orar  stabilit pentru cauza lor, urmând ca accesul acestora să fie permis după verificarea identității şi a listelor de ședință de către efectivele de jandarmi care asigura paza instituției.

 

Pentru ședințele de judecată planificate în perioada 15 mai -22 mai, se păstrează termenul alocat, președinții de complet având obligația să stabilească intervalele orare de strigare a cauzelor pe calupuri de dosare, urmând a se întocmi listele de ședință în mod corespunzător, prin afișarea şi a intervalului orar de strigare a cauzelor, mențiunile corespunzătoare realizându-se prin prelucrarea in Word a listelor de ședință de către grefierii de ședință. În acest caz, intervalul orar  va fi adus la cunoştiinţa participanților faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită prin publicarea listei de ședință pe portalul instanței şi prin orice alt mijloc de informare publică, afişându-se şi in fata sălilor de ședință şi la avizierul din incinta instanței.

Pentru cauzele în care termenul de judecată se fixează începând cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi menționate în citațiile care se vor emite ulterior datei de 15 mai 2020.

Aceste reguli se vor aplica şi pentru ședințele de judecată planificate deja şi pentru care au fost emise citațiile de judecată.

 

4. Accesul participanților la actul de justiție în incinta instanței va fi permis cu maxim 15 minute înainte de intervalul orar stabilit pentru strigarea cauzei. Atât în incinta instanței cât și în sălile de ședințe, se va păstra distanța obligatorie de 1,5 - 2 m, în acest sens fiind aplicate marcaje și afișe și repoziționându-se mobilierul acolo unde este necesar. Această obligație urmează a fi adusă la cunoștința justițiabililor în cuprinsul citației.

De asemenea, se recomandă justițiabililor să nu rămână în incinta sediului instanței mai mult decât timpul necesar pentru rezolvarea activității ce a necesitat deplasarea acestora.

5. Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părților și al avocaților/reprezentanților acestora, în funcție de numărul și particularitățile cauzelor din ședință, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a dispozițiilor legale privind publicitatea.

6. Grefierul va fi prezent în sala de ședință cu maxim 15 minute înainte de începerea ședinței de judecată.

7. În situațiile în care este necesară lăsarea unei cauze la a doua strigare, se recomandă ca a doua strigare a cauzei să se efectueze la sfârșitul intervalului orar alocat calupului de dosare din care face parte cauza respectivă.

 

8. Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuții se poate face doar în intervalul orar fixat pentru strigarea cauzei respective.

9. Ședința de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunțată și afișată pe ușa sălii de ședință, prin grija grefierului.

10. Se va evita, pe cât posibil, depunerea de cereri sau înscrisuri în timpul ședinței de judecată, acestea urmând a fi transmise, la dosarul cauzei și părților, prin mijloace de comunicare electronică.

Se recomandă părților ca depunerea înscrisurilor aferente dosarelor aflate pe rol, a cererilor de chemare în judecată, precum şi a oricăror altor cereri adresate Judecătoriei Craiova, să se realizeze prin mijloacele de comunicare electronică existente, respectiv  prin e-mail la adresa: judecatoria.craiova@just.ro, prin poştă sau prin fax, la următoarele numere de telefon: 0251.416.206, 0251.414.060.

 

11 . În măsura în care dețin, părțile/ reprezentanții sau apărătorii acestora vor indica instanței adresa de corespondență electronică la care să primească acte de procedură sau alte comunicări, Judecătoria Craiova utilizând semnătura electronică (certificat digital calificat pentru semnătura electronică).

12. Se recomandă părților, reprezentanților acestora precum și apărătorilor aleși/din oficiu să procedeze la comunicarea reciprocă a înscrisurilor, anterior termenului de judecată.

13. Se recomandă părților și apărătorilor/reprezentanților acestora, consultarea dosarelor în format electronic, prin utilizarea parolei de acces comunicată prin citație, prin intermediul aplicației Infodosar/ Dosarul electronic.

14. Reprezentanților/apărătorilor aleși ai părților li se pun la dispoziție dosarele spre consultare în ședința de judecată, cu maxim 15 minute înainte de ora stabilită pentru strigarea cauzei, doar în măsura în care completul apreciază că este necesar prin prisma respectării dreptului la apărare, acestora asigurându-li-se accesul la dosar în format electronic.

15. În materie penală, în scopul asigurării asistentei juridice, completul de judecată va dispune măsurile necesare pentru informarea apărătorilor cu privire la ora estimativă a ședinței de judecată, în ziua anterioară termenului de judecată.

16. Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanței este limitat, cu respectarea distantei sociale.

17. Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în condiții procedurale, a mijloacelor tehnice necesare audierii prin videoconferință a persoanelor private de libertate, deținute în penitenciare sau centre de reținere, cu acordul acestora.

18. Pentru informarea justițiabililor, sunt instalate la ușa fiecărei săli de judecată monitoare care afișează electronic, în timp real, situația dosarelor judecate, a celor aflate în dezbatere și a celor în așteptare, dar și difuzoare prin care aceștia vor fi înștiințați când să intre în sala de ședință.

În vederea respectării principiului solemnității ședințelor de judecată, vor fi folosite difuzoarele doar pentru anunțarea calupurilor de dosare alocate unui anumit interval orar, şi nu pentru fiecare cauză în parte. În rest, se vor urmări monitoarele amplasate în dreptul fiecărei săli pentru a se vedea ce măsuri s-au dispus.

19. Este obligatorie purtarea măștilor de protecție (opţional şi a mănuşilor si/sau a vizierelor) în incinta sediului instanței atât pentru personalul instanţei, cât şi pentru justițiabili, fiind interzis accesul oricărei persoane care nu poartă echipamente de protecție.

În cazul nerespectării acestei obligații de către justițiabili şi în măsura în care nu se poate asigura mască de protecție din oficiu, se va dispune evacuarea persoanei de către efectivele de pază, această măsură putând fi dispusă şi de către președintele de complet.

La intrarea în incinta instanței, toate persoanele vor fi termometrizate cu termoscannere. Se va refuza primirea unei persoane care prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2 sau o temperatură de peste 37,5 grade Celsius, la două măsurători succesive, efectuate la interval de 5 min. În această situație, se va înștiința președintele completului de judecată sau, dacă este cazul președintele instanței, pentru a fi dispuse măsurile judiciare sau administrative necesare.

În măsura în care se refuză luarea temperaturii (termoscanarea), persoana respectivă va trebui să dea o declarație pe propria răspundere că nu este bolnavă şi că nu prezintă risc epidemiologic,  pentru a putea avea acces in incinta instanței.

20. Atât în incinta instanței, cât și în sălile de ședințe se va păstra distanța obligatorie de 1 - 2 m, în acest sens fiind aplicate marcaje și afișe.

Art. II. Modalitatea de realizare a activității la compartimentele care lucrează cu publicul: arhivă, registratură, birou de relații cu publicul

1. În perioada 15-30 mai 2020, cu posibilitatea prelungirii aplicării măsurii, la compartimentul Registratură, se va limita programul de lucru direct cu publicul la intervalul 09-12. După ora 12, activitatea se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice de comunicare.

Se recomandă celor care intenționează să se prezinte personal la arhivă, să realizeze o programare prealabilă, telefonic sau prin mijloace electronice, pentru a se evita aglomerarea la acest compartiment. Grefierul arhivar responsabil cu programarea publicului pentru studiu dosarelor în cadrul Judecătoriei Craiova este doamna grefier-arhivar Roxana Otovescu, care va transmite în fiecare dimineață lista cu programările din ziua respectivă, personalului care asigură paza instanței.

 

2. Pentru compartimentele care desfășoară program de lucru cu publicul, se va limita numărul de persoane, cu respectarea distanței de 1, 50-2 m între acestea, după cum urmează:

-la compartimentul Repartizare aleatorie, pot aștepta concomitent maxim 3 persoane;

-la compartimentul Arhivă - relaţii cu publicul, atât persoane fizice, cât şi juridice, pot aștepta concomitent maxim 3 persoane;

-la sala de studiu, pot consulta dosare concomitent maxim 4 persoane;

 

3. Accesul justițiabililor la compartimentele care au program de lucru cu publicul, precum şi la sălile de ședință, se va face pe ușa amplasată pe laterala dinspre Universitatea Craiova, urmând ca uşa amplasată pe laterala cealaltă să fie utilizată  pentru părăsirea sediului instanței, fiind interzisă utilizarea altor fluxuri în cadrul instanței.

 

4. Pentru asigurarea distanțării sociale de 1,5 m, accesul în sala de studiu se va limita la numărul de persoane stabilit anterior, având prioritate avocații, consilierii juridici, profesioniștii în insolvență, experții și interpreții, precum şi persoanele fizice programate.

 

5. Solicitarea de eliberare copii înscrisuri, de certificate de grefă sau de hotărâri cu mențiunea că sunt rămase definitive, se recomandă a fi transmisă prin mijloace electronice. Înscrisurile, certificatele sau hotărârile se pot expedia în termenul prevăzut de lege, și prin poștă sau, la cerere, prin intermediul mijloacelor electronice.

6. La Biroul de Relații cu Publicul activitatea se desfășoară, de regulă, prin mijloace electronice sau telefonic.

 

 

     Coordonator B.I.R.P.,

Judecător, Popescu Nicoleta 

COMUNICAT
privind şedinţa de judecată a completului Civil 19 şi Civil 19 CC din data de 15.05.2020.

Dat fiind faptul că, în urma diverselor măsuri procedurale venite în cascadă, din eroare s-a introdus soluţia la dosarele aflate pe rolul instanţei la data de 15.05.2020,, Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă conform Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020, astfel cum a fost prelungit prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020”, în realitate, întrucât starea de urgenţă încetează la data de 14.05.2020 şi coroborat cu dispoziţiile Hotărârii Colegiului de conducere nr. 13/11.05.2020 dosarele urmează a se judeca.
În acelaşi timp, conform dispoziţiilor Hotărârii Colegiului de conducere nr. 13/11.05.2020 coroborate cu Hotărârea CSM nr. 734 din 12.05.2020, dosarele se vor judecata în ordinea listei, pe grupuri de dosare şi intervale orare astfel:
- între orele 9-11, se vor judeca primele 20 dosare;
- între orele 11-13, se vor judeca dosarele de la poziţia 21 pe listă până la poziţia 40;
- între orele 13-15, se vor judeca dosarele de la poziţia 41 pe listă până la poziţia 58;
Ulterior, vor fi judecate dosarele aflate pe Camera de Consiliu.
Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii, precum şi lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată doar în intervalul orar stabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi respective cauză.

Ataşăm şi lista de şedinţă a completului Civil 19 şi Civil 19CC.


Lista de şedinta din data de 15 mai Complet Civil 19 şi civil 19cc


 


 

COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 24.04.2020

 

 

Prin Ordinul de serviciu nr. 12 din data de 24.04.2020 s-a luat act de conținutul Adresei nr. 7050 din data de 22.04.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii prin care Comisia nr. 1-judecători "Legislaţie şi cooperare interinstuţională" a constatat că dintr-o eroare materială cauzele având ca obiect "suspendare executare silită" nu au fost prevăzute şi la art. 1 lit. a din Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 417/2020

Astfel, în vederea aplicării Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 417/2020 cu privire la judecarea cauzelor având ca obiect "suspendare executare silită", începând cu data de 24.04.2020, lista cauzelor de urgenţă deosebită care se vor judecata pe durata stării de urgenţă în cadrul Secţiei civile a Judecătoriei Craiova, se completează cu obiectul "suspendare executare silită".

 

     Coordonator B.I.R.P.,

Judecator, Popescu Nicoleta

 ​


 

COMUNICAT DE PRESĂ

din data de 25.03.2020

 

 

Având în vedere măsurile adoptate de către CSM — Secția pentru judecători prin Hotărârea nr. 417/24.03.2020, în vederea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Craiova s-au stabilit următoarele:

Începând cu data de 25.03.2020, pe durata stării de urgență, în cadrul Secției civile, se vor soluționa cauzele cu următoarele obiecte:

-ordin de protectie;

-tutelă/curatelă;

-internarea medicală nevoluntară;

-ordonanță președințială;

-suspendarea provizorie a executării silite;

-încuviințare executare silită;

-măsuri asiguratorii;

-asigurare dovezi;

-incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completarea a hotărârii;

-orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită

Pe durata stării de urgență, în cadrul Secției penale, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispozițiilor art. 4 și 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secției pentru jduecători a Consiliului Superior al Magistraturii, transpuse în Hotărârea de Colegiu nr.9/19.03.2020, se vor judeca în plus și următoarele cauze:

-modificarea/încetarea obligațiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013).

-plângere conform art. 39 din Legea 254/2013 (în ceea ce privește dosarele cu următoarele obiecte: plângere conform art. 39 din Legea 254/2013,-plângere conform art. 56 din Legea 254/2013, plângere conform art. 104 din Legea 254/2013, contestația Ia executare (art.598 NCPP), -alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP), se impune modificarea parametrilo de repartizare de la 5871 de zile la 8-21 de zile.)

-plângere conform art. 56 din Legea 254/2013,

-plângere conform art. 104 din Legea 254/2013,

-contestația la executare (art.598 NCPP),

-alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP),

Față de aceste aspecte, începând cu data de 25 martie 2020, pe toată perioada stării de urgență se judecă următoarele cauze:

I .Toate cauzele aflate în competența Judecătorului de Drepturi si Libertăți, cu excepția dosarelor având ca obiect ' 'Contestație durată proces”

2. Cauzele aflate în etapa de cameră preliminară și în curs de judecată

            -schimbare măsura educativă a internării (art. 516 si art. 517 NCPP),

           -liberarea condiționată (art. 587 NCPP),

           -înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP)

-menținerea/înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art.571 NCPP)

-confirmare obligare Ia tratament medical -246 alin. 13 C.p.p.

-confirmare internare medicală - art. 248 alin. 14 C.p.p.

-amânarea executării pedepsei (art. 589 NCPP),

-întreruperea executării pedepsei (art. 592 NCPP),

-prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP).

-lege 169/2017,

-modificarea/încetarea obligațiilor (art. 73, 48, 57, 61 Legea 253/2013).

 - plângere conform art. 39 din Legea 254/2013,

-plângere conform art. 56 din Legea 254/2013,

-plângere conform art. 104 din Legea 254/2013,

-contestația Ia executare (art.598 NCPP),

-alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP),

-cauze având ca obiect infracțiunile — inclusiv infracțiuni flagrante care privesc aplicarea Decretul numărul 195/2020 (inclusiv infracțiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prev. de art. 352 c. penal, omisiunea declarării unor informații, prev. de art. 352 1 cod penal și fals în declarații, prev. de art. 326 alin. 2 cod penal

-cauzele în care au fost dispus măsuri preventive (incluzând verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, iar pentru soluționarea fondului cauzei cu respectarea dispozițiilor din decret referitoare la protejarea drepturilor și intereselor fundamentale ale celorlalte părți din dosar - art. 42 alineat 3 și 4 din anexa I Ia decret)

-contestații împotriva măsurilor asigurătorii

-cauze privind cooperarea judiciară internațională în materie penală în următoarele materii: ordinea europene de anchetă având ca obiect obținerea de probe într-o metodă de supraveghere tehnică; mandat European de arestare activ; cerere de extrădare activă

-cauzele care cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor în măsura în care completul învestit apreciază urgența soluționării cauzei și cu respectarea dispozițiilor din decret referitoare Ia protejarea drepturilor și intereselor fundamentale ale celorlalte părți din dosar (articolul 42 alineatul 3 și 4 din anexa I Ia decret)

-judecătorii de cameră preliminară pot_soluționa pe durata stării de urgență și alte tipuri de caze, în care legea nu prevede citarea părților.

De asemenea, pe durata stării de urgență, programul de lucru cu publicul este sistat astfel că:

1. cererile primite prin poştă, fax, e-mail, prin care se solicită eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, vor fi efectuate de către instanță cu achitarea în prealabil a taxei de 0, 20 de lei/pagină conform dispoziţiilor art. 9 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, urmând a fi expediate petenţilor prin poştă.

2. cererile primite prin poştă, fax, e-mail, prin care se solicită eliberarea de copii ale hotărârilor judecătorești cu mențiunea că sunt definitive, vor fi efectuate de către instanță cu achitarea în prealabil a taxei de 0, 20 de lei/pagină şi 5 lei pentru legalizare, conform dispoziţiilor art. 9 lit. 1 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, urmând a fi expediate petenţilor prin poştă.

3. cererile primite prin poştă, fax, e-mail, prin care se solicită eliberarea certificatelor de grefă, vor fi efectuate de către instanță cu achitarea în prealabil a taxei de 1 leu, conform dispoziţiilor art. 9 lit. kdin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, urmând a fi expediate petenţilor prin poştă.

 

 

     Coordonator B.I.R.P.,

Judecator, Popescu Nicoleta

 ​

 ​

COMUNICAT

din data de 16.03.2020

 

          În vederea prevenirii răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus SARS CoV-2 (Covid 19), având în vedere declararea iminentă a stării de urgență şi a faptului că această infecţie a fost declarată de către OMS ca fiind pandemie şi mai ales, având în vedere că Judecătoria Craiova este o instanță supraaglomerată, existând birouri de personal cu 15-20 salariați, un flux de personal zilnic de circa 140 de salariaţi,  precum şi de justiţiabili (aproximativ 1000 de persoane zilnic), în zilele cu program normal de lucru, la data de 16.03.2020, la nivelul Judecătoriei Craiova, a fost adoptat Ordinul de serviciu nr. 9/2020 prin care s-au dispus următoarele reguli privind activitatea de lucru cu publicul:

n perioada 17 martie-04 mai 2020, se suspendă accesul oricărei persoane care nu face parte din personalul Judecătoriei Craiova, în sediul acesteia, cu excepţia părţilor/participanţilor la judecata cauzelor urgente care se soluţionează în această perioadă, conform Hotărârii nr.7/13.03.2020.

- în perioada 17 martie - 04 mai 2020 se suspendă activitatea directă de lucru cu publicul la nivelul arhivei, registraturii şi oricăror alte compartimente care desfăşoară astfel de activităţi.

În această perioadă, compartimentele în cauză continuă să primească şi să rezolve solicitările formulate de justiţiabili şi de reprezentanţii lor prin poştă electronică, fax sau telefonic, precum şi solicitările persoanelor pentru care aceste mijloace nu sunt disponibile, solicitări formulate prin poştă, în formă scrisă.

Comunicarea către justițiabili sau reprezentanții lor a oricăror fotocopii, certificate etc. se face în modalităţile anterior-prevăzute.

Se menţin coroborat şi dispoziţiile Ordinului nr. 8/2020.

 

Coordonator B.I.R.P.,

  

  Anunt privind activitatea la Judecătoria Craiova pentru data de 30.04.2018

  Activitatea Serviciului Arhivă şi Registratură in perioada vacantei judecatoresti 

​  PROGRAM candidaturi pentru functiile prevazute de Legea nr. 115/2015     

  PROGRAM contestatii prevazute de Legea nr. 115/2015


Informaţii de interes public


Contact

Sediu:Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 30 (fost nr. 20), Jud. Dolj

Tel: 0251.414060  

Fax:0251.416206

E:mail: judecatoria.craiova@just.ro