Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

ANUNT

în data de 22 DECEMBRIE 2017 şi 29 DECEMBRIE 2017


PROGRAMUL CU PUBLICUL ESTE SUSPENDAT

A N U N Ţ
Având în vedere implementarea aplicaţiei
INFO DOSAR
demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate,
începând cu data de 03.07.2017:
Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD)
sau se vor transmite în format pdf pe adresa de email a instanţei
unde este înregistrat dosarul, respectiv :
Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam :
- fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
- folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf  şi/sau .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.

 

 

 

Comunicat de presa

 

 

20.10.2016          

 

 

          Judecătoria Constanța, va organiza în data de 25 octombrie 2016, la sediul din str. Traian, nr.33, ziua Porților Deschise.

 

 

          Evenimentul se va desfășura între orele 9.00 – 14.00 și este prilejuit de sărbătorirea Zilei Europene a Justiției Civile.

 

 

           Scopul acestei acţiuni este de a face cunoscută în rândul cetăţenilor activitatea instanţelor judecătoreşti, de a-i familiariza pe aceştia cu modul de desfăşurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educaţii juridice şi al realizării prevenţiei faptelor antisociale. Totodată se urmăreşte conştientizarea cetăţenilor că instanţele de judecată desfăşoară o activitate de interes public în folosul cetăţenilor.

 

 

          În acest context, o deosebită importanţă o are implicarea liceenilor şi studenţilor care sunt la vârsta la care se formează din punct de vedere moral.

 

 

 

                    PREŞEDINTE JUDECĂTORIE                         

 

 

Judecător Grădinariu Mihaela Cristina

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT

 

 

Judecător Nastasia Marius​

COMUNICAT DE PRESĂ
JUDECĂTORIA CONSTANŢA
15.09.2016
În ziua de 09 septembrie  2016, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Constanţa, convocată potrivit art. 17 al.1 coroborat cu art. 16 al.1 lit.c si art. 15 al.1 si 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin HCSM 1375/2015,  
Reţinând că independenta justiției este de o importanta crucială pentru funcționarea unei societăţi democratice,
Că aspectele subliniate in Rezoluţia Puterii Judecătoreşti, redactată în data de  23  aprilie 2009 la lucrările şedinţei extraordinare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt în continuare de actualitate, fapt ce demonstrează că timp de şapte ani problemele reale ale puterii judecătoreşti au fost ignorate,
Constatând că sistemul judiciar se confruntă în continuare cu deficit de personal, ca urmare a intrării în vigoare a noilor Coduri şi a adoptării unor acte normative succesive care au determinat creşterea volumului de muncă, însă că obligaţia de suplimentare a schemelor de personal asumată de statul român nu a fost îndeplinită,
Reţinând că, în problematica înlăturării discriminărilor salariale din sistemul public, legiuitorul excepţional a adoptat acte normative succesive, care pun probleme reale de constituţionalitate, prin care, în contradicţie cu soluţiile legislative adoptate în privinţa unor alte categorii de personal bugetar, soluţia aplicării principiului salarizării egale pentru muncă şi condiţii egale a fost înlăturat pentru sistemul judiciar, cu ignorarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate inclusiv în procedura de unificare a practivii judiciare vizând dezlegarea unor chestiuni de drept,
Apreciind totodată drept necesar ca atitudinile publice să fie bazate pe echilibru şi respect reciproc între puterile statului, iar justiţiei şi hotărârilor judecătoreşti trebuie să li se respecte rolul esenţial într-un stat de drept,
Considerând corect cuprinsul Memorandumului privind starea justiţiei, întocmit de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor din România, 
Că toate aceste aspecte determină exprimarea unui punct de vedere și analiza oportunității declanșării unor forme de protest pentru a determina factorii decizionali să ia în seamă problemele reale ale instanţelor care se propagă în scăderea calităţii actului de justiţie, cu consecinţe reale asupra dreptului justiţiabilului,
În unanimitate, a adoptat „Memorandumul privind Justiția” întocmit de către asociaţiile profesionale ale magistraţilor. 
În unanimitate, judecătorii prezenţi au hotărât ca la data de 10 octombrie 2016, să discute oportunitatea iniţierii unei forme de protest în cazul neîndeplinirii solicitărilor din memorandum.
 
Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Constanţa
 

Informaţii de interes public

 

  La Arhiva penală  programul cu publicul este suspendat în zilele de luni, în perioada 13.03.2017 – 05.06.2017

   La Arhiva civilă  programul cu publicul este suspendat în zilele de vineri, în perioada 07.04.2017 – 02.06.2017.

  
 
Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact