Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :32096/212/2017
Data inregistrarii22.11.2017
Data ultimei modificari:07.05.2018
Sectie:SECTIA CIVILA
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare 783/BSL/2017 - constatare clauze abuzive
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PATRASCU DRAGOS DUMITREL,dom.proc.ales la CA CUCULIS&ASOCIAContestator
BRD GSG SAIntimat
KRUK SA CU SEDIUL PROC.ALES LA KRUK ROMANIA SRLIntimat

Şedinţe

04.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 37
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la titlu, invocată de intimate prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executarea silită însăşi, invocată de intimate prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la titlu, invocată de intimata BRD – Groupe Societe Generale S.A. Respinge contestaţia la titlu formulată de contestatorul Pătraşcu Dragoş Dumitrel, în contradictoriu cu intimata BRD – Groupe Societe Generale S.A, ca tardiv formulată. Respinge cererea intimatei BRD – Groupe Societe Generale S.A de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul Pătraşcu Dragoş Dumitrel, în contradictoriu cu intimata Kruk S.A. Constată prescris dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor ce rezultă din titlul executoriu constând în contractul de credit nr. 6587587/06.06.2006 încheiat între contestator şi BRD – Groupe Societe Generale S.A. Anulează executarea silită însăşi ce face obiectul dosarului de executare nr. 783/2017 al BEJ Bogăţie Silvia Laura. Respinge cererea de întoarcere a executării silite, formulată de contestator, ca neîntemeiată. Obligă intimata Kruk S.A. la plata către contestator a sumei de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat, în cuantum redus de către instanţă. Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei Kruk S.A la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru, ca neîntemeiată. În temeiul art. 720 alin. 4 Cod procedură civilă, comunică prezenta hotărâre executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă. Executorie, conform art. 651 alin. 4 Cod procedură civilă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.05.2018.
Document: Hotarâre  4859/2018  04.05.2018

25.04.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C37
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiilor şi asupra fondului la data de 04.05.2018. În temeiul art.396 alin.2 Cod procedură civilă, Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 25.04.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    25.04.2018

21.03.2018
Ora estimata: 13:30
Complet: C37
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru solicitare relaţii
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.