Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

 Preşedinte        -    Oprescu Mugurel-Marius
 Vicepreşedinte  -    Trifan Șoimița Bianca
 
 
 Colegiul de Conducere al Judecătoriei Cluj-Napoca este format din:
q    Oprescu Mugurel-Marius         
q       Marc Ionela                          
q       Ghica Mihai                           
q       Neamţ Alina                          
q       Ivanciuc Mihai                      
 
 
 

 

Grefier şef - Ciurdar Monica

 Structură organizatorică şi organigramă

SECŢIA CIVILĂ

 
 
Preşedinte Secţia civilă (delegat):  Daradics Oana Maria

Judecători:

Bulieris Nicoleta Felicia

Cazan Dumitriela Rodica

Cârlan Nicolae-Sergiu  

Chirilă Ana-Maria

Cibotaru Diana

Ciolpan Carmen-Ramona

Codrescu Cosmina

Crişan Călina Maria

Damian Irina-Georgiana

Dan Roxana

Fadei Iulia

Feneșan Monica

Fodor Gabriela-Aura

Ivanciuc Mihai

Marc Ionela Anca

Marc Lialiana Elena

Mihai Anca-Emanuela

Mihai Simona

Mircea Felicia  

Moş Ana Maria Luminița

Mudure Denis Cristina

Neamţ Iuliana Alina

Nicoară Monica Corina

Pavel Ruxandra Maria

Peter Ruxandra

Pîrvu Ecaterina Elena

Popescu Adrian - delegat la Tribunalul Cluj 

Roşu Diana-Gabriela

Rus Ramona Claudia

Rusu Ioana Maria

Todea Rosina Valentina

Vlasin Ioana-Valeria

Velniciuc-Ciuparcă Iuliana-Cristina - în maternitate 

Trifan Șoimița-Bianca -  delegată de la Tribunalul Cluj

 

Grefier şef secţie:
                      Olaru Maria Irina 
 
Grefieri:
Anghel Teodora 
Boda Alida       
Bolba Sabina
Botnar Arcadie - detaşat de la Judecătoria Gherla                  
Buta Geanina
Cozma Roxana Ioana
Crişan Angelica-Carmen
Cuibus Flaviu
Duca Nicoleta-Claudia
Ene Oana-Călina
Feher Erik-Zeno
Feneşan Adriana-Mariana
Ficior Camelia
Florescu Maria
Hangiu Carmen-Michaela
Kelemen Ana-Daniela
Loţi Raluca
Marc Ana-Mihaela
Mărginean Camelia
Marin Maria
Mocan Monica-Maria
Mureşan Aura-Magdalena
Muntean Rodica-Monica - în maternitate
Nechita Ştefana -  detaşată de la Judecătoria Dej
Oltean Carmen Mariana
Păteanu Adrian
Petean Ana​
Popa Ramona-Ioana
Potra Mariana -  detaşată de la Judecătoria Dej
Răileanu Alina Gabirela
Roman Alina
Sandu-Almaş Andreea-Iulia
Seromov Anca-Mihaela
Sfechiş Adina Ioana
Sigmirean Carmen
Suciu Andra-Greţiela
Stoica Ioana-Maria - în maternitate
Szakacs Edith
Tăbăcaru Robert-Andrei
Tihon Bogdana
Toth Rozalia
Zaharie Roxana-Teodora
 

   

 
SECŢIA PENALĂ

 
Preşedinte Secţie penală:   Crișan Eugen

Judecători:
Birău Aneta Beatrice - detaşată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
Borlan Ionuţ Ovidiu
Buta Lucian             
Chirilă Octavian        
Crișan Eugen
            
Ghica Mihai
              
Focşan Raul               
Ivașcu Teodora Loredana
Moț Maria      
          
 
Grefier şef secţie:  Tamas Kinga
                     
Grefieri:
Băbănaş Mădălina-Iulia
Drenciu Cora
Jagamoş Liana           
Lehene Adela
           
Mureşan Emil  - detaşat la Judecătoria Jibou       
Pop Raluca              
Vasil-Rus Adina        
Saroşi Ana-Dorina
           

          

Grefieri executări penale:

                          Copil Mirela-Daniela

                          Rus Dorina Lcrămioara

 

Grefieri executări civile:

                          Moldovan Elena

                          Paşca Emilia

                          State Daniela

                         

Grefier statisitian:

                          Ciurtin Cristina-Ioana

 

Grefieri arhivari şi registratori:
 
 
Arhivar şef:         Gheorghe Manuela
    
Grefieri arhivar:
 
                         Burz Maria
                         Cîmpean Ştefan-Ovidiu -  detaşat de la Judecătoria Dej
                         Clapa Victoria
                         Coţa Vasile
                         Marincaş Oana-Diana
                         Raţiu Firuţa
                         Rusu Ana-Camelia
                         Şandru Dana Georgeta - în maternitate

                 ​       

Grefieri registratori:

 

                        Fizeşan Simona-Camelia

                        Mocan Elisabeta Marta

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

COMPETENŢA ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ
 
Competenţa materială
 
La judecătorie pot fi introduse cereri referitoare la :
 
a) Relaţii de familie şi acte de stare civilă:
   1. Cererea de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
   2. Cereri de stabilire, majorare, reducere, sistare a obligaţiei legale de întreţinere;
   3. Cereri privind încuviinţarea purtării  numelui  de către copilul minor;
   4. Cereri privind înregistrarea ulterioară a naşterii minorului;
   5. Cereri privind încredinţarea minorului din afara căsătoriei;
   6. Cereri privind stabilirea domiciliului minorului din afara căsătoriei;
   7. Cereri privind anularea, completarea, rectificarea actelor de stare civila (act de    naştere, de căsătorie sau de deces);
   8. Cereri privind stabilirea paternităţii copilului  din afara căsătoriei;  
   9. Acţiunea în tăgada paternităţii copilului născut din căsătorie;
   10. Acţiunea în contestarea recunoaşterii maternităţii/paternităţii.
 
b) Cereri in materie de bunuri:
   1. Cereri privind pretenţii civile a căror valoare nu depăşesc 5 miliarde lei;
   2. Cereri privind revendicarea unui bun mobil sau imobil;
   3. Acţiuni posesorii;
   4. Cereri de partaj;
   5. Cereri de rezoluţiune/reziliere a unui contract;
   6. Cereri de evacuare;
 
c) Cereri privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept
 
d) Cereri în materie comercială
   1. Cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei;
   2. Cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;
 
Alte cereri:
   1. Plângeri contravenţionale (plângeri împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor);
   2. Litigii funciare;
   3. Contestaţia în anulare şi revizuirea exercitate împotriva propriilor hotărâri;
   4. Ca instanţă de executare, încuviinţează cererile de executare silită înaintate de birourile executorilor judecătoreşti şi soluţionează contestaţiile la executare;
   5. Cererile privind măsurile asiguratorii (sechestru asigurator, sechestru judiciar, poprire asiguratorie);
   6. Cererile privind lămurirea înţelesului, întinderea sau aplicarea dispozitivului propriilor hotărâri;
   7. Cererile privind completarea propriilor hotărâri în cazul omisiunii pronunţării asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale;
   8. Cererea privind punerea sub interdicţie, declararea dispariţiei şideclararea morţii;
   9. Cereri de acordare a personalităţii juridice a asociaţiilor de proprietari, conform Legii 114/1996;
   10. Cererile de dobândire a personalităţii juridice a asociaţilor  si fundaţiilor, conform OG 26/2000;
   11. Cererile de investire cu formulă executorie a biletului la ordin, CEC – ului , cambiei , contractului de credit, precum şi a altor înscrisuri;
   12. Cererile privind emiterea somaţiei de plată, potrivit OG 5/2001, precum şi acţiunile în anulare în această materie, până la 1 miliard de lei.COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ
 
      La nivelul instanţelor judecătoreşti, în materie penală, operează principiul oficialităţii. Aceasta înseamnă că justiţiabilii nu au acces direct, urmând a se adresa parchetului.
      În mod excepţional, pentru anumite infracţiuni, justiţiabilii se pot adresa direct judecătoriilor, printr-o plângere prealabilă.
     
      Plângerea prealabilă se adresează direct instanţei de judecată, atunci când se cunoaşte identitatea inculpatului, doar pentru următoarele infracţiuni:
      - loviri şi alte violenţe, prev.de art.180 Cod de procedură penală;
      - vătămare corporală din culpă, prev.de art. 184 alin.1 Cod de procedură penală;
      - ameninţare, prev. de art. 193 Cod de procedură penală;
      - insulta, prev. de art. 205 Cod de procedură penală;
      - calomnie, prev. de art. 206.
      Cod de procedură penală;
      - furtul între soţi sau între rude apropiate, prevăzută de art.210 Codul de procedură penală;          
      - abuz de încredere,  prev. de art. 213 Cod de procedură penală;
      - tulburare de posesie, prevăzută de art.220 Cod de procedură penală.
      În ipoteza în care făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată are posibilitatea de a se adresa organului de cercetare penală pentru identificarea acestuia.
      Termenul de introducere a plângerii în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară introducerea unei plângeri prealabile, este de 2 luni de la data în care persoana vătămată a cunoscut identitatea făptuitorului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a o mai formula.
      Conţinutul plângerii: Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptei, indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părţilor şi a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă şi, atunci când este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.
      Plângerea  prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite organului competent, fiind considerată valabilă dacă a fost introdusă în termen.
      Competenţa de soluţionare  revine fie judecătoriei în a cărei raza teritorială a fost săvârşită infracţiunea, fie judecătoriei în a cărei rază teritorială locuieşte inculpatul, fie judecătoriei în a cărei rază teritorială locuieşte partea vătămată, conform art.30 Cod procedură penală.
      Instanţa de judecată poate fi sesizată direct şi prin plângerea împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, întemeiate pe disp. art. 2781 Cod procedură penală.
      Competenţa de soluţionare aparţine instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în prima instanţă.

Hotărâri de colegiu