Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

​Adresa: Chişineu Criş, str.Gării nr.24, Cod Postal 315100, jud.Arad

Telefon: 257/350692

Fax:       0257/350231

 

E-mail petitii :  jd-chisineucris@just.ro     -> La aceasta adresa de mail nu se trimit acte pentru a fi depuse la dosare.
 
 
E-mail pentru depunere acte  la dosare: jud-cris-reg@just.ro
 

Persoana de Contact: Judecător ŢĂRĂU-RADVANSKI IZABELLA REKA - purtător de cuvânt  

E-mail :  izabella.radvanski@just.ro

 

 
ACTIUNILE INTRODUSE IMPOTRIVA MASURILOR DE IZOLARE  SI
 
CARANTINARE DISPUSE IN BAZA LEGII NR.136/2020 SE DEPUN LA
 
URMATOAREA ADRESA DE E-MAIL:
 
COVID19.JUDCRIS@JUST.RO

 

 

Camere de lucru cu publicul

ARHIVĂ - BIROUL 2

REGISTRATURĂ - BIROUL 9


Program de funcţionare

 


Compartimentul Registratură-Arhivă:
        Pentru perioada 21 decembrie 2020-1 ianuarie 2021->Programul cu publicul este între orele 8,30-10,30, zilnic.
  

 

Arhiva

Luni-vineri 830-1230
           
Registratura
luni-vineri 830-1230
                  
Birou de informare si relații publice
luni-vineri 830-1230
      marți 16-19 
 
Programul de lucru la instanţă începe la ora 8.00 şi se termină la ora 16.00. Şedinţele de judecată încep la ora 9.00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8.30, după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul orelor stabilite.
Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

​...