Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CÂMPULUNG este:
       
Str. Emilian Paveliu nr. 2
Câmpulung - Argeş
Telefon:
       (0248) 512 016
Fax:
       (0248) 512224
E-mail:
       jud-campulung@just.ro
 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

PROGRAM
        
         INSTANŢĂ: 8:00-16:00
         ŞEDINTE DE JUDECATĂ: 8:30                
         JUDECĂTOR DE SERVICIU: 8:30-12:30 
 
   Justiţiabilii  se pot adresa judecătorului de serviciu pentru a depune orice fel de cereri referitoare la dosarele pe rol sau pentru a depune  cereri de chemare în judecată .
   Judecătorul de serviciu nu acordă consultaţii juridice .
   Cererile depuse trebuie să conţină toate elementele de forma prevăzută de lege , să fie depuse în scris însoţite de taxele legale de timbru  achitate în mod complet .
   Este obligatoriu ca la depunerea unei plângeri prealabile directe sau a oricărei cereri penale , partea vătămată sau petentul să indice propriul CNP .
   Este recomandabil să se precizeze datele  de stare civilă ale făptuitorilor .  

Programul de lucru al biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul instanţei, activitatea acestuia urmând a se desfăşura şi în ziua de miercuri între orele 15:00-18:00. 


         ARHIVĂ :
   Pentru : - primiri cereri , studiu dosare , solicitat copii xerox de pe actele din dosar , informaţii privind dosarul .
         Luni          9:00-13:00
         Marţi         9:00-13:00 
         Miercuri     9:00-13:00
         Joi            9:00-13:00
         Vineri        9:00-13:00
 
   Pentru eliberarea actelor solicitate : - copii de pe actele din dosar , certificate de grefă , certificate privind dezbaterea succesiunii , copii legalizate :
 
         Luni – Vineri  14:00-16:00
        
   Orice persoană poate consulta dosarul în care este parte cu prezentarea buletinului de identitate sau în care este reprezentant legal sau convenţional ( cu prezentarea mandatului) .    Serviciului arhivă  i se poate solicita eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar  în baza unei cereri scrise  aprobată de judecătorul de serviciu .De asemenea se pot solicita informaţii privind circuitul dosarelor. 
 
EXECUTĂRI PENALE program cu publicul  cu publicul : 
Vineri  09:00-12:00
EXECUTĂRI CIVILE
Joi 09:00-12:00
 
   Justiţiabilii se pot adresa acestui sector pentru obţinerea oricărei informaţii privitoare la faza de executare a unei hotărâri penale.
 
PERSONAL DE SERVICIU 
 
   Pentru urgenţele din zilele libere ( sâmbătă , duminică , sărbători legale ) sunt programaţi de serviciu un judecător , un grefier şi un arhivar .
        
INFORMAŢII JUDECĂTOR DELEGAT
 
  Petiţiile referitoare la informaţii de interes public se primesc prin intermediul serviciului registratură şi se soluţionează de către judecătorul delegat, în conformitate cu prevederile Legii 544/2004, cu modificările ulterioare.​


Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile referitoare la informaţii de interes public se primesc prin intermediul serviciului registratură şi se soluţionează de către judecătorul delegat, în conformitate cu prevederile Legii 544/2004, cu modificările ulterioare.​

Relaţia cu presa

...

Harta