Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contactAdresa Judecătoriei CÂMPENI este:
       
Str. Horea, nr. 12, Câmpeni, judeţul Alba, Cod poştal : 515500
Telefon:
       0258/771920
Fax:
       0258/771660 sau 0258771322
E-mail:
       aurelia.napau@just.ro si judecatoria.campeni@just.ro
Persoane de contact:
       Judecator DANCIU CORNEL

Camere de lucru cu publicul

BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE AL JUDECATORIEI CIMPENI
 -FURNIZEAZA  INFORMATII  IN LEGATURA CU :
- ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA  ACTIVITATEA INSTANTEI DE JUDECATA;
- STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTANTEI ;
PROGRAMUL SI LOCUL UNDE ESTE PERMIS ACCESUL PUBLICULUI ;
COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTANTEI ;
REGULI DE ACCES SI CONDUITĂ ÎN CADRUL INSTANTEI ;
ALTE INFORMATII REGLEMENTATE DE LEGEA 544/2001.
BIROUL ESTE SITUAT LA PARTER ŞI ESTE COMPUS  DIN :
    -JUDECATOR  :     
          DANCIU CORNEL STEFANPURTATOR DE CUVINT
     -GREFIER:
          Ana Maria Marc
DATE DE CONTACT :
TELEFON: 0258 771 920
FAX: 0258771660 sau 0258 771322
E- MAIL   : ana.marc@just.ro
PRESEDINTELE  JUDECATORIEI
     DANCIU CORNEL STEFAN
 

Program de funcţionare

COMPARTIMENTUL

ORELE

Instanţa

7,30 – 15,30 Luni - Vineri

Şedinţele de judecată

9,00 – 15,30 iar în cazuri justificate în continuare Luni - Joi

Arhivă   şi  registratura

8,00 – 13,00 pentru public de  Luni – Joi

8,00 – 12,00 – Vineri pentru public

Biroul de  informare  şi  relaţii publice

8,30 – 15,00 Luni -  Vineri

iar  în ziua de Marţi 15,30 – 18,30

Acces  în incinta  instanţei în locurile permise publicului

7,30 – 15,30 Luni - Vineri

Acces în sălile de  judecată


9,00 – 15,30 Luni - Joi,  iar  în cazuri  justificate   şi în continuare


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta