Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă


¤Judecătoria Calafat îşi are sediul in municipiul Calafat, judeţul Dolj, B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 29,judeţ DOLJ
¤Dispune de o sală şedinţe modernă si spatii administrative 8 birouri pentru judecători si grefieri si alte 2 birouri pentru serviciul arhiva-registratura.
 ¤Reînfiinţarea judecătoriei la Calafat in anul 1994 a soluţionat multe probleme ale cetăţenilor din zonă, nevoiţi altădată să facă deplasări in oraşul Baileşti si municipiul Craiova .
 ¤Competenţa teritorială a Judecătoriei Calafat se extinde asupra:
 municipiului Calafat, satelor aparţinătoare Basarabi, Golenti si Ciupercenii Vechi
precum şi asupra comunelor:
 Cetate, Maglavit (sat Hunia), Unirea, Moţăţei (sat Gara şi sat Dobridor), Ciupercenii Noi (sat Smardan), Poiana Mare (satele Tunarii Vechi, Tunarii Noi), Piscu Vechi (satul Pisculeţ) Ghidici, Seaca de Cîmp.

Istoric

Judecătoria Calafat îşi desfăşoară activitatea într-o clădire construita în anul 1964 ca fiind prima clădire a primăriei oraşului, aceasta fiind compusă dintr-un corp central si un corp auxiliar.
Clădirea a fort renovată şi modernizată in anul 1994 inaugurându-se Judecătoria la data de 20 octombrie 1994.