Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria BUZĂU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

FotoJBz200.jpg

Anunt Program Jud Bz 23.01.2017.pdfAnunt Program Jud Bz 23.01.2017.pdf

JUDECATORIA BUZAU

SEDIUL DIN BUZAU, STR. UNIRII NR.301 A

Telefon  0238/719440;    Fax    0238/717962       Email jud.buzau@just.ro

  

Circumscripţia Teritorială:

Judecătoria Buzău se află în municipiul reşedinţă al judeţului Buzău.
Conform anexei 1 a H.G. nr. 337/1993, în circumscripţia Judecătoriei Buzău intră municipiul Buzău şi un număr de 34 de comune limitrofe acestuia.
Prin H.G. nr. 326/1998, s-a modificat această circumscripţie teritorială, în sensul că două comune – Largu şi Luciu – au fost trecute în circumscripţia Judecătoriei Pogoanele, iar alte patru comune –Blăjani, Ruşeţu, Robeasca, Zărneşti – au intrat în circumscripţia Judecătoriei Buzău.
La scurt timp, însă, prin H.G. nr. 635/1999, comunele Ruşeţu şi Robeasca au fost redistribuite în circumscripţia altor judecătorii, intrând în aria de competenţă teritorială a Judecătoriei Pogoanele, respectiv a Judecătoriei Râmnicu Sărat.
Prin Legea nr.217/2004 s-a înfiinţat comuna Florica care intra de asemenea in competenţa teritorială a Judecătoriei Buzău.
Prin urmare, la momentul actual, în circumscripţia Judecătoriei Buzău intră municipiul Buzău şi un număr total de 35 de comune limitrofe acestuia, respectiv Amaru, Beceni, Berca, Bisoca, Blăjani, Canesti, Cernăteşti, Chiliile, Costeşti, Florica,Galbinaşi, Gheraseni, Lopătari, Mărăcineni, Mînzăleşti, Merei, Mihăileşti, Movila Banului, Naieni, Pietroasele, Poşta Câlnău, Săgeata, Sahateni, Sapoca, Sarulesti, Scortoasa, Stîlpu, Tisău, Tinţeşti, Ulmeni, Vadu Paşii, Verneşti, Vintilă Vodă, Zărneşti.
 
Componenta Secţiilor instanţei:
Judecătoria Buzău judecă procese privind raporturile juridice civile, comerciale si penale, în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Civilă, ale Codului de Procedură Penală, precum şi ale legilor speciale.
În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004 şi ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 387/2005, prin Hotărârea nr. 155bis/29.11.2005, adoptata de Plenul CSM, Judecătoria Buzău are 2 secţii, şi anume:
- Secţia Civilă,
- Secţia Penală.
 
Compartimentele auxiliare ale instanţei:
- Grefa
- Registratura
- Arhiva
- Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice
- Biroul Executări Penale
- Biroul Executări Civile
- Biblioteca
Şedinţele de judecata se desfăşoară în fiecare zi a săptămânii, începând de la ora 09,00, iar în mod excepţional ”în doi timpi”, şedinţele de judecata de după-amiază, începând de regula, la ora 12,00.
Instanţa, în clădirea în care îşi desfăşoară activitatea, are alocate doar doua săli de judecata, spaţiul alocat pentru birouri şi arhiva fiind cu totul insuficient .

Istoric