Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
 
 

JUDECATORIA BUZAU

 Mun.Buzău, B-dul Unirii nr.301A, judeţul Buzău

Solicitarea informaţiilor de interes public

      Acte normative -accesaţi următoarele linkuri:
       Coordonatele Biroului de informare şi relaţii publice şi numele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

   

               Judecători delegaţi pentru coordonarea si coordonarea compartimentului

                Drăgulescu Leontin şi Neagu Radu

               Grefier delegat grefier Oprişan Nicoleta​

       Formular pentru solicitarea în baza Legii 544/2001 
       Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

    Modalităţi de contestare a deciziei Judecătoriei Buzău în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

 -Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă la conducerea judecătoriei, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de a furniza informaţiile de interes public solicitate.

 -Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază se află sediul judecătoriei.

     Formulare Anexa 3 - Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ.docxModel de reclamație administrativă I - raspuns negativ.docx

                      Anexa 4 - Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen.docxModel de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen.docx

 ​     
    Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie 
                              conform art.5 alin.1lit.g şi h din Lg.544/2001 
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC LA JUDECATORIA BUZAU: Documente Publice Judecatoria Buzau.pdfDocumente Publice Judecatoria Buzau.pdf 

GESTIUNEA DOCUMENTELOR LA JUDECATORIA BUZAU:       Gesttiunea Documentelor Judecatoria Buzau.pdfGesttiunea Documentelor Judecatoria Buzau.pdf

   Modele de cereri:GHIDURI -MODELE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI(Click pe imaginea de mai jos)

 GhiduriOn.jpg 
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

Judecătoria Buzău nu are buget propriu, cheltuielile de organizare, funcţionare şi desfăşurare a activităţii 

sunt suportate din bugetul Tribunalului Buzău, preşedintele acestei instanţe având calitatea de 

ordonator terţiar de credite​


Declaraţii de avere şi de interese