Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Preşedinte: Drăgulescu Leontin, telefon secretariat +40 0238 719440

 

 Sediul Judecătoriei Buzău
 
Ø Municipiul Buzău, B-dul.Unirii nr.301 A, judeţul Buzău;
 
Ø Telefon : - Secretariat - 0238 / 719440
 
Ø                - Vicepreşedinte 0238/439302
 
Ø                - Arhivă – 0238/439301
 
Ø Fax : registratura -0238 / 717962;
 
Ø         secretariat – 0238/439303
 
Ø         Biroul executari penale – 0238/439304
 
Ø E-mail: jud.buzau@just.ro

     

                


Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionare

    

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN PERIOADA VACANȚEI JUDECĂTOREŞTI

1 IULIE – 31 AUGUST 2019

 
REGISTRATURĂ , ARHIVA
LEGALIZĂRI ŞI ELIBERĂRI DE CERTIFICATE DE GREFĂ

MARTI 9 – 11

JOI        9 – 11​

 
 

  

PROGRAM DE FUNCTIONARE

Luni – Vineri  :  8 – 16​

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

REGISTRATURA

Luni – Vineri  :  8,30 – 12,30

ARHIVA

Luni – Vineri  :  9,00 – 12,30

 
Program destinat exclusiv avocaţilor,consilierilor juridici şi experţilor judiciari:
Miercuri  :  14,00 – 16,00

B.I.R.P.

Luni – Miercuri – Joi – Vineri  :  9 – 12

Marti  :  14 – 17

 

 


Program de audienţe

În regulamentul de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375 din 17 decembrie 2015​​​,  nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor. ​

Petiţii

Depunerea petiţiilor se poate face :
-direct prin registratură la sediul instanţei
-prin mail la adresa  jud.buzau@just.ro 
registratura - fax 0238 / 717962

Relaţia cu presa

Coordonatele Biroului de informare şi relaţii publice şi numele

 

 

 

persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

 

 

 

 

 

 

 

     JUDECĂTORIA BUZĂU – JUDETUL BUZAU

     Str.Unirii nr.301 A, Buzău

 

 

 

 

 

     Persoane de contact: 

Judecători delegaţi pentru coordonarea si coordonarea compartimentului:                         

 

 

 

 

 

       Judecator BOROŞ STEFAN ANDREI   telefon 0238/439302                 
       Judecator GURITA MANOLE RODICA  

 

 

 

       grefier    TEODORESCU DANIELA

 

       grefier    OPRIŞAN NICOLETA

 

 

 

                        

 

 

 

                   Program:       Luni – miercuri – joi -  vineri  9:00- 12:00

 

 

 

 

 

                                                marti 14:00-17:00

 

 

 

     

 

Harta

​...